03.10.2023 | Felleskjøpet

Alle kunder som skulle ha samlefaktura for kjøp i løpet av september, har dessverre fått disse som enkeltfakturaer.

Vi beklager ulempen dette medfører, blant annet ved at mange kunder er belastet fakturagebyr på egen faktura. Vi ber kundene om å betale fakturaene. Felleskjøpet vil tilbakeføre alle fakturagebyrer og kompensere med ytterligere kr 25,- fra ekstra faktura to og oppover, for å dekke de merkostnader og merarbeid vår feil har ført til. Fakturagebyret tilbakeføres og kompensasjonen krediteres i løpet av kort tid.

Mandag 2. oktober publiserte Felleskjøpet informasjon om endringer i utsendelse av faktura og samlefaktura. Les mer om dette her.

Felleskjøpet bistår gjerne våre kunder dersom det er spørsmål rundt overgang til EHF-faktura. Ta eventuelt kontakt med vår kundeservice på 72505050.