0

Alle artikler plantevern

Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Følg rådene som er gitt nedenfor og det som er anbefalt i brukerveiledningene til de ulike sprøytene. På den måten sikrer du en god start neste år. ... Les mer

Sprøyting mot overvintringssopp i høstkorn Sprøyting mot overvintringssopp i høstkorn

Sprøyting på høsten er en forsikring. I områder med snødekke over 2 måneder er sprøyting i de fleste år lønnsomt. ... Les mer

Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten

Høsten er en gunstig tid for å bekjempe brysomt ugras som tunrapp, markrapp, balderbrå og vassarve i høstkornet. Sprøyting på høsten gir god effekt fordi ugraset er smått, og en slipper å måtte prioritere ugrassprøyting mot annet våronnarbeid på våren. ... Les mer

Slik tar du rotta på rottene Slik tar du rotta på rottene

Har du gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler samt dagskurs i gnagerbekjempelse med eksamen har du rett til å kjøpe og bruke rotte- og musegift på egen og leid gård. ... Les mer

Slik bekjemper du kveka i stubbåkeren Slik bekjemper du kveka i stubbåkeren

Det har vært gode vekstvilkår i år, også for kveka. Det er mange åkre hvor en ser mye av dette flerårige ugraset med krypende jordstengler. Kveka kan bekjempes effektivt i stubbåkeren, så benytt sjansen i år. ... Les mer

Bruk opp Reglone/Retro i 2019 Bruk opp Reglone/Retro i 2019

2019 er siste året nedvisningsmiddelet Reglone/Retro kan brukes. EU kommisjonen bestemte i oktober 2018 å ikke gi fornyet godkjenning for dikvat, det aktive stoffet i Reglone/Retro ... Les mer

Ugras i enga Ugras i enga

Det har vært gode forhold for ugraset i enga etter tørkeåret i fjor. De fleste har fått en god 1. slått, og kan nå sette inn tiltak mot ugraset. ... Les mer

Tørråte- og soppbekjempelse i potet Tørråte- og soppbekjempelse i potet

Potetriset kan angripes av flere forskjellige sykdommer i fuktig vær. Tørråte er den viktigste sykdommen. Andre sykdommer som kan angripe er tørrflekksjuke, storknolla råtesopp og svartprikk. ... Les mer

Vekstregulering i vårkorn Vekstregulering i vårkorn

Vekstregulering er et verktøy til å regulere veksten i perioder med god tilvekst, og for å sikre høy avling av god kvalitet samt unngå plunder med legde i innhøstinga. ... Les mer

Insekter i potet - følg godt med i åkeren Insekter i potet - følg godt med i åkeren

EU-kommisjonen vedtok i 2018 å forby all utendørs bruk av neonikotinoidet imidakloprid. Imidakloprid var det ene virkestoffet i beisemiddelet Prestige som dermed fikk en brå slutt og sin siste sesong i 2018. ... Les mer

Soppbekjempelse i korn -  Velg alltid en strategi før sesongstart! Soppbekjempelse i korn - Velg alltid en strategi før sesongstart!

Effektiv soppbekjempelse i korn er nødvendig dersom man ønsker å ta ut potensialet i åkeren. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren og bruk preparater med flere virkningsmekanismer. ... Les mer

Valg av ugrasmiddel i vårkornet Valg av ugrasmiddel i vårkornet

En av de viktigste utfordringene i bruken av kjemiske ugrasmidler er å ta hensyn til resistenssituasjonen. Ikke alle ugrasmidler kan brukes i alle kornarter. ... Les mer

Hønsehirse - kommet for å bli? Hønsehirse - kommet for å bli?

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer og områder. Hønsehirsa har egenskaper som gjør den svært konkurransedyktig og vanskelig å bekjempe effektivt. Planta er regnet som verdens tredje verste ugras. ... Les mer

Ta gjenlegget av enga på alvor Ta gjenlegget av enga på alvor

Skal man lykkes som grasdyrker må man ta etablering av ny eng på alvor. Slurves det med etablering av enga vil det bli vanskelig å høste store avlinger de påfølgende engårene. ... Les mer

Tripali - Nytt ugrasmiddel i korn Tripali - Nytt ugrasmiddel i korn

Nylig ble ugrasmidlet Tripali™ godkjent i Norge. Tripali er et allsidig frøugrasmiddel som inneholder tre aktive stoffer og er godkjent i alle kornarter. ... Les mer

Nye plantevernmidler kommer, andre går ut Nye plantevernmidler kommer, andre går ut

I år er det kommet et nytt frø- og grasugrasmiddel i korn, to nye soppmidler i korn og et nytt soppmiddel til oljevekster. Her kan du lese om hvilke nye midler som kommer på markedet og hvem som går ut. ... Les mer

Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn

Høstkornet ble godt etablert i fjor høst og vi må regne med at ugrasplantene også kan være store og kraftige når vi kommer til våren. Middelet en velger avhenger av hvilke ugrasarter som er dominerende og temperaturkrav til midlene. ... Les mer

Nye plantevernmidler 2019 Nye plantevernmidler 2019

Det er i år kommet et nytt frø- og grasugrasmiddel i korn, to nye soppmidler i korn og et nytt soppmiddel til oljevekster. Her kan du lese om hvilke nye midler som kommer på markedet og hvem som går ut. ... Les mer

Enklere bekjempelse av rotter og mus på landbrukseiendom Enklere bekjempelse av rotter og mus på landbrukseiendom

Nå kan de som driver landbrukseiendom bruke noen av de rotte- og musemidlene som kun var forbeholdt godkjente skadedyrfirmaer. Felleskjøpet har sammen med Norges Bondelag og Gartnerforbundet jobbet for denne ordningen i mange år. ... Les mer

Insektsmidlet som skåner nytteinsektene! Insektsmidlet som skåner nytteinsektene!

Mavrik Vita er et insektsmiddel som sikrer effekt på skadeinsekter samtidig med at nytteinsekter skånes. I tillegg virker Mavrik på glansbiller som er resistente mot andre pyretroider. ... Les mer

Ugrasmidler og fangvekster Ugrasmidler og fangvekster

Felleskjøpet har kontaktet våre leverandører av ugrasmidler. Ingen av leverandørene kan gi sikker garanti for at deres produkter ikke kan skade fangvekster (vekster som ikke er oppført på etikett). ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring! Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring!

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Slik sikrer du en god start på neste års sprøytesesong! ... Les mer

Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten

Høsten er en gunstig tid for å bekjempe brysomt ugras som tunrapp, markrapp, balderbrå og vassarve i høstkornet. Sprøyting på høsten gir god effekt fordi ugraset er smått, og en slipper å måtte prioritere ugrassprøyting når det er våronn. ... Les mer

Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer

Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng og til å stoppe utløpere i jordbær. ... Les mer

Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Behovet må vurderes ut fra kornart, sort, vekstforhold og avlingspotensiale. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet

I tillegg til å gi en meget god beskyttelse mot tørråte har Revus Top også effekt på sykdommer som er forårsaket av ekte sopper, som tørrflekksjuke og storknolla råtesopp. ... Les mer

Stor nyhet mot frøugras i korn Stor nyhet mot frøugras i korn

I et historisk perspektiv har vi i Norden stått bakerst i køen ved introduksjon av nye aktive stoff og plantevernmidler. Nå skjer det imidlertid en stor nyhet i kampen mot frøugraset i korn. ... Les mer

Resistensstrategier i spesialkulturer Resistensstrategier i spesialkulturer

Resistensstrategier i spesialkulturer er avgjørende for å beholde effektiv kjemi i framtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne. ... Les mer

Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring! Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring!

Gulrust er en sopp som vi har vært forskånet mot lenge pga. resistens hos de hvetesortene som vi har dyrket. Nå ser det dessverre ut til at det har kommet nye og mer aggressive raser som angriper dagens sorter. ... Les mer

EUs regelverk stiller nye krav til bonden! EUs regelverk stiller nye krav til bonden!

Den nye Plantevernforskriften som ble innført 1. juni 2015, tar inn EUs regelverk på plantevernmiddelområdet. Hva er de viktigste endringene for bonden? ... Les mer