27.09.2022 | Gunnar Bræck Larsen, fagsjef såvarer

Til sesongen 2023 har Felleskjøpet 8 sorter havre i sortimentet. Tidligste havre er Ringsaker som blir tilbudt i Trøndelag. På Østlandet er de tidligste sortene Haga, Odal og Ridabu. Seine sorter er Vinger, Våler, Belinda og Dominik. Ridabu er siste tilskudd til sortimentet. Denne har høyt avlingspotensiale og gode stråegenskaper. 2023 vil være siste salgsår for sortene Odal og Våler.

Sorten Dominik er resistent mot havrecystenematoder. Den har ikke vært med i forsøka men avlingsnivået og veksttiden er omtrent som Belinda, og dermed tidligere enn Gunhild.

Mer detaljert informasjon om sortene finner du nedenfor. Avlingstalla for havre som har vært med i norske forsøk i er gitt i tabell 1.

Sort 

Beskrivelse

Såmengde kg/daa* 

Veksttid 

Ringsaker

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Ringsaker er tidligste markedssort av havre. Den blir bare tilbudt i Trøndelag. Ringsaker har noe langt strå som kan bli mjukt. Sorten er relativt sterk mot fusarium (DON).  

18-20 kg 

108 dager 

Haga

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Haga er en tidlig sort, med stort avlingspotensiale. Avlingene har vært på linje med seinere sorter. Haga har relativt middels langt, stivt strå. Haga er noe svak mot fusarium (DON).  

19-20 kg 

110 dager 

Odal 

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Odal er en tidlig havresort, med veksttid som Haga. Odal har middels stråstyrke. Odal er den sterkeste av markedsortene mot fusarium (DON), men kan være svak mot HT2-T2.  

20-22 kg 

110 dager 

Ridabu

Dyrkingsråd

Foredler: Graminor 

Ridabu er en ny norsk havre. Avlingspotensialet er godt, strået er sterkt. Noe svak mot fusarium (DON).

19-21 kg 

111 dager 

Vinger

Dyrkingsråd 

Foredler: Graminor 

Vinger er en halvsein havresort, to dager seinere enn Haga. I norske forsøk (Østlandet) har Vinger gitt noe lavere avling enn Haga (2018-2020). Vinger har god stråstyrke. Vinger er relativt sterk mot fusarium (DON).

21-23 kg 

112 dager 

Våler

Dyrkingsråd

Foredler: Graminor 

Våler er en halvsein havresort, to dager seinere enn Haga. Våler har høyt avlingspoten¬siale. Sorten er noe småkornet. Våler er sterkere mot fusarium (DON) enn Belinda.

20-22 kg 

112 dager 

Belinda

Dyrkingsråd 

Foredler: SW Seed 

Belinda har vært den dominerende havresorten i mange år. Den er sein, seks dager etter enn Haga. I norske forsøk har den gitt avling på nivå med Haga. Belinda er relativt svak mot fusarium (DON).

21-23 kg 

114 dager 

Dominik 

Dyrkingsråd

Foredler: Saatzucht B. Bauer 

Dominik har veksttid og avlingsnivå som Belinda. Høy toleranse for havrecystenematoder – men avlingen kan bli redusert ved høye smittenivåer.
 

20-22 kg 

114 dager 

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 525 per m2, spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall. 

Mer detaljert informasjon om sortene finner du nedenfor. Avlingstalla for havre som har vært med i norske forsøk i er gitt i tabell 1. Ringsaker er målestokk for tidlig havre; Belinda for seine sorter.

 

Tabell 1. Havreavlinger, (kg) relative på Østlandet og i Trøndelag 2019-2021

Sort

Hele Østl.

Sør-Østl.

Nord-Østl.

Trøndelag

Ringsaker

570 (100)

554 (100)

584 (100)

486 (100)

Haga

106

109

104

104

Odal

99

104

95

99

Ridabu

106

106

106

101

Belinda

104

102

105

102

Vinger

102

101

102

103

Våler

102

98

105

100

Kilde: NIBIO Bok Vol 7 Nr 1 2021

 
Tabell 2. Dyrkingsegenskaper til havresorter.

Sort

Vekst-tid

Strå-styrke

Strå-lengde

DON-verdi

Havre-br.flekk

Hl-vekt

1000-kornv.

Skall %

Spire-treghet

Protein %

Fett %

Ringsaker

0

5

5

7

5

7

3

6

7

7

6

Haga

+2

5

6

3

4

6

4

6

4

6

5

Odal

+2

6

4

8

5

7

6

4

3

7

7

Ridabu

+3

7

8

4

5

5

4

6

5

5

6

Vinger

+4

7

4

7

5

6

6

6

3

6

4

Våler

+4

5

6

6

5

5

5

4

4

5

8

Belinda

+6

7

6

3

5

6

6

3

5

6

7

Veksttid: Antall dager seinere (+) enn Ringsaker
Resten: 1 = dårlig stråstyrke, langt strå, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høy skallprosent, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, lavt fettinnhold, dårlig sjukdomsresistens, høye DON-tall. 10= god stråstyrke, kort strå, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lav skallprosent, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, høyt fettinnhold, god sjukdomsresistens, lave DON-tall. Kilde: NIBIO Bok Vol 7 Nr 1 2021