15.05.2017 | Kristin Brækken, Fagsjef hest Felleskjøpet

Hva er «mugg»?

Begrepet er gammelt og innarbeidet, men kanskje ikke helt dekkende som sjukdomsbeskrivelse, da lidelsen vanligvis ikke har noe med sopp å gjøre, men en «sekkebetegnelse» på sårhet i området rundt kodebøyen.

Sår og skorpedannelser i kodebøyen er den vanligste formen, og bakterier kommer lett til spesielt når hesten beveger seg i fuktig, gjørmete eller møkkete miljø. Da kan små sår fungere som innfallsport for bakterier som kan skape hissige infeksjoner i huden. Noen ganger kan dette utvikle seg til lymfangitt, som er en infeksjonstilstand i hud og underhud der sterke ødemer utvikles. Da kan hesten få feber og bli halt. Parasitter som midd kan også være en årsak til mugg, dette er mest vanlig på raser med mye hovskjegg som døl og tinker.

Disse hesterasene blant flere, kan også utvikle en muggvariant med skorpedannelser oppover pipa, dette kalles «raspe» her er flassing det fremtredende symptomet, men sårdannelser utvikles lett også her.

Årsaker

Fuktighet sammen med møkk og leire er vanlige årsaksfaktorer. Huden blir hissig, rød og lett sår under slike forhold. Eksem i kodebøyen ses iblant, og det kan være immunoligisk betinget.

Hestens fordøyelse kan også innvirke, der tilstanden ofte forverres ved diarè eller ubalanse i tarmfloraen som svekker immuniteten.

Bruk av belegg, busser og kopper kan lage små gnagsår i huden som igjen kan utvikle seg til mugg.

Dette er vanlig for sportshester, og man må sørge for å bruke tilpasset og rengjort utstyr og eventuelt smøre dette med vaselin, talkum eller olje.

Årstidsvariasjoner

Det er en kjensgjerning at tilstanden er verst om våren og på høsten, og dette har sammenheng med fuktighet. Det er vanskeligere å holde hestens ben rene og tørre i perioder med mye nedbør og gjørmete luftegårder. På beite er problemet ofte mindre, da marka er gressbevokst og leire, jord og møkk ikke fester seg på hestebena.

Vinteren er ofte en god periode for hester som er plaget med mugg, da kald og ren snø holder bena rene, og det er dårlige forhold for bakterievekst.

Individuelle variasjoner

Noen hester er meget følsomme i huden, og utvikler mugg lett når forholdene er tilstede. Immunitet, hudkvalitet og pigmentering er faktorer som innvirker, og det er en tendens til at edle hester er noe mer følsomme enn de kaldblodige. Noen hester har mugg som et kronisk problem, der sårdannelser er et tilbakevendende problem i hele hestens liv. Fortykkelser og arrdannelser kan utvikles. 

Hovskjegget skal virke beskyttende på huden, men dersom muggen først har utviklet seg, er det nyttig å klippe bort/ barbere hårene for å komme til med omslag og salver som behandling.

Bygningstrekk som trange drakter og dype furer i området kan også disponere for utvikling av mugg.

Behandling

Viktigst av alt er å holde hestebena rene og tørre, og daglig vask er ofte påkrevet.

Spyling med rent vann er bra, og noen ganger er det nødvendig med såpevask. Milde såper med nøytral pH er å anbefale.

Grønnsåpe er tradisjonelt mye brukt, men virker uttørrende på huden, så langtidseffekten er negativ.

Dersom huden er sår eller infisert, kan man vaske med desinfiserende såper eller legge på desinfiserende omslag.

Det finnes et enormt utvalg av salver og «remedier» som skal kurere lidelsen, men her må man være litt selektiv. Det viktigste er mykgjøring og tildekking av sårene, og for at sår skal gro, trengs næring til huden og god sirkulasjon. Salven bør være fet og vannavstøtende.

Bandasjering med salver under omslag har tydelig god effekt.

I enkelte tilfeller må hesten settes på antibiotikakur, og smertestillende medikamenter.

Forebygging

Det er enklere å forebygge mugg enn å behandle.

Gode forhold der hesten skal bevege seg er viktig, som baneunderlag, luftegårder og ridestier.

Mange velger å legge sand, grus eller bark i luftegårdene og på løyper. Selv om dette medfører betydelige kostnader, er det vår plikt som hesteeiere å sørge for at hestene har gode forhold for bevegelse. Husk at hesten opprinnelig er et steppedyr der underlaget er tørt og rent.

God fordøyelse, godt immunapparat og grundig renhold er som nevnt avgjørende.

Tilskudd av Omega3 har en dokumentert god effekt på huden, og er svært aktuelt som kosttilskudd.

Mugg er svært plagsomt for hesten og den kan bli stiv og halt om det ikke blir behandlet. Hester som står med kroniske plager blir ofte sure og lite arbeidsvillige, og det er ikke god dyrevelferd.

Daglig visitering av hestens ben hører med til godt hestestell.