0

Alle artikler plantevern

Vinterkampanje gjødsel, vårkorn, ensileringsmidler, plantevern og såfrø Vinterkampanje gjødsel, vårkorn, ensileringsmidler, plantevern og såfrø

Mandag 18. januar kjører vi i gang kampanje på driftsmidler til plantedyrking. ... Les mer

Konservering av halm med mye grønnmasse Konservering av halm med mye grønnmasse

Etter årets vekstsesong i Midt-Norge, med mange generasjoner korn og ulike fargenyanser i gulgrønt, vil det være utfordrende å sikre tørr halm. Da kan ensilering være et alternativ. ... Les mer

Man høster det man sår! Man høster det man sår!

Har avlingsnivået vært skuffende i år bør man vurdere hvorvidt enga bør fornyes i høst. Høstsåing av engfrø er en metode som har vært praktisert over hele landet og er vurdert som mulig alternativ til vårsåing. ... Les mer

Unngå å stresse plantene Unngå å stresse plantene

NORDRE FOLLO: – Avlingen er for verdifull til at vi kan la den bli ødelagt av elg, stress eller næringsmangel. Vi må gi plantene de beste mulighetene til å vokse, være i forkant og ikke drive sykehus, sier Svend Østby. ... Les mer

Plantevern i grovfôrdyrkinga - et livslangt prosjekt! Plantevern i grovfôrdyrkinga - et livslangt prosjekt!

Med plantevern i grovfôrproduksjonen menes både mekanisk, biologisk og kjemisk bekjempelse av ugras. Gjerne en kombinasjon av disse, og helst bør alle tre inngå i en langsiktig plan. ... Les mer

Planteprodusent uten plog Planteprodusent uten plog

Ås: Før våronna solgte Johan Bjørneby plogen. Nå satser han på direktesåing, variert vekstskifte og plantedekke hele året. ... Les mer

Plantevernkatalogen 2020 Plantevernkatalogen 2020

Plantevernkatalogen er igjen oppdatert med nye produkter, endringer og info om produkter som utgår. ... Les mer

Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Følg rådene som er gitt nedenfor og det som er anbefalt i brukerveiledningene til de ulike sprøytene. På den måten sikrer du en god start neste år. ... Les mer

Slik bekjemper du kveka i stubbåkeren Slik bekjemper du kveka i stubbåkeren

Det har vært gode vekstvilkår i år, også for kveka. Det er mange åkre hvor en ser mye av dette flerårige ugraset med krypende jordstengler. Kveka kan bekjempes effektivt i stubbåkeren, så benytt sjansen i år. ... Les mer

Kornguiden 2020/21 Kornguiden 2020/21

Kornguiden for sesongen 2020/21 er nå klar. Kornguiden viser Felleskjøpets kjøpsbetingelser, krav til kvalitet samt krav til dokumentasjon ved levering og salg av korn for sesongen 2020/21. Kornguiden viser også Felleskjøpets gjeldende pristilbud i marked ... Les mer

Tørråte- og soppbekjempelse i potet Tørråte- og soppbekjempelse i potet

Potetriset kan angripes av flere forskjellige sykdommer i fuktig vær. Tørråte er den viktigste sykdommen. Andre sykdommer som kan angripe er tørrflekksjuke, storknolla råtesopp og svartprikk. ... Les mer

Vekstregulering i vårkorn Vekstregulering i vårkorn

Vekstregulering er et verktøy til å regulere veksten i perioder med god tilvekst, og for å sikre høy avling av god kvalitet samt unngå plunder med legde i innhøstinga. ... Les mer

Insekter i potet - følg godt med i åkeren Insekter i potet - følg godt med i åkeren

EU-kommisjonen vedtok i 2018 å forby all utendørs bruk av neonikotinoidet imidakloprid. Imidakloprid var det ene virkestoffet i beisemiddelet Prestige som dermed fikk en brå slutt og sin siste sesong i 2018. ... Les mer

Soppbekjempelse i korn -  Velg alltid en strategi før sesongstart! Soppbekjempelse i korn - Velg alltid en strategi før sesongstart!

Effektiv soppbekjempelse i korn er nødvendig dersom man ønsker å ta ut potensialet i åkeren. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren og bruk preparater med flere virkningsmekanismer. ... Les mer

Hønsehirse - kommet for å bli? Hønsehirse - kommet for å bli?

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer og områder. Hønsehirsa har egenskaper som gjør den svært konkurransedyktig og vanskelig å bekjempe effektivt. Planta er regnet som verdens tredje verste ugras. ... Les mer

Ta gjenlegget av enga på alvor Ta gjenlegget av enga på alvor

Skal man lykkes som grasdyrker må man ta etablering av ny eng på alvor. Slurves det med etablering av enga vil det bli vanskelig å høste store avlinger de påfølgende engårene. ... Les mer

Nye plantevernmidler kommer, andre går ut Nye plantevernmidler kommer, andre går ut

I år er det kommet et nytt frø- og grasugrasmiddel i korn, to nye soppmidler i korn og et nytt soppmiddel til oljevekster. Her kan du lese om hvilke nye midler som kommer på markedet og hvem som går ut. ... Les mer

Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn

Høstkornet ble godt etablert i fjor høst og vi må regne med at ugrasplantene også kan være store og kraftige når vi kommer til våren. Middelet en velger avhenger av hvilke ugrasarter som er dominerende og temperaturkrav til midlene. ... Les mer

Insektsmidlet som skåner nytteinsektene! Insektsmidlet som skåner nytteinsektene!

Mavrik Vita er et insektsmiddel som sikrer effekt på skadeinsekter samtidig med at nytteinsekter skånes. I tillegg virker Mavrik på glansbiller som er resistente mot andre pyretroider. ... Les mer

Ugrasmidler og fangvekster Ugrasmidler og fangvekster

Felleskjøpet har kontaktet våre leverandører av ugrasmidler. Ingen av leverandørene kan gi sikker garanti for at deres produkter ikke kan skade fangvekster (vekster som ikke er oppført på etikett). ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer

Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng og til å stoppe utløpere i jordbær. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet

I tillegg til å gi en meget god beskyttelse mot tørråte har Revus Top også effekt på sykdommer som er forårsaket av ekte sopper, som tørrflekksjuke og storknolla råtesopp. ... Les mer

Stor nyhet mot frøugras i korn Stor nyhet mot frøugras i korn

I et historisk perspektiv har vi i Norden stått bakerst i køen ved introduksjon av nye aktive stoff og plantevernmidler. Nå skjer det imidlertid en stor nyhet i kampen mot frøugraset i korn. ... Les mer

Resistensstrategier i spesialkulturer Resistensstrategier i spesialkulturer

Resistensstrategier i spesialkulturer er avgjørende for å beholde effektiv kjemi i framtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?