07.11.2022 | Desiree Ytreeide Kråkøy, Grønt Maskin

Vi har flere kunder som har investert i en gjødselseparator de siste årene, som ser at dette gir avkastning. Mange har hatt en type slangespreder eller tankvogn som har fått problemer med å spre jevnt nok når det er rester av flis som tetter igjen sprederanlegget. De har også problemer med å få rørt opp og tømt kummene sine skikkelig, og det er her gjødselseparatoren gir deg både i pose og sekk, sier Rolf Gjølstad i Grønt Maskin.

Godt samarbeid med Norsvin

Høsten 2021 ble Rolf Gjølstad i Grønt Maskin invitert til å holde et foredrag om gylle på Blæstad Landbruksskole i Hedmark, som var et arrangement i regi av Norsvin Hedmark og Ole Bjarne Enger. Rolf tok med seg en liten og en stor separator fra Bauer på en henger og rygget den inn i foredragslokalet, hvor han delte alt han har av kunnskap og erfaringer med gjødsel og gylle - og hvordan man kan utnytte dette best mulig.

Vi ser at det er viktig for Norsvin og våre medlemmer at vi deler kunnskap og erfaringer, slik at svineprodusentene kan ivareta dyrevelferden og de kravene som ligger fra mattilsynet, og samtidig kunne drive effektivt med best mulig utnyttelse av svinemøkka, sier Ole Bjarne Enger, leder Norsvin Hedmark.

720x480 Rolf Gjølstad-Grønt Maskin.jpg
Fremvisning av den tørre fraksjonen: Rolf Gjølstad fra Grønt Maskin viser hvor tørr den tørre fraksjonen faktisk er etter den har vært gjennom separatoren. Denne fraksjonen kan også utnyttes på områder med lave fosfortall.  

Flere fordeler med separator

Våren 2022 var det klart for en praktisk demo av separatoren hos Ole Bjarne Enger på Stange. Det var stort oppmøte, og mange hadde også vært på foredraget på høsten. På demoen fikk vi se separatoren i aksjon, og det ble et lite miniforedrag inne i verkstedhallen etterpå. Det er et tilbakevendende problem at svineprodusenter har utfordringer med flis i kjellere og kummer, og stadig flere er nødt til å ta tak i problemet. Det vi ser med separatoren er at flere får bedre utnyttet gylla si og at den ferdig separerte delen er uproblematisk å håndtere både i tankvogner og når man kjører slangesprederanlegg. Analysene viser også at det bindes mer fosfor i den tørre fraksjonen. Det tørre kan da kjøres til områder med lave fosfortall, ligge der et års tid før det spres på sandholdig jord eller stiv leire og gjøre nytte for seg der - ikke bare med henblikk på gjødselverdi. Det er også mindre lukt i den tørre delen, så dette kan vurderes for områder med mye bebyggelse tett opp til, sier Rolf Gjølstad.

720x480 Ole Bjarne Enge.jpg

Tar tak i utfordringene: Ole Bjarne Enger, leder Norsvin Hedmark og svineprodusent, var godt fornøyd med oppmøte og interessen rundt separator.  

God prosess med bred kunnskap og erfaring

Det er ingen tvil om at Rolf Gjølstad kan mye om dette, og virkelig brenner for faget sitt. Han har hjulpet mange produsenter gjennom årene, og er erfaren bonde selv. Landbruk er utrolig spennende! Jeg blir ordentlig glad når jeg hører gode historier med produsenter som har lykkes, og det er derfor jeg driver med dette, sier Rolf Gjølstad.

Spørsmål om gjødsel eller gylle og utstyr til dette? Ta kontakt med Rolf Gjølstad i Grønt Maskin.

 720x480 Maria Østerås.jpg

Nyttig med fagprat og demonstrasjon: Maria Østerås var en av deltakerne på separatordemoen hos Ole Bjarne Enger. Hun er svineprodusent, og synes det er fint at Norsvin og Grønt Maskin tar tak i utfordringene til svineprodusentene.  

720x480 Verksted Stange.jpg
Godt oppmøte og god stemning: Faglig prat og en liten matbit inne i verkstedhallen hos Ole Bjarne Enger på Stange. 
 

Samvirke 7 2022