04.02.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Ved å kombinere sorter og arter får vi robuste, allsidige grøntarealer/plener som tåler forskjellig klima og er tilpasset ulike behov med tanke på bruk og stell. Nedenfor følger en omtale av de ferdige blandingene for golf, fotball og sportsarealer/ferdigplen.

Golf Green - Tåler lav klipping og etablerer seg raskt

SPIRE Golf Green er satt sammen av de beste sortene av rødsvingel (PDF 485 kB) og engkvein (PDF 779 kB) som tåler lav klipping og etablerer seg raskt. Frøblandingen gir et jevnt og fast grasdekke med gode spille- og «putteegenskaper». Såmengden er 2-2,5kg pr 100 m². Finnes i 10 kg, FKnr 31716.

Golf Tee - God slitestyrke og god etablering

SPIRE Golf Tee er velegnet til nyanlegg av tee-steder. En stor andel av engrapp (PDF 618 kB) sikrer god slitestyrke. Engrapp har evne til å tette igjen skader ved hjelp av underjordiske utløpere. Rødsvingel (PDF 485 kB) sikrer god etablering. Til vedlikehold og reparasjon av tee-steder bør SPIRE Tee Reparasjon eller SPIRE Sport Reparasjon brukes. Vanlig såmengde for SPIRE Golf Tee: 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk, FKnr 31713.

Golf Fairway - Nyanlegg og vedlikehold av fairwayer

SPIRE Golf Fairway er en blanding som kombinerer god slitestyrke med gjenvekstevne og vinterherdighet. Den består av utvalgte sorter engrapp (PDF 618 kB), rødsvingel  (PDF 485 kB) og engkvein (PDF 779 kB). Blandingen egner seg både til nyanlegg og vedlikehold av fairwayer. SPIRE Plenfrø Sport og SPIRE Plenfrø Villa kan være alternativ til anlegg eller resåing av av fairwayer. Vanlig såmengde for SPIRE Golf Fairway er 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 25 kg sekk, FKnr 31701.

Golf Rough - Vinterherdig og små krav til vedlikehold

SPIRE Golf Rough er tørketolerant og vinterherdig. Blandingen setter små krav til vedlikehold, lys og vanning. Den etablerer seg på ulike jordarter og bidrar til å stabilisere jordmasser i erosjonsutsatte områder. Frøblandingen egner seg godt til høy rough og danner en naturlig overgang til områdene rundt banen. Består av rødsvingel (PDF 485 kB), stivsvingel (PDF 615 kB) og sauesvingel (PDF 615 kB). Vanlig såmengde er 1,0-1,5 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk, FKnr 31712.

Tee Reparasjon - Frøblanding satt sammen for reparasjon

SPIRE Tee Reparasjon er spesielt satt sammen for reparasjon av tee-steder. Den inneholder 50 % av de beste engrapp-sortene og 50 % av slitesterke raigrassorter (PDF 616 kB). Vanlig såmengde er 2,0-2,5 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk, FKnr 31714.

Sport Reparasjon - Til skader på fotballbaner og teesteder

SPIRE Sport Reparasjon er spesielt utviklet til reparasjon av skader på fotballbaner og teesteder. Høyt innhold av raigras sikrer rask etablering, men raigras (PDF 616 kB) har begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. Engrappandelen (PDF 618 kB) i blandinga sikrer noe overvintring. Vanlig såmengde er 1,5-2,0 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk, FKnr 31689.

Gutt på John Deere Traktor. Bakgrunn plen. Foto.

Arnea - Frøblanding til nyanlegg av fotballbaner - god slitestyrke

SPIRE Arena består hovedsakelig av de mest slitesterke engrappsortene (PDF 618 kB). Blandingen er spesielt utviklet for nyanlegg av fotballbaner og produksjon av ferdiggras. Engrappens underjordiske utløpere binder grasdekket sammen, gir god slitestyrke og sikrer godt skjæreresultat ved ferdigplenproduksjon. Vanlig såmengde for Arena er 1,2-1,5 kg pr 100 m². Finnes i 10 kg sekk, FKnr 31718.

Spesialblandinger etter ønsker og behov

Vi kan også levere spesialblandinger tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Kontakt oss på mail: Jon Atle Repstad, dersom dette er av interesse. Minstekrav til mengde ved spesialkomponerte blandinger er ca 100 kg.

Kjøp såfrø på Felleskjøpet

Ta kontakt med en av Felleskjøpets fagkonsulenter eller finn Felleskjøpet nær deg.