02.07.2021 | Felleskjøpet

Teoriene om hvorfor er mange. Noe teorier er knyttet til kamuflasje, mens andre til om stripene kan gjøre det vanskelig for rovdyr å skille ut enkelte dyr, og skape forvirring når de skal vurdere avstand til en sebra.

Eller kan det rett og slett bare være en gimmick?

Færre innsekter og fluer på sebraene

Etter en studie som ble publisert i PLOS One i 2019 fant forskerne ut at stripene beskytter mot insektbitt og fluer.

På en gård i Storbritannia observerte forskerne hester og sebraer på samme beite hvor de brukte ulike typer dekken på hestene. Noen dekken var svarte, noen var hvite, og noen var sebrastripete. Målet var å finne ut hvordan fluene og insektene reagerte på de ulike dekkentypene.

Observasjonen viste at det satte seg og landet færre innsekter og fluer på sebraene og de hestene med sebrastripet dekken. Plagene med insekter og fluer var vesentlig større på de hestene med hvite eller svarte dekken, eller uten dekken.

Fra avstand så det ut som om insektene og fluene var like tiltrukket av både hestene og sebraene, uavhengig av type dekken. Men når insektene og fluene kom nærmere det stripete mønsteret – enten sebraene eller hestene med sebrastripet dekken – ble de forvirret og fikk landingsproblemer. Noen klarte å lande, men fløy raskt igjen. Dette betyr at når insektene og fluene nærmer seg, blir de forvirret og får problemer med å få til en kontrollert landing takket være stripene på dekkenet.

Resultatet var at sebraene og hestene med sebrastripede dekken hadde færre insekter på seg og de fikk færre insektbitt.

Pelsen skaper sin egen kaldfront

De svarte og hvite stripene skaper sin egen kaldfront i pelsen til sebraene. De svarte stripene absorberer varmen fra solen og varmen reflekterer vekk fra de hvite stripene. Dette fører til at varmluft møter kaldluft, temperaturen senker seg og det oppstår en liten vindøkning i pelsen til sebraene. Sebraene klarer derfor å holde kroppstemperaturen sin lav og unngår overoppheting ute på steppene.

Konklusjonen er at vi vil få samme effekt på våre hester. Men da må de kle seg ut som sebraer!

Ved å benytte fluedekken med sebrastriper vil sommerens plager med fluer og insektbitt reduseres kraftig. I tillegg vil hestene nyte godt av at stripene har en kjølende og ventilerende effekt.

Derfor: stikk innom din lokale Felleskjøpet butikk og kjøp fluedekken som gjør at hesten ser ut som en sebra!

Kilder:
PLOS ONE 14(2) 2019: Benefits of zebra stripes: Behavior of tabard flies around zebras and horses
Forfattere: Caro T, Argueta Y, Briolat ES, Bruggink J, Kasprowsky M, Lake J, et al.