10.07.2023 | Trond Chr. Anstensrud, produktsjef plantevern

I Danmark ble den nye genotypen EU43_A1, med resistens mot CAA-fungicidet Revus, registret og viste seg å være utbredt. Ett funn av genotypen ble registret i Norge i fjor. Foreløpig har det ikke vært snakk om utfordringer med dårlige effekter av sprøyting i Norge. I løpet av vekstsesongen 2023 vil det bli samlet inn prøver i Norge for å se hvor utbredt den nye klonen med resistens eventuelt er.

For å unngå at vi havner i samme situasjon som i Danmark, er det nødvendig med endret sprøytestrategi mot tørråte for å beskytte tilgjengelige midler (tabell 1), og hindre at vi havner i samme situasjon som i Danmark. CAA-aktivstoffene mandipropamid i Revus og benthiavalicarb, det ene stoffet i Zorvec Endavia virker ikke på den resistente tørråteklonen. Det andre stoffet i Zorvec Endavvia oxathiapiprolin , er det mest effektive på markedet ifølge Euroblight.

FRAC (Funcicide Resistance Action Committee) i EU har kommet ut med nye anbefalinger for bruk av mandipropamid (Revus) og andre CAA-midler (aktivstoffer med samme virkemåte som Revus) for å redusere risikoen for resistens.

Tørråte-strategier for å beskytte tilgjengelige tørråtemidler

Forebyggende behandlinger er mest effektivt mot tørråtesoppen. Det er vanskelig å stoppe tørråten når infeksjon har skjedd. Ved radlukking er det aktuelt med første behandling.

For å redusere risikoen for resistensutvikling anbefaler FKA:

  • Ikke Revus ved første behandling
  • Ikke bruk samme middel (virkningsmekanisme) i blokker, men forebygg reistensutvikling ved å veksle mellom midler med ulik virkningsmekanisme
  • Bland CAA-fungicider (Revus) med effektiv blandingspartner (Cymbal eller Proxanil) ved overskredet behandlingsintervall og risiko for smitte

Anbefaling:

  • Like før radlukking/ varsel om smitte foreslås 1. behandling med Ranman Top 50 ml/daa.
  • 2. behandling med 40 ml Zorvec Endavia 40 ml/daa eller Revus 60 ml/daa.
  • Deretter veksles mellom Ranman Top og Revus
  • Bruk aldri samme preparat flere ganger på rad!
  • Proxanil og Cymbal har en mindre kurativ effekt, og aktuelle blandingspartnere til Revus eller Ranman Top hvis man er bakpå pga vær i forhold til smitte.

Normalt anbefales sprøyting ca. hver 7-10 dag. Ved høyt smittepress ned mot 5 dager. Zorvec Endavia beskytter noe lengre, ca 10 dager normalt. Ned mot 7. dager ved høyt smittepress.

Tabell 1. Tørråtemidler i potet