31.08.2023 | Felleskjøpet

– Vi ønsker derfor å komme i kontakt med kornprodusenter på Østlandet som kan selge oss havre som kan anvendes til mat, sier Kjetil Randem, forretningsområdesjef korn i Felleskjøpet Agri. 

Kornbønder som tegner kontrakt og leverer havre av matkvalitet vil oppnå et pristillegg på 15 øre pr kilo. For å få kontrakt kreves det at kornet blir tørket og lagret på gården.

Felleskjøpet jobber med mulighetene for å sette opp en midlertidig, separat varestrøm for matkorn av havre, noe som vil sikre kvaliteten og tilgangen på norsk matkorn.

– I første omgang er det derfor viktig at vi får oversikt over og dialog med bønder som har havre som kan gå til matkorn, sier Kjetil Randem.

Han oppfordrer disse kornprodusentene om å kontakte sin lokale markedskontakt i Felleskjøpet for mer informasjon.

Sist uke ble det kjent at Mattilsynet gir dispensasjon til utvidet bruk av glyfosat til nedvisning av etterrenning og ugras i korn til fôr. Felleskjøpet understreker at korn behandlet på denne måten kun kan brukes til fôrkorn.

– Vi går derfor ut for å ivareta tilgangen på norsk havregryn, og at vi sikrer kvaliteten på råvarer til mølleindustrien, sier Kjetil Randem.

Han minner samtidig alle kornprodusenter om at utfylt og signert leveringsseddel skal følge alt korn som leveres til Felleskjøpet.