15.08.2023 | Marianne Vangsøy, Tun Media

Hun gleder seg til årets konferanse “Kvinner i Landbruket”, som arrangeres under Dyrsku’n i Seljord.

Lørdag 9. september går konferansen av stabelen for fjerde gang. Her kan du få med deg tre timer spekket med foredrag fra kvinnelige produsenter som deler sine historier. Konferansen arrangeres av Felleskjøpet, Tun Media og Dyrsku'n.

– Vi har mange kvinner blant våre medlemmer i Felleskjøpet, og vi ønsker å løfte fram damene. Kunsten er å skape enda flere arenaer der nettverksbygging står i fokus. Derfor arrangerer vi denne konferansen i samarbeid med Tun Media og Dyrsku’n, sier Skuterud.

Vi må framsnakke bondeyrket

– Det er viktig å jobbe for å få opp kvinneandelen i landbruksnæringa og vi må framsnakke yrket, mener Skuterud.

Hun tror det er en del usikkerhet knyttet til inntekts- og utviklingsmuligheter innenfor norsk landbruk. Med klimaendringer og den geopolitiske usikkerheten er det nødvendig å motivere både kvinner og menn til å velge bondeyrket.

Kvinner må registrere seg

Skuterud understreker at det har vært en positiv utvikling når det kommer til andelen kvinnelige bønder de siste årene.

– Det er nok fortsatt mange gårder hvor både hun og han jobber ganske likt i drifta, men hvor gården og produsentnummeret er knyttet til mannen. Derfor har det vært en bevisstgjøring på at også kvinnelige bønder må registrere seg i produsentregisteret. Dette er positivt og viser at utviklingen går i riktig retning, sier Skuterud.

Temaer for årets konferanse er blant annet nettverksbygging og bondens økonomi. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, kommer for å snakke om hva som finnes av velferdsordninger gjennom jordbruksavtalen, svineprodusent Marit Glærum kommer for å dele sine erfaringer fra generasjonsskifte på slektsgården og melkeprodusent Nora Sandberg vil dele sine utfordringer rundt ombygging til løsdriftsfjøs.
Skuterud kommer selv for å åpne konferansen. Hun oppfordrer alle som skal til Dyrsku’n til å melde seg på, og sette av tre timer til å få med seg gode historier, tips og råd.

– Dette er en unik mulighet til å møte andre damer som er opptatt av de samme tingene, bli kjent med nye mennesker og få inspirasjon, oppfordrer Skuterud.

Les mer om Dyrsku'n her