28.03.2017 | Felleskjøpet

Merket Litium-ion-PRO markerer den nyskapende batteriteknologien i STIHL-maskiner, og det står for førsteklasses batteriytelse i profesjonell kvalitet.

 • Lang levetid: Utkoblingsspenningen og temperaturen på batteriet blir overvåket ved hjelp av elektronikk. Ved optimal behandling av batteriet økes batteriets lange levetid enda mer. Dessuten kan batteriet lades mer enn 100 ganger – uten merkbart kapasitetstap.
 • Ingen minne-effekt: Litium-ion-batteriet beholder full yteevne, også om det er bare delvis utladet og deretter blir ladet opp igjen. Dette er fordi det ikke har noen minne-effekt – noe som kan forekomme ved andre batteriteknologier.
 • Liten selvutlading: Når batteriet oppbevares riktig, mister det kun svært liten kapasitet takket være den lave selvutladingen.
 • Konstant effekt: Maskineffekten forblir konstant over hele driftstiden under batteriets utladingsfase.
 • Lavere vekt: Sammenlignet med nikkel-kadmium og nikkel-metallhybrid-batterier har en litium-ion-celle tydelig høyere spenning, og er vesentlig lettere ved sammenlignbar kapasitet.

Tips for håndtering av batterier

 • Beskytt batteriet mot fuktighet, varme, ild og direkte sollys.
 • Batteriet skal bare brukes i temperaturområdet fra -10 °C til +50 °C.
 • Beskytt batteriet mot bruk av uvedkommende (f.eks. barn).
 • For å unngå utilsiktet start av motoren, bør du ta ut batteriet når arbeidet er utført.
 • STIHL-batterier skal bare lades med STIHL-ladere, og trekk deretter ut strømstøpselet.
 • Oppbevar batteriet på et sikkert sted i et tørt og lukket rom.
 • For optimal levetid og lav selvutlading bør batteriet oppbevares ved temperaturer fra + 10 °C til + 20 °C. Det beste er å oppbevare batteriet i kjelleren. Der er det som regel verken for varmt eller for kaldt.
 • Dersom du skal oppbevare batteriet over lengre tid, f.eks. gjennom vinteren, bør det oppbevares ved ca. 30% ladekapasitet. Lad opp batteriet først like før det skal brukes i maskinen igjen.
 • Hvis du har et reservebatteri, bør du ikke oppbevare det ubenyttet, men bruke det vekselvis med det andre batteriet.
 • Batteriet må ikke åpnes, og defekte eller deformerte batterier må ikke brukes. Hvis batteriet er defekt, må det byttes, Ta kontakt med STIHL-forhandleren.