0

Fordeler med litium-ion-teknikk i batterier

Lengre levetid, lavere vekt og liten selvutlading er bare noen av fordelene med den nye batteriteknologien.

Så enkelt kan du sjekke resterende batteritid.

Så enkelt kan du sjekke resterende batteritid.

Merket Litium-ion-PRO markerer den nyskapende batteriteknologien i STIHL-maskiner, og det står for førsteklasses batteriytelse i profesjonell kvalitet.

 • Lang levetid: Utkoblingsspenningen og temperaturen på batteriet blir overvåket ved hjelp av elektronikk. Ved optimal behandling av batteriet økes batteriets lange levetid enda mer. Dessuten kan batteriet lades mer enn 100 ganger – uten merkbart kapasitetstap.
 • Ingen minne-effekt: Litium-ion-batteriet beholder full yteevne, også om det er bare delvis utladet og deretter blir ladet opp igjen. Dette er fordi det ikke har noen minne-effekt – noe som kan forekomme ved andre batteriteknologier.
 • Liten selvutlading: Når batteriet oppbevares riktig, mister det kun svært liten kapasitet takket være den lave selvutladingen.
 • Konstant effekt: Maskineffekten forblir konstant over hele driftstiden under batteriets utladingsfase.
 • Lavere vekt: Sammenlignet med nikkel-kadmium og nikkel-metallhybrid-batterier har en litium-ion-celle tydelig høyere spenning, og er vesentlig lettere ved sammenlignbar kapasitet.

Tips for håndtering av batterier

 • Beskytt batteriet mot fuktighet, varme, ild og direkte sollys.
 • Batteriet skal bare brukes i temperaturområdet fra -10 °C til +50 °C.
 • Beskytt batteriet mot bruk av uvedkommende (f.eks. barn).
 • For å unngå utilsiktet start av motoren, bør du ta ut batteriet når arbeidet er utført.
 • STIHL-batterier skal bare lades med STIHL-ladere, og trekk deretter ut strømstøpselet.
 • Oppbevar batteriet på et sikkert sted i et tørt og lukket rom.
 • For optimal levetid og lav selvutlading bør batteriet oppbevares ved temperaturer fra + 10 °C til + 20 °C. Det beste er å oppbevare batteriet i kjelleren. Der er det som regel verken for varmt eller for kaldt.
 • Dersom du skal oppbevare batteriet over lengre tid, f.eks. gjennom vinteren, bør det oppbevares ved ca. 30% ladekapasitet. Lad opp batteriet først like før det skal brukes i maskinen igjen.
 • Hvis du har et reservebatteri, bør du ikke oppbevare det ubenyttet, men bruke det vekselvis med det andre batteriet.
 • Batteriet må ikke åpnes, og defekte eller deformerte batterier må ikke brukes. Hvis batteriet er defekt, må det byttes, Ta kontakt med STIHL-forhandleren.

Kommentarer