24.04.2024 | Felleskjøpet

I naturen vil høns bruke mye tid på å lete etter fôr, og de elsker å rote i fôret eller strøet etter sine favorittgodbiter. Samtidig kan det gi mangelsykdommer dersom dyra bare spiser enkelte typer frø eller korn, det er nødvendig med en balansert rasjon slik at de får i seg alle de nødvendige næringsstoffene.

Mikronisert fôr

Måten müslifôr lages på kalles mikronisering, og er en skånsom, men effektiv varmebehandling. Dette bevarer kornets naturlige utseende, slik at vi gjenkjenner det som et müslifôr med mange ulike råvarer. I Fryd Gullkorn er viktige vitaminer og mineraler blandet med gode proteinkilder og presset til en pellets (grunnpellets). Flere mikroniserte råvarer blandes med grunnpelletsen, slik at dyra kan rote i det og finne maisflak, erteflak og helkorn hvete. Det er likevel viktig at alt fôret spises opp, slik at dyra også får i seg de viktige næringsstoffene i grunnpelletsen.

Sølvkorn erstatter Gullkorn

Når det en periode ikke er mulig å produsere Fryd Gullkorn og andre müslifôr, har det blitt utviklet en erstatter som er så lik Fryd Gullkorn som mulig uten å bruke müsliråvarer. Alle råvarene er nå pelleterte hver for seg, slik at det i tillegg til grunnpelletsen nå også er lyse hvetepellets, gule maispellets og grønne ertepellets blandet inn. Det nye fôret Fryd Sølvkorn har nesten identisk næringsinnhold som Fryd Gullkorn, men er i pelletert form, ikke som en müsli. Det er med andre ord ikke gull, men det nest beste, sølv. Når man handler edle metaller som gull og sølv er det godt kjent at prisen er ulik. Slik er det også med Fryd Gullkorn og Fryd Sølvkorn, der Sølvkorn er omtrent en krone kiloen billigere. Greit å ta med seg når alt annet blir dyrere! Fryd Sølvkorn kommer i nøytrale sekker som rommer 25 kilo, mens Gullkorn har vært solgt i 20-kilos sekker.

imagejxr8l.pngHvilke høns kan få Fryd Sølvkorn?

Fryd Sølvkorn er et fôr som egner seg spesielt godt i blandede flokker med både høner og haner, eller både unge og voksne dyr. Det har et moderat kalsiuminnhold som ikke gir unødvendig belastning til de dyra som ikke legger egg. Eggleggende høns må ha tilgang til skjellsand ved siden av. På samme måte som i Fryd Gullkorn vil de ulike typene pellets i Fryd Sølvkorn ha ulik smak, og stimulerer til naturlig atferd ved at hønene må rote i fôret for å finne sine favoritter. Det er viktig at flokken spiser opp alt fôret før de får påfyll med mer, slik at næringsopptaket blir balansert, og at det ikke bare er favorittbitene som blir plukket ut.

Solgul plomme

Den balanserte sammensetningen av fôret gir friske høner som legger gode egg med fin gulfarge på plommen. Grunnpelletsen i Fryd Sølvkorn har også blandet inn små mengder malt paprika og tagetes, som gir en ekstra fin plommefarge.

Gullkorn kommer tilbake!

Oppgraderingen av produksjonslinjen som lager Fryd Gullkorn og andre mikroniserte fôr er beregnet å vare til over sommeren 2024. Fra høsten av vil Fryd Gullkorn være i produksjon igjen.