02.12.2020 | Felleskjøpet

Pluss råmelkserstatning

Kalv, lam og kje er født uten antistoff. Tilførsel av nok råmelk av god kvalitet så fort som mulig , helst innen 4 timer etter fødsel, er livsviktig for dyra.

IgG

Alle kalver bør oppnå et nivå på minimum 10 g IgG antistoff/ liter blod ved opptak fra råmelka. For å oppnå et nivå av minimum 10 g IgG/l må kalven få tilført minimum 100 gram IgG fra råmelk.

Ut i fra gjennomsnittlig opptak og anbefalinger om ca. 2 liter råmelk tilført første mål, bør råmelk av god kvalitet inneholde minimum 50 g IgG/l.

Pluss Råmelkserstatning leveres i poser på 675 gram. En pose gir 100 gram IgG , som er den mengden IgG som er anbefalt til nyfødt kalv.

Lam

Et nyfødt lam har behov for 20 gram IgG så raskt som mulig etter fødsel. 130 gram Pluss Råmelkserstatning gir 20 gram IgG.

Tillegg

 

Pluss Råmelkserstatning kan også brukes til kalv, lam og kje ved lite eller dårlig råmelkskvalitet. Bruk gjerne refraktometer for å måle kvaliteten på råmelka. Pluss Råmelkserstatning kan også gis som tillegg til spegris og føll. Se bruksanvisning på vedlagte etikett.

Mangel

For lite eller for dårlig råmelk kan gi sjukdom som diare og infeksjoner og døde dyr.

Pluss Råmelkserstatning ventes inn i butikk fra uke 51.

Kikk her for bruksanvisning råmelkserstatning>

Publisert 02.12.2020