Trimaxx 1 L

FKnr.: 67144 | Leverandørens varenr.: 15229031/0001NO
  • Vekstregulerende middel
  • Mot legde i korn og frøeng
  • Forkorter og styrker strået
  • Brukes i perioder med god tilvekst
  • Finnes også i 5 ltr
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulerende middel tillatt brukt mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei.

Trimaxx tas opp gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx foretas i frodig åker/ frøeng med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde.

Trimaxx kan blandes med Express SX, Express Gold, Flurostar, MCPA, Mekoprop og Starane XL. Soppmidler som Proline, Delaro, Comet Pro, Forbel; innsektsmidler i gruppen pyretroider og bladgjødslingsmidler i chelatform samt CCC.

Innhold: Trineksapaketyl 175 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårhvete og bygg: 20-40ml/daa Havre: 20-30 ml/daa Rug: 30-40 ml Høst- og rughvete: 20-40 ml/daa Frøengtimotei: 50-100 ml
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentral
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold:
Temperatur: 8-10oC
Luftfuktighet: god
Timer opphold: 1-2 timer
Gode lysforhold kan øke effekten.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulerende middel tillatt brukt mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei.

Trimaxx tas opp gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx foretas i frodig åker/ frøeng med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde.

Trimaxx kan blandes med Express SX, Express Gold, Flurostar, MCPA, Mekoprop og Starane XL. Soppmidler som Proline, Delaro, Comet Pro, Forbel; innsektsmidler i gruppen pyretroider og bladgjødslingsmidler i chelatform samt CCC.

Innhold: Trineksapaketyl 175 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårhvete og bygg: 20-40ml/daa Havre: 20-30 ml/daa Rug: 30-40 ml Høst- og rughvete: 20-40 ml/daa Frøengtimotei: 50-100 ml
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentral
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold:
Temperatur: 8-10oC
Luftfuktighet: god
Timer opphold: 1-2 timer
Gode lysforhold kan øke effekten.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere