Vi installerer robotklipperen, monterer opp ladestasjonen og setter opp klipperens kanttråd. I tillegg programmerer vi gressklipperen. Før vi drar tester vi at alt fungerer som det skal sammen med deg.

Når man skal montere ny robotklipper må man gå grundig og systematisk til verks. Ingen hager er like, derfor vil tidsbruken for montering og installasjon variere fra gang til gang.

Ta med tegning eller foto av hagen

Hvis du kjøper tjenesten i butikk anbefaler vi at du tar med en enkel tegning eller foto av hagen, slik at vi kan se på oppgaven sammen før vi setter i gang.

Huskeliste før montering av robotklipper

Pass på at det er utendørs strømuttak tilgjengelig der du vil ha ladestasjonen plassert.

Gresset skal være klippet før montering for å gi robotklipperen optimale forhold.

Fjern eventuelle hindre og ujevnheter i underlaget.

Mer informasjon om dette finner du i maskinens bruksanvisning.

Felleskjøpet benytter både egne og innleide installatører avhengig av sted og tilgjengelige personer.

Det er viktig at klipperen jevnlig blir rengjort for gress med en tørr kost eller børste for å unngå at sensorer og deler på innsiden av robotklipperen dekkes eller fylles med gress.