19.09.2022 | Finn Bjørnå, fagsjef såvarer FKA

Mirakel har vært den største sorten i vårhvete de siste årene, med en markedsandel på nesten 50%. I 2022 ble andelen redusert til i underkant av 28%, bare en snau prosent over Caress. Vi forventer at utfordrerne Betong, Seniorita og Helmi vil være med og ta ytterligere markedsandeler i 2023.
Bjarne går ut av sortimentet og erstattes i sin helhet av Helmi som tidlig sort. Helmi har ikke vært med i de offisielle forsøka og er derfor ikke med i tabellene med forsøksresultater. Men sortene har gjort det godt hos våre kontraktdyrkere.

Mirakel er fortsatt eneste sort i klasse 1. I klasse 2 finner vi Helmi, Betong og Seniorita. I klasse 3 har vi Caress, Zebra og Krabat.

Her er en oversikt over Felleskjøpets utvalg av vårhvete til sesongen 2023. Ved å klikke på sortene får du mer informasjon. Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

Sort

Beskrivelse

Såmengde*

Veksttid

Helmi 

Dyrkingsråd

Foredler: Boreal

Tidlig vårhvete fra Finland. I Finland er den 3 dager tidligere enn Bjarne. Litt over Bjarne i avling. Mellom Bjarne og Zebra i strålengde. Begrenset tilgang. Trolig Klasse 2. 

21-23 kg 

117 dager 

Krabat 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor

Krabat har fem dager lengre veksttid enn Bjarne. Krabat har god stråstyrke. Sorten er sterk mot mjøldogg, og middels sterk mot hveteaksprikk. Krabat har godt avlingspotensiale. Klasse 3.

21-23 kg

125 dager 

Caress

Dyrkingsråd

Foredler: SW Seed 

Caress er en sein vårhvete i klasse 3. Den har høyt avlingspotensiale og gode strå- og sjukdomsegenskaper.  

21-23 kg

125 dager

Mirakel 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Mirakel er en sein vårhvete, seks dager seinere Bjarne. Mirakel er sterk mot soppsjukdommer og godt egnet til økologisk produksjon. Mirakel er sterk mot gulrust. Mirakel har langt mjukt strå og bør vekstreguleres for å hindre legde. Klasse 1. 

21-23 kg

126 dager

Seniorita

Dyrkingsråd

Foredler:Graminor    

Seniorita er seks dager seinere enn Bjarne. Sorten har god stråstyrke og er sterk mot soppsjukdommer. Stabilt falltall. Klasse 2.

19-21 kg

126 dager

Betong

Dyrkingsråd

Foredler: Graminor

Ny, sein vårhvete fra Graminor. Godt avlingsnivå. Sterk mot mjøldogg, gode dyrkingsegenskaper. Trolig Klasse 2.

23-24 kg

126 dager

Zebra

Dyrkingsråd

Foredler:Graminor 

Zebra er en sein vårhvete, sju dager seinere enn Bjarne. Zebra er relativt svak mot soppsjukdommer inkludert gulrust. Zebra bør følges opp med soppsprøyting. Stabilt falltall. Klasse 3. 

23-24 kg

127 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 550 per m2, spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

 

 

I tabellene nedenfor er avlingsnivå (tabell 1) og sortsegenskaper (tabell 2) for de sortene som har vært med i norske sortsprøvinger oppgitt i detalj.

Tabell 1. Hveteavlinger, (kg) relative  2019-2021

Forsøk med vårhvetesorter, Østlandet 2019-2021 (ubehandlet).

Sort

Hele Østl.

Sør-Østl.

Nord-Østl.

Zebra

(539) 100

(507) 100

(593) 100

Bjarne

88

86

91

Krabat

102

104

98

Mirakel

101

105

96

Seniorita

99

101

98

Caress

102

104

100

Betong

106

106

104

Tabell 2. Sportsegenskaper til vårhvetesorter

Dyrkingsegenskaper hos vårhvetesorter

Sort

Vekst-tid

Strå-styrke

Strå-lengde

Mjøl-dogg

Bladfl.-sjukd.

Gulrust

DON-verdi

Hl-vekt

T-kv.

Spire-tregh.

Falltall

Prot. %

Bjarne

0

5

8

4

3

1

3

3

1

5

6

7

Krabat

+5

7

6

4

6

7

6

5

5

7

8

6

Caress

+5

8

6

3

6

7

6

6

5

4

6

6

Mirakel

+6

2

1

6

7

8

8

5

6

6

6

7

Seniorita

+6

5

4

8

6

7

8

6

3

5

4

7

Betong

+6

6

5

9

5

6

6

7

7

5

6

6

Zebra

+7

7

3

5

6

3

2

6

7

8

7

6

Veksttid: antall dager seinere (+) enn Bjarne. Andre karakterer: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hektolitervekt, lav 1000- kornvekt, lav spiretreghet, lavt falltall, lavt proteininnhold, høye DON-tall. 10= god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hektolitervekt, høy 1000-kornvekt, høy spiretreghet, høyt falltall, høyt proteininnhold, lave DON-tall.
Kilde: NIBIO Bok Vol 8 Nr 2 2022.