Etter noen sesonger med underskudd på havre har Felleskjøpet økt sine såkornarealer for å skaffe tilstrekkelig norsk såvare, samt kunne ha havre i såkornreserven. Havre er en god vekst i kornomløpet. Den tåler lavere pH enn de andre kornartene og er en god forgrøde.

Her er en oversikt over Felleskjøpets utvalg av havre til sesongen 2021. Ved å klikke på sortene får du mer informasjon. Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

Sort 

Beskrivelse

Såmengde kg/daa* 

Veksttid 

Ringsaker

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Ringsaker er tidligste markedssort av havre. Den blir bare tilbudt i Trøndelag. Ringsaker har noe langt strå som kan bli mjukt. Sorten er relativt sterk mot fusarium (DON).  

18-20 kg 

108 dager 

Haga

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Haga er en tidlig sort, med stort avlingspotensiale. Avlingene har vært på linje med de seine sortene Vinger og Våler. Haga har relativt langt, stivt strå. Haga er noe svak mot fusarium (DON).  

19-20 kg 

110 dager 

Odal 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Odal er en tidlig havresort, med veksttid som Haga. Odal har middels stråstyrke. Sorten har gitt 1 % lavere avling enn Haga i norske forsøk (2017-2019). Odal er den sterkeste av markedsortene mot fusarium (DON). Kan være svak mot HT2-T2.  

20-22 kg 

110 dager 

Ridabu

Foredler: Graminor 

Ridabu er en ny norsk havre. Avlingspotensialet er godt, strået er sterkt. Noe svak mot fusarium (DON). Tilgjengelig til sesongen 2022. 

19-21 kg 

111 dager 

Vinger

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Vinger er en halvsein havresort, to dager seinere enn Haga. I norske forsøk (2107-2019) har Vinger gitt 1% lavere avling enn Haga. Vinger har god stråstyrke. Vinger er relativt sterk mot fusarium (DON).  

21-23 kg 

112 dager 

Våler

Dyrkingsråd

Foredler: Graminor 

Våler er en halvsein havresort, to dager seinere enn Haga. Våler har høyt avlingspotensiale og i norske forsøk (2017-2019) har den gitt 1 % høyere avling enn Haga. Sorten er småkornet. Våler er middels sterk mot fusarium (DON).  

20-22 kg 

112 dager 

Belinda

Dyrkingsråd 

Foredler: SW Seed 

Belinda har vært den dominerende havresorten i mange år. Den er sein, seks dager seinere enn Haga. I norske forsøk (2017-2019) har den gitt 2 % lavere avling enn Haga. Belinda er relativt svak mot fusarium (DON).  

21-23 kg 

114 dager 

Dominik 

Foredler: Saatzucht B. Bauer 

Sein havresort, en til to dager seinere enn Belinda. Høy toleranse for kornsystenematoder.  

20-22 kg 

116 dager 

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 525 per m2, spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall. 

Mer detaljert informasjon om sortene finner du nedenfor. Avlingstalla for havre som har vært med i norske forsøk i er gitt i tabell 1. Ringsaker er målestokk for tidlig havre; Belinda for seine sorter.

Tabell 1.Forsøk med havre 2017-2019. Usprøyta felt. Relativ avling (kg/daa). 

Tidlige sorter 

Hele Østlandet 

Sør-Østlandet 

Nord-Østlandet 

Trøndelag 

Ringsaker 

100 (509) 

100 (507) 

100 (508) 

100 (506) 

Haga 

105 

104 

105 

104 

Odal 

104 

107 

101 

100 

Ridabu 

109 

107 

110 

100 

Seine sorter 

 

 

 

 

Belinda 

100 (517) 

100 (521) 

100 (537) 

100 (531) 

Vinger 

97 

97 

99 

98 

Våler 

102 

99 

105 

100 

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020 

 

 

 

 

Tabell 2. Sortsegenskaper til havresorter 

Sort 

Veksttid* 

Strå-styrke 

Strå-lengde 

DON-verdi 

Havre-brunflekk 

Hl-vekt 

1000-kornvekt 

Skall % 

Spire-treghet 

Protein % 

Fett% 

Ringsaker 

0 

5 

5 

7 

5 

7 

3 

6 

7 

7 

6 

Haga 

+2 

6 

7 

3 

4 

6 

4 

6 

4 

6 

5 

Odal 

+2 

6 

5 

8 

5 

7 

6 

6 

3 

7 

7 

Ridabu 

+3 

7 

7 

3 

5 

5 

4 

6 

5 

5 

6 

Vinger 

+4 

7 

5 

7 

5 

6 

6 

6 

3 

6 

4 

Våler 

+4 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

8 

Belinda 

+6 

7 

7 

3 

5 

6 

7 

4 

5 

6 

7 

*Veksttid: Antall dager seinere enn Ringsaker 

Andre egenskaper: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, høye DON-tall, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt/1000-kornvekt, høy spiretreghet, lav protein/fett% 

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020