04.02.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Ved å kombinere en rekke gjennomtestede sorter og arter får vi robuste, allsidige grøntarealer og plener som tåler forskjellig klima og som er tilpasset ulike behov med tanke på bruk og stell. Nedenfor følger en beskrivelse av de ferdige blandingene for golf, fotball og sportsarealer og ferdigplen. 

Golf Green - tåler lav klipping og etablerer seg raskt 

SPIRE Golf Green er satt sammen av de beste sortene av rødsvingel og enkvein. En frøblanding som gir et jevnt og fast grasdekke med gode spille- og «putteegenskaper». Såmengden er 2-2,5kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk.

Golf Tee - god slitestyrke og god etablering 

SPIRE Golf Tee er velegnet til nyanlegg av tee-steder. En stor andel Engrapp sikrer god slitestyrke. Engrapp har evne til å tette igjen skader ved hjelp av underjordiske utløpere, mens Rødsvingel sikrer god etablering. Til vedlikehold og reparasjon av tee-steder bør SPIRE Tee Reparasjon eller SPIRE Sport Reparasjon brukes. Vanlig såmengde for SPIRE Golf Tee: 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk.  

Golf Fairway - nyanlegg og vedlikehold av fairway 

SPIRE Golf Fairway er en blanding av gressfrø som kombinerer god slitestyrke med gjenvekstevne og vinterherdighet. Frøblandingen består av utvalgte sorter engrapp, rødsvingel og engkvein, og egner seg både til nyanlegg og vedlikehold av fairway.SPIRE Plenfrø Villa kan være alternativ til anlegg eller resåing av av fairway. Vanlig såmengde for SPIRE Golf Fairway er 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 25 kg sekk.SPIRE Plenfrø Sport og SPIRE Plenfrø Villa kan være alternativ til anlegg eller resåing av av fairway. Vanlig såmengde for SPIRE Golf Fairway er 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 25 kg sekk.  

Golf Rough - vinterherdig med små krav til vedlikehold 

SPIRE Golf Rough er tørketolerant og vinterherdig. Blandingen setter små krav til vedlikehold, lys og vanning. Den etablerer seg på ulike jordarter og bidrar til å stabilisere jordmasser i erosjonsutsatte områder. Frøblandingen egner seg godt til høy rough og danner en naturlig overgang til områdene rundt banen. Består av rødsvingel og sauesvingel. Vanlig såmengde er 1,0-1,5 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk. 

Quick Repair - frøblanding satt sammen for reparasjon 

SPIRE Quick Repair er spesielt satt sammen for reparasjon av fotballbaner og tee-steder. Den inneholder 100 prosent av de beste og mest slitesterke raigrassorter. Vanlig såmengde er 2,0-2,5 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk.   

Sport Reparasjon - til skader på fotballbaner og tee-steder 

SPIRE Sport Reparasjon er spesielt utviklet til reparasjon av skader på fotballbaner og tee-steder. Høyt innhold av raigras sikrer rask etablering, men vær oppmerksom på at raigras har begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. Engrappandelen i blandingen sikrer noe overvintring. Vanlig såmengde er 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk. 

Arena - til nyanlegg av fotballbaner - god slitestyrke 

SPIRE Arena består hovedsakelig av de mest slitesterke engrappsortene . Blandingen er spesielt utviklet for nyanlegg av fotballbaner og produksjon av ferdiggras og engrappens underjordiske utløpere binder grasdekket sammen, gir god slitestyrke og sikrer godt skjæreresultat ved ferdigplenproduksjon. Vanlig såmengde for Arena er 1,2-1,5 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk. 

Spesialblandinger etter ønsker og behov 

Felleskjøpet kan også levere spesialblandinger tilpasset den enkeltes ønsker og behov. 

Ta gjerne kontakt med vår ekspert, Jon Atle Repstad, dersom dette er av interesse. Minstekrav til mengde ved spesialkomponerte blandinger er ca 500 kg. 

Kjøp såfrø hos Felleskjøpet 

Ta kontakt med en av Felleskjøpets fagkonsulenter eller finn Felleskjøpet nær deg.