15.02.2022 | Finn Bjørnå, fagsjef såvarer FKA

Mirakel har vært den største sorten i vårhvete de siste årene med en markedsandel på nesten 50%. Seniorita som ble introdusert til 2021 sesongen, tok en del av Mirakelvolumet. Til 2022 må Mirakel regne med ytterligere konkurranse i form av Betong som avler godt.

Helmi har ikke vært med i de offisielle forsøka men den gjorde det godt hos våre kontraktdyrkere – og vil trolig avløse Bjarne som tidlig vårhvete.

Caress er også en nykomling som vil ta markedsandeler fra Zebra og Krabat.
Her er en oversikt over Felleskjøpets utvalg av vårhvete til sesongen 2022. Ved å klikke på sortene får du mer informasjon. Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

Dyrkingsrådene på denne siden inneholder gjødslingsråd basert på tidligere års gjødselpriser og avlingsutslag. Økonomisk optimal gjødsling vil avhenge av reell gjødselkostnad. Med dagens gjødselpriser vil økonomisk optimal gjødsling være noe lavere enn det som er oppgitt i dyrkingsrådene.

Sort

Beskrivelse

Såmengde*

Veksttid

Helmi 

Dyrkingsråd

Foredler: Boreal

Tidlig vårhvete fra Finland. I Finland er den 3 dager tidligere enn Bjarne. Litt over Bjarne i avling. Mellom Bjarne og Zebra i strålengde. Begrenset tilgang. Trolig Klasse 2. 

21-23 kg 

117 dager 

Bjarne

Dyrkingsråd  

Foredler: Graminor

Bjarne er en tidlig vårhvete. Sorten er kort og stråstiv. Bjarne er svak mot soppsjukdommer og betaler godt for soppbehandling. Sorten kan bli småkornet. Klasse 2. 

18-20 kg 

120 dager

Krabat 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor

Krabat har fem dager lengre veksttid enn Bjarne. Krabat har god stråstyrke. Sorten er sterk mot mjøldogg, og middels sterk mot hveteaksprikk. Krabat har godt avlingspotensiale. Klasse 3.

21-23 kg

125 dager 

Caress

Dyrkingsråd

Foredler: SW Seed 

Caress er en sein vårhvete i klasse 3. Den har høyt avlingspotensiale og gode strå- og sjukdomsegenskaper.  

21-23 kg

125 dager

Mirakel 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Mirakel er en sein vårhvete, seks dager seinere Bjarne. Mirakel er sterk mot soppsjukdommer og godt egnet til økologisk produksjon. Mirakel er sterk mot gulrust. Mirakel har langt mjukt strå og bør vekstreguleres for å hindre legde. Klasse 1. 

21-23 kg

126 dager

Seniorita

Foredler:Graminor    

Seniorita er seks dager seinere enn Bjarne. Sorten har god stråstyrke og er sterk mot soppsjukdommer. Stabilt falltall. Klasse 2.

19-21 kg

126 dager

Betong

Foredler: Graminor

Ny, sein vårhvete fra Graminor. Godt avlingsnivå. Sterk mot mjøldogg, gode dyrkingsegenskaper. Trolig Klasse 2.

23-24 kg

126 dager

Zebra

Dyrkingsråd

Foredler:Graminor 

Zebra er en sein vårhvete, sju dager seinere enn Bjarne. Zebra er relativt svak mot soppsjukdommer inkludert gulrust. Zebra bør følges opp med soppsprøyting. Stabilt falltall. Klasse 3. 

23-24 kg

127 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 550 per m2, spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

 

 

I tabellene nedenfor er avlingsnivå (tabell 1) og sortsegenskaper (tabell 2) for de sortene som har vært med i norske sortsprøvinger oppgitt i detalj.

Tabell 1. Hveteavlinger, (kg) relative  2018-2020

Sort

Hele Østl.

Sør-Østl.

Nord-Østl.

Zebra

(507) 100

(481) 100

(557) 100

Bjarne

91

90

92

Krabat

99

102

96

Mirakel

98

102

93

Seniorita

98

99

97

Caress

103

106

100

Betong

105

106

103

Kilde: NIBIO Bok Vol 7 Nr 1 2021

Tabell 2. Sportsegenskaper til vårhvetesorter

Sort

Vekst-tid

Strå-styrke

Strå-lengde

Mjøl-dogg

Bladfl.-sjukd.

Gulrust

DON-verdi

Hl-vekt

T-kv.

Spire-tregh.

Falltall

Prot. %

Klasse

Bjarne

0

3

8

5

3

1

3

4

1

4

6

7

2

Krabat

+5

7

6

5

6

7

5

6

5

7

8

6

3

Caress

+5

8

6

8

5

7

7

8

6

5

6

6

3

Mirakel

+6

2

1

8

7

9

8

7

7

7

6

7

1

Seniorita

+6

7

5

8

6

6

7

8

3

3

7

7

2

Betong

+6

6

5

9

5

7

7

8

5

4

6

6

2

Zebra

+7

7

3

5

6

4

2

6

7

7

7

5

3

Veksttid: antall dager seinere (+) enn Bjarne. Andre karakterer: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hektolitervekt, lav 1000- kornvekt, lav spiretreghet, lavt falltall, lavt proteininnhold, høye DON-tall. 10= god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hektolitervekt, høy 1000-kornvekt, høy spiretreghet, høyt falltall, høyt proteininnhold, lave DON-tall.
Kilde: NIBIO Bok Vol 7 Nr 1 2021.