10.10.2019 | Camilla Mellemstrand

Når første uka i september byr på like mye nedbør som det vanligvis kommer i hele måneden, er det ikke så lett å være kornbonde. Kornprodusent og entreprenør Ola Hytjan har ikke tall på hvor mange ganger han har sjekka Yr og konkludert med at han heller ikke i dag får verken treska eller pressa. Men denne ettermiddagen skinner høstsola fra skyfri himmel, og entreprenøren er klar for å presse halmballer for en kunde på Kløfta. Årets store investering, en rundballepresse av typen John Deere V451R, skal få vise hva den er god for.

Interessert i teknologi

Rundballepressa er Hytjans tredje presse etter at han og broren starta som entreprenører i 2013. De to første rundballepressene var en John Deere 854 og en John Deere 960. Entreprenørene var veldig fornøyde med 960en, men i og med at den allerede hadde pressa 20 000 baller og at verken kundene eller sjåførene har tid til en eneste driftsstopp i den hektiske sesongen, valgte Hytjan å investere i ny presse i år. Dette året regner han med å presse mellom 4500 og 5000 rundballer.

- Også må jeg jo bare innrømme at jeg er mer enn middels interessert i ny teknologi, sier bonden, som på tross av at han ikke har utdannelse som mekaniker, er en ettertraktet vikar på Felleskjøpets verksted på Kløfta.

- V451 er i bunn og grunn den samme rundballepressa som 960en, men den har i tillegg noen nye løsninger jeg var veldig interessert i å prøve, sier gårdbrukeren.

TRAVEL: Ola Hytjan presser rundt 5000 gras- og halmballer i året.  

Uaktuelt med fastkammer

Fordi 60 prosent av ballene brødrene presser er halmballer og disse er større enn grasballer, var det uaktuelt for Hytjan med fastkammerpresse. Selv om det nå finnes flere kombipresser med variabelt kammer på markedet, mener Hytjan det ville være både unødvendig dyrt og unødvendig tungt med tanke på jordpakking å gå for kombipresse når såpass mange av ballene uansett ikke skal pakkes i plast.

- De fleste av våre graskunder samler rundballene underveis, og legger på plast i nærheten av der rundballene skal lagres og brukes for vinteren. Det gir mindre risiko for hull i plasten hvis rundballene transporteres uten plast, sier Hytjan.

Hytjan bruker en John Deere 6155R- traktor foran rundballepressa. Rundballepressa er ISOBUS-klargjort. Den krever ikke egen skjerm, men kan kobles til originalskjermen i traktoren.

- Det er veldig praktisk at man ikke trenger en ny skjerm til hvert redskap. Broren min har en MF-traktor som han også bruker sammen med denne pressa noen ganger, men også da kan maskinen kobles til traktorens originalskjerm, sier gårdbrukeren.

 ISOBUS-KOMPATIBEL: Rundballepressa er Isobus-kompatibel og kan kobles til originalskjermen i traktoren.

Harde baller reduserer kostnadene

Det er et mål for de fleste bønder å produsere rundballer med mest mulig fôr i hver ball. Harde baller med mange fôrenheter reduserer ikke bare plastkostnadene og pressekostnadene, men også transportkostnadene og arbeid knyttet til håndtering av rundballene på jordet og i fjøset gjennom hele vinteren.

V451R kan presse baller som er fra 80 centimeter opptil 1,60 meter i diameter, med fullt trykk. Hytjan har prøvd seg fram og funnet ut at 80-85 prosent av maksimalt trykk, er best når han presser halm. Skal halmballene amoniakkbehandles bør trykke ligge litt lavere. Er halmballene for hardt pakka, får ikke amoniakkgassen spredd seg skikkelig i hele ballen.

Trykket avhenger av fuktigheten

Når Hytjan presser grasballer, varierer han trykket etter fuktigheten i graset. Godt fortørka gras kan presses med 80-85 prosents trykk, mens trykket må reduseres hvis graset er vått.

Maksimalt trykk medfører ikke bare stor belastning på pressa, men også på utstyret som skal håndtere rundballene seinere, forklarer entreprenøren. Han skryter av innmaterrotoren.

Utformingen av innmaterrotoren, der sideskruene sitter på samme akse som resten av innmateren, gjør at det veldig sjeldent tetter seg. De få gangene det gjør det, er det bare å senke dropfloor/knivene og starte opp igjen, sier entreprenøren. Pressa har 25 kniver, men man kan selv velge om man vil kjøre med ingen,12,13 eller 25 kniver.

- Jeg bruker alle knivene på mesteparten av graset, mens noe høy går med tolv kniver. Halmen kjøres uten kniver, sier bonden.

 

TETTER SEG IKKE: Utformingen av innmaterrotoren, der sideskruene sitter på samme akse som resten av innmateren, gjør at det veldig sjeldent tetter seg, forteller entreprenøren. 

God kapasitet

Når man har mange rundballer å presse, har det mye å si for effektiviteten hvor lang tid det tar å slippe ut hver rundball. En uavhengig, offisiell test fra tyske DLG konkluderte med at forgjengeren til V451, i snitt brukte fem sekunder på å åpne luka, slippe ut en ball med diameter mellom 1,25 meter og 1,40 meter og lukke luka igjen (*). Sammenliknbare merker brukte dobbelt så lang tid. Ifølge testen kan John Deeres rundballepresse presse 654 rundballer i løpet av en ti timers arbeidsdag, mens konkurrentene i snitt kan presse 600 baller på samme arbeidsdag.

Ola Hytjan bekrefter at pressa har svært god kapasitet.

- På førsteslåtten i år lå jeg på 63 baller i timen. Ballene var i snitt 135 centimeter i diameter og veide mellom 1000 og 1100 kilo. Så langt i sesongen har jeg pressa over 4300 halm- og grasballer på 91 timer, noe som gir et snitt på 47 rundballer i timen.FORNØYD: Kornprodusent og entreprenør Ola Hytjan er svært fornøyd med både kapasiteten på V451R og hardheten på rundballene.

Automatisk utslipp

En av løsningene som var nye på John Deere V451R, og som Hytjan var spent på å prøve, var TIA (Tractor Implement Automation). Dette er en styring som lar rundballepressa styre traktorens fremdrift og hydraulikkuttak.

- Kjører du på et jorde som er helt flatt, kan prosessen med å slippe ut ballene kjøres helautomatisk. Når rundballen er ferdig pressa og nettet er satt på, gir rundballepressa beskjed til traktoren om at den skal stoppe og at tipputtaket kan aktiveres. Traktoren stopper automatisk og rundballen slippes ut på åkeren uten at sjåføren trenger å gjøre noe som helst, forteller bonden.

Selv går han vanligvis for en halvautomatisk versjon.

- Helautomatisk utslipp funker på flate jorder, men jeg kan ikke kjøre full automatikk på kuperte jorder som dette. Når det går opp og ned sånn som her, er jeg avhengig av å kontrollere hvor og når rundballen slippes ut, slik at den ikke ruller av gårde, forklarer Hytjan.

- Rundballepressa piper når ballen er ferdig og gir beskjed om at nå begynner den å sette på nett. Den tiden maskinen bruker til å sette på nett, kan jeg bruke til å plassere meg slik at rundballen lander på et trygt sted. Mens jeg tidligere måtte holde knappen inne helt til bakluka hadde åpnet seg og det sammen når luka skulle lukkes igjen, aktiveres hele denne prosessen nå med et enkelt tastetrykk, forklarer Hytjan.

Fuktighetssensor og vekt

Dette året har Hytjan også investert i en fuktighetssensor, slik at han vet hvor tidlig han kan starte på formiddagen og hvor lenge han kan holde på om kvelden.

- Halmen regnes som tørr hvis fuktigheten ligger på 15 prosent eller mindre. Jeg synes det er greit å følge med på fuktigheten på slutten av arbeidsdagen. Beveger måleren seg over 15 prosent er det på tide å gi seg for dagen, konkluderer Hytjan.

Han kunne ønske rundballepressa kom med vekt, men er glad for at hans største kunde har vekt på frontlasteren.

- Den optimale rundballen bør ha en vekt på 1000-1100 kilo. Hvis vekta på frontlasteren viser at rundballen bare er 900 kilo, øker jeg trykket eller størrelsen på rundballen, sier entreprenøren, som mener grasballer bør ha en diameter mellom 1,30 og 1,40 meter.

 

SENSOR: Hytjan har installert en fuktighetsmåleren inni rundballepressa, slik at han vet når han bør gi seg om kvelden. 

 

(*) Testen kan leses i sin helhet i PDF her (OBS: Kun tilgjengelig på tysk).