08.02.2021 | Felleskjøpet

Gjenvunnet materiale er nøkkelen til ett bedre klima

Konvensjonell rundballeplast er produsert av polyetylen fra fossilbaserte kilder så som olje og gass. Med bakgrunn i de klimamål som er satt så må hele samfunnet gå imot en sirkulær anvendelse av materialer der gjenvinning av materialer er nøkkelen. Landbruket har også fått sine klimamål hvor målet er å redusere næringas klima påvirkning. Å gjenvinne er dermed alles ansvar for å ta hånd om våre felles ressurser. Skal gjenvinningen fungere må det finnes en etterspørsel etter det gjenvunnet materialer eller en sirkulæritet/loop. Dette betyr at anvendte produkter samles inn og gjenbrukes i nye produkter igjen.

Nye TrioWrap Loop 

Med den nye TrioWrap Loop med 30 % gjenvunnet materiale så vil dette produktet øke etterspørselen av innsamlet materiale. Det finnes ulike typer gjenvunnet materiale beskrevet som PIR og PCR (se faktaboks). TrioWrap Loop består fortsatt av polyetylen, men hvor 30 % nå er gjenvunnet materiale. Det unike med nettopp TrioWrap Loop er at hele 25 % av materiale i hver enkelt rulle har vært ute og brukt som andre produkter tidligere. Den resterende delen gjenvunnet er fra eget industrispill. Å bruke PCR har vært en utfordring, men ny teknikk og økede kunnskaper har nå muliggjort å bruke slikt materiale også i rundballefilm.

På grunn av den høye andel gjenvunnet (PCR) materiale i TrioWrap Loop reduseres klimapåvirkningen med mist 22 %* jamfør en konvensjonell rundballefilm.

Fakta gjenvunnet materiale

Når man snakker om gjenvunnet materiale finns det to begreper som skiller på hvorfra det gjenvunnete materialet kommer ifra.

PCR (Eng. Post Consumer Recycled) - Dette er gjenvunnet material fra produkter som har vært ute i markedet og bruk, f.eks.jordbruksplast som kan bli nye plastprodukter.

PIR (Eng. Post Industrial Recycled) – Dette er gjenvunnet material fra produksjon av ett plastprodukt, altså det spill som oppstår i en produksjonsprosess av plastprodukter og som siden kan brukes til å bli nye plastprodukt istedenfor avfall.

 

Gjenvunnet rundballefilm betyr ikke dårligere kvalitet

Ett av hovedkrava ved utvikling av TrioWrap Loop har vært å ikke gå på kompromiss på kvalitet som stilles til en strekkfilm. Det være seg krav til funksjon i pakkemaskin eller surfôrkvalitet. Har du brukt TrioWrap tidligere kommer du til å kjenne igjen TrioWrap Loop. Den er utviklet på samme måte og testet grundig i praktiske bruk for å sikre at den klarer de krav som stilles til en Premium strekkfilm. Uavhengig av type maskin eller ballformat har produktet vist seg å klare disse krava. I sesongen 2020 var produktet testet i ulike markeder. Testresultatene var entydige, den presterer i ulike maskiner og under de ulike forutsetninger som Trioplast stiller på en strekkfilm. Produktet kan brukes både på rund og firkantball og med høy eller lav TS %. Produktet er svakt grønn, nesten mot hvit og vil dermed fortsatt ha gode egenskaper for å reflektere sollys.

Gjenvinning også av TrioWrap Loop

TrioWrap Loop er selvfølgelig 100 % gjenvinnbar og skal håndteres på samme sett som øvrig strekkfilm. Dette betyr at den skal samles inn og gjenvinnes på nytt igjen. Det er dette som skaper loopen.

Felleskjøpet har en begrenset tilgang til dette produktet under 2021 sesongen. Om du ønsker å teste ut produktet og få en redusert klimapåvirkning på din gård så ta kontakt med en av Felleskjøpets butikker.

*LCA – Life cycle assesment – beregnet av Trioplast basert på en sammenligning av Triowrap loop og konvensjonell Triowrap med 100% nyråvare.

Har du emballasjepresse?

Med en komprimatorpresse får du kontroll på rundballeplasten. Denne hydrauliske pressa tar plasten fra ca. 50-60 rundballer før den få tømmes. Plasten tar deretter liten plass, den havner ikke på avveie, du unngår "plastberget" på gården og det er lettere å levere landbruksplasten til gjenvinning. Har gården forsikring hos Gjensidige og du er medlem i Bondelaget kan du søke om støtte i bærekraftfondet og få inntil 7000,-.