20.11.2023 | Finn Bjørnå, Fagsjef såvarer FKA

Her spenner utvalget seg fra Vertti med veksttid på 99 dager til Rødhette på 110. Vertti og Bredo er nyheter som har vært i oppformering og var kun tilgjengelig i begrensende volumer for 2022. Nå er begge disse i salg i større mengder. Bredo har gjort det meget bra avlingsmessig i forsøk både på Østlandet og i Midt-Norge. I perioden 2019-2021 er Bredo høyest ytende 6-rads markedssort både på Østlandet og Midt-Norge. Vertti har ikke vært med i verdiprøvinga, så vi har ikke norske tall på denne ennå. Men i Finland konkurrer den godt med avlingsnivå rett i underkant av Brage på tross av kortereveksttid. Vertti kan være et godt alternativ til høstbygg som forgrøde til høstraps i områder hvor en får sådd tidlig på våren. I tillegg har vi velkjente Heder og Brage i sortimentet. 2-radssorter.

Felleskjøpets 2-radssortiment spenner fra den tidlige Arild som har kortere veksttid enn den seineste 6-radssorten, Rødhette til den sein, høytytende Annika. Arild har god avling i forhold til veksttida. Annika har hatt det høyeste avlingspotensialet både på Østlandet og i Trøndelag. Thermus er fortsatt et trygt valg. Vanille er to dager tidligere enn Annika; dager som kan være svært verdifulle på høsten.

Her er en oversikt over Felleskjøpets sortiment av bygg til sesongen 2023. Klikk på de ulike sortene for å få mer informasjon. Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

Sort

Beskrivelse

Såmengde kg/daa*

Veksttid

Vertti
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Boreal           

Vertti er en svært tidlig seksradssort, 4 dager tidligere enn Brage. Den har god avling i forhold til veksttida, i finske sortsprøvinger lå den 2 % under Brage (2013-2020). Sorten er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk.

20-22 kg

100 dager

Heder 
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Heder er en dag tidligere enn Brage. Heder har god stråstyrke og treskbarhet. Sorten er sterk mot bygg brunflekk, men kan være noe svak mot spragleflekk.

20-22 kg

103 dager

Brage
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Brage har vært den viktigste seksradsorten i en del år og brukes som målestokksort. Brage er sterk mot grå øyeflekk, men noe svak mot mjøldogg. Brage har middels stråstyrke, men god treskbarhet.

18-20 kg

104 dager

Bredo<
Dyrkingsråd
6-radsbygg
Foredler: Graminor

Bredo er en ny sort som er under oppformering. Vil bli tilgjengelig fra 2023. Bredo har godt avlingsnivå. Den er en dag seinere enn Brage, litt sterkere strå.

19-21 kg

105 dager

Arild
2-radsbygg
Dyrkingsråd  
Foredler:SW-Seed

Arild er tidligste toradssort på markedet, tre dager seinere enn Brage og seks dager tidligere enn Thermus. Arild har langt strå som kan være noe mjukt. Avlings-potensialet er godt i forhold til veksttida. Arild er sterk mot byggbrunflekk, men kan være noe mottakelig for grå øyeflekk.

21-23 kg

106 dager

Rødhette
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Rødhette er den seineste seksradssorten på markedet, seks dager seinere enn Brage. Rødhette gir gode avlinger. Sorten er småkornet. Rødhette har god stråkvalitet og er sterk mot både strå og aksknekk.

18-20 kg

110 dager

Thermus
2-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler:Sejet 

Thermus er en sein toradssort med veksttid 7 dager seinere enn Arild. Sorten har god stråstyrke og stråkvalitet. Thermus er sterk mot mjøldogg og grå øyeflekk, men kan være noe mottakelig for spragleflekk. Thermus er resistent mot havrecystenematoder rase I og II.

22-24 kg

113 dager

Vanille
2-radsbygg

Foredler:Josef Breun 

Vanille er en sein toradssort med veksttid som Thermus. Sorten har store korn og er velegnet som maltbygg. Gode avlingstall i 2020. Vanille er sterk mot sjukdommer.

23-25 kg

113 dager

Annika
2-radsbygg 
Dyrkingsråd  Foredler:Sejet

Ny toradssort fra Sejet. Veksttid som Thermus og minner mye om denne. Ligger noe over i avling. Resistent mot havrecystenematoder.

22-24 kg

113 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 450/425 per m², spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

Mer detaljert informasjon om sortene finner du nedenfor. Avlingstalla for perioden 2019-2021 er gitt i tabell 1. I tabell 2 er dyrkingsegenskapene for byggsortene vist.

Tabell 1. Forsøk med byggsorter 2019-2021 (ubehandlet)

 

Sort

Hele Østlandet

Sør-Østlandet

Nord-Østlandet

Midt-Norge

6-rads-bygg

Brage

(531)100

(501)100

(551)100

(493)100

Heder

99

96

100

96

Rødhette

105

97

110

101

Bredo

111

107

113

107

2-rads-bygg

Thermus

118

123

116

118

Arild

111

122

109

104

Annika

120

127

117

122

Vanille

114

111

117

115

 

Tabell 2. Dyrkingsegenskaper til byggsorter

Sort

Vekst-tid

Strå-styrke

Strå-kval.

Strå-lengde

Mjøl- dogg

Grå øyefl.

Bygg br.fl.

Spr. flekk

DON-verdi

Hl-vekt

1000-kv.

Prot-innh.

Tresk-barh.

Spire-treg.

Heder

-3 6 5 4 9 4 6 3 5 5 5 6 8 6

Brage

-2 5 4 3 3 7 7 6 7 5 4 5 8 6

Bredo

-1 6 4 3 7 5 7 7 5 6 4 4 8 6

Arild

0 3 6 3 8 6 8 5 8 8 6 8 6 4

Rødhette

4 5 6 3 9 3 7 5 3 5 4 4 8 7

Vanille

5 7 8 7 9 7 8 8 6 5 6 4 5 5
Thermus 7 4 8 7 9 7 9 5 8 6 7 4 5 4
Annika 7 5 6 7 9 7 9 6 4 5 7 3 5 7

Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Arild
Resten: 1 = dårlig stråstyrke/stråkvalitet, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, lavt proteininnhold, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet 10= god stråstyrke/stråkvalitet, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, høyt proteininnhold, god treskbarhet, høy spiretreghet
Kilde: NIBIO Bok Vol 8 Nr 2 2022