23.01.2023 | Felleskjøpet

OPTI-NS var ikke tilgjengelig i markedet høsten 2022 grunnet høye energipriser, stengte gjødselfabrikker og vanskeligheter med å få tak i denne varen til det norske markedet. Nå har energisituasjonen endret seg og gjødselfabrikkene produserer igjen gjødsel i Europa.

OPTI-NS er en mye brukt gjødseltype. Den er spesielt anvendelig til delgjødsling av korn og gjødsling av eng i kombinasjon med annen mineralgjødsel eller husdyrgjødsel, og dekker plantenes svovelbehov. Den er granulert.

Opti NS er et ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel.