0
Park & IdrettPark & Idrett

Sand

Fra våre samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark, leverer vi ca.30.000 tonn høykvalitetssand til parker, idretts- og grøntanlegg i Norge.Våre produkter blir tørket, siktet og satt sammen igjen til ønsket kvalitet, enten det er innfyllsand til kunstgress, vekstmasser til bygging av golfgreener, toppdressing til naturgress, bunkersand til golfbaner eller dreneringsgrus. Gjennom våre samarbeidspartnere analyserer vi jordprøver for våre kunder. Både fysiske, kjemiske og biologiske tester gir oss svar som kommer kunden til gode.

Innfyllsand er egnet til kunstgress som stabilisatorsand. Toppdress er våre mest solgte toppdressprodukter til golfgreener. Vekstmasse 0-2 mm tilfredsstiller kravene til U.S.G.A, og er anbefalt brukt sammen med Dreneringsgrus 2,0-6,0 mm når man skal bygge golfgreener. Dalbo Kvartsitt 0,0-1,0 mm Rå, er vårt flaggskip hva gjelder Bunkersand.

Filter

Produkt presentasjon

Prisklasse

Fant ingen produkter

Legg til snarvei på hjemskjerm?