Hussar OD 500 ml

FKnr.: 61044 | Leverandørens varenr.: 61044
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel (bladherbicid) i bygg, hvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras. Oljeformulert av sulfonylureatypen.
 
Meget god effekt mot balderbrå, då, korsbl.ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, tungras, vassarve og åkerminneblom. God mot klenge, markrapp, raigras, knereverumpe, rødtvetann, tunrapp, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Begrenset effekt mot floghavre. Kan brukes til temp. ned mot 5 °C, men det må ikke være utsikt til kuldegrader. For effekt mot tunrapp må minst 6 ml brukes. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Forbigående gulfarging kan forekomme. I bygg er største dose 7 ml. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv.)
 
Må ikke brukes i havre, fangvekster eller høstbygg. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer. Ved omsåing etter vårbruk av Hussar kan bygg eller vårhvete sås etter 15 dager. Året etter kan korn, potet, erter og oljevekster dyrkes. Før såing av høstoljevekster skal det pløyes.
 
Off label: Ferdigplen. Frøeng av timotei og engkvein, gjenlegg og frøeng av bladfaks, engrapp, sauesvingel og rødsvingel.
 
Innhold: 100 g Jodsulfuron/l
Formulering: Konsentrat løst i olje
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 10 m
Dose: 2-10 ml pr daa . Maks 7 ml i bygg
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Regnfast: 4-6 timer
Annet: Ikke i forbindelse med frost. Sprøyt på tørre planter. Sulfonylurea resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel (bladherbicid) i bygg, hvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras. Oljeformulert av sulfonylureatypen.
 
Meget god effekt mot balderbrå, då, korsbl.ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, tungras, vassarve og åkerminneblom. God mot klenge, markrapp, raigras, knereverumpe, rødtvetann, tunrapp, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Begrenset effekt mot floghavre. Kan brukes til temp. ned mot 5 °C, men det må ikke være utsikt til kuldegrader. For effekt mot tunrapp må minst 6 ml brukes. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Forbigående gulfarging kan forekomme. I bygg er største dose 7 ml. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv.)
 
Må ikke brukes i havre, fangvekster eller høstbygg. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer. Ved omsåing etter vårbruk av Hussar kan bygg eller vårhvete sås etter 15 dager. Året etter kan korn, potet, erter og oljevekster dyrkes. Før såing av høstoljevekster skal det pløyes.
 
Off label: Ferdigplen. Frøeng av timotei og engkvein, gjenlegg og frøeng av bladfaks, engrapp, sauesvingel og rødsvingel.
 
Innhold: 100 g Jodsulfuron/l
Formulering: Konsentrat løst i olje
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 10 m
Dose: 2-10 ml pr daa . Maks 7 ml i bygg
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Regnfast: 4-6 timer
Annet: Ikke i forbindelse med frost. Sprøyt på tørre planter. Sulfonylurea resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer

Betalingspartnere