0

Alle artikler plantevern

SPIRE Resåing - ny frøblanding SPIRE Resåing - ny frøblanding

Dette er en nykomponert spesialblanding beregnet på å så inn i tynn eng eller i eng med overvintringsskader – og som skal gi avling i såingsåret. ... Les mer

Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser

Mattilsynet opererer nå med ulike avstandskrav til vann avhengig av hva slags dyser du bruker. Bruker du avdriftsreduserende dyser kan buffersonen reduseres med opptil 90 prosent. ... Les mer

Fangvekster fra Felleskjøpet Fangvekster fra Felleskjøpet

Den ideelle fangveksten er: lett å etablere, tar vare på næring, beskytter mot erosjon, hemmer ugras, bedrer moldinnhold, bedrer jordstruktur, konkurrerer ikke med hovedkulturen, lager ikke problemer for påfølgende kultur, oppformerer ikke sjukdommer. ... Les mer

Økte muligheter med avdriftsreduserende dyser Økte muligheter med avdriftsreduserende dyser

Å bruke avdriftsreduserende dyser er et riktig steg i retning presisjonslandbruk, dysevalg og kjørehastighet reduserer risikoen for plantevern på avveie. ... Les mer

Bruk av ugrasmidler og fangvekster Bruk av ugrasmidler og fangvekster

Når du planlegger å så fangvekster må du også legge en plan for hvilke ugrasmiddel du skal bruke på våren. En del midler har begrensinger i etterkultur – det betyr at de fremdeles kan ha virkning når du sår fangvekster i stående åker eller etter høsting. ... Les mer

Fangvekster - hvilke arter kan brukes? Fangvekster - hvilke arter kan brukes?

På denne siden finner du linker til ulike arter som brukes i fangvekstblandinger. De enkelte artenes egenskaper blir beskrevet. ... Les mer

Fangvekster - dyrkingsråd Fangvekster - dyrkingsråd

På denne siden finner du linker til dyrkingsråd for fangvekster. ... Les mer

Bruk av plantevernmidler og avstandskrav til vann Bruk av plantevernmidler og avstandskrav til vann

For å beskytte vannlevende organismer, er det krav om avstand mellom areal som sprøytes og vann. For enkelte middel, og ved bruk av riktige dyser og teknikk, kan avstanden nå reduseres. ... Les mer

Plantevern i grovfôrdyrkinga - et livslangt prosjekt! Plantevern i grovfôrdyrkinga - et livslangt prosjekt!

Med plantevern i grovfôrproduksjonen menes både mekanisk, biologisk og kjemisk bekjempelse av ugras. Gjerne en kombinasjon av disse, og helst bør alle tre inngå i en langsiktig plan. ... Les mer

Planteprodusent uten plog Planteprodusent uten plog

Ås: Før våronna solgte Johan Bjørneby plogen. Nå satser han på direktesåing, variert vekstskifte og plantedekke hele året. ... Les mer

Kornguiden 2020/21 Kornguiden 2020/21

Kornguiden for sesongen 2020/21 er nå klar. Kornguiden viser Felleskjøpets kjøpsbetingelser, krav til kvalitet samt krav til dokumentasjon ved levering og salg av korn for sesongen 2020/21. Kornguiden viser også Felleskjøpets gjeldende pristilbud i marked ... Les mer

Hønsehirse - kommet for å bli? Hønsehirse - kommet for å bli?

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer og områder. Hønsehirsa har egenskaper som gjør den svært konkurransedyktig og vanskelig å bekjempe effektivt. Planta er regnet som verdens tredje verste ugras. ... Les mer

Ta gjenlegget av enga på alvor Ta gjenlegget av enga på alvor

Skal man lykkes som grasdyrker må man ta etablering av ny eng på alvor. Slurves det med etablering av enga vil det bli vanskelig å høste store avlinger de påfølgende engårene. ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Resistensstrategier i spesialkulturer Resistensstrategier i spesialkulturer

Resistensstrategier i spesialkulturer er avgjørende for å beholde effektiv kjemi i framtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?