23.02.2023 | Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur

For info: Velg kg N eller kg gjødsel som utgangspunkt for beregningen ved å klikke på nedtrekkspilen i celle G3 og tast inn mengde i cellen til venstre.

Valgfritt kan ditt areal legges inn. Da får man også totalmengden og antall storsekker for oppgitt areal av de ulike gjødselslag.

Opplysninger som kan hentes fra tabellen

  • Kg gjødsel pr. daa
  • Totalt kg gjødsel/antall sekker for mitt areal
  • Kg N pr daa
  • Kg P pr daa
  • Kg K pr daa
  • Kg S pr daa

Omregningstabellen er til god nytte i planleggingen og for valg av gjødselslag når du skal bestille gjødsel.

Last ned omregningstabell gjødsel (Excel) her.