28.03.2017 | Felleskjøpet

Merket Litium-ion-PRO markerer den nyskapende batteriteknologien i STIHL-maskiner, og det står for førsteklasses batteriytelse i profesjonell kvalitet.

  • Lang levetid: Utkoblingsspenningen og temperaturen på batteriet blir overvåket ved hjelp av elektronikk. Ved optimal behandling av batteriet økes batteriets lange levetid enda mer. Dessuten kan batteriet lades mer enn 100 ganger – uten merkbart kapasitetstap.
  • Ingen minne-effekt: Litium-ion-batteriet beholder full yteevne, også om det er bare delvis utladet og deretter blir ladet opp igjen. Dette er fordi det ikke har noen minne-effekt – noe som kan forekomme ved andre batteriteknologier.
  • Liten selvutlading: Når batteriet oppbevares riktig, mister det kun svært liten kapasitet takket være den lave selvutladingen.
  • Konstant effekt: Maskineffekten forblir konstant over hele driftstiden under batteriets utladingsfase.
  • Lavere vekt: Sammenlignet med nikkel-kadmium og nikkel-metallhybrid-batterier har en litium-ion-celle tydelig høyere spenning, og er vesentlig lettere ved sammenlignbar kapasitet.