Express SX 100 g

FKnr.: 61064 | Leverandørens varenr.: D14524534
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i vårkorn, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og uten korn som dekkvekst, til korn med fangvekster av gras, høstkorn om våren og timotei-, bladfaks- og engkveinfrøeng om våren, samt varig beite.

Vannløselig granulat. Bladvirkning. Ugrasets vekst stanser raskt, mens ytterligere virkning sjelden ses før minst 10 dager etter sprøyting. Ingen begrensning i valg av kultur påfølgende år. Meget god mot balderbrå-arter, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerminneblom og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende mot haremat, vindelslirekne og åkerstemorsblom.
Svak mot klengemaure, jordrøyk og tungras.

Mot vindelslirekne og åkerstemorsblom oppnås best virkning når ugraset har utviklet 1-2 varige blad. Der det er mye klengemaure anbefales blanding med Starane/Flurostar pr. daa. Klebemiddel tilsettes alltid når Express benyttes alene. I gjenlegg med rødkløver til fôr brukes 0,75 g Express + 50 ml MCPA. Klebemiddel skal ikke tilsettes. Unngå bruk av både CCC og Express i frøeng. Forbigående gulning kan forekomme ved gode opptaksforhold. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer.

Off-label: Gjenlegg av rødkløverfrøeng. Sammen med MCPA/Agroxone..

Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer.

Off label: Gjenlegg av rødkløverfrøeng. Sammen med MCPA.

Innhold: 500 g tribenuronmetyl/kg
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje
Behandlingsfrist: Beite: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn: 1,0-1,5 g/daa. Høstkorn: 1,1-1,9 g/daa
Pakningsstørrelse: 100 g
Formulering: Granulat
Farge: Lys brun
Sprøytevæske: Svak hvit
Avgidtsklasse 1

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold:
Temperatur: 2-25°C
Luftfuktighet: 40-95
Jordfuktighet: lav-høy
Timer opphold: 1-4
Husk god rengjøring. Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i vårkorn, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og uten korn som dekkvekst, til korn med fangvekster av gras, høstkorn om våren og timotei-, bladfaks- og engkveinfrøeng om våren, samt varig beite.

Vannløselig granulat. Bladvirkning. Ugrasets vekst stanser raskt, mens ytterligere virkning sjelden ses før minst 10 dager etter sprøyting. Ingen begrensning i valg av kultur påfølgende år. Meget god mot balderbrå-arter, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerminneblom og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende mot haremat, vindelslirekne og åkerstemorsblom.
Svak mot klengemaure, jordrøyk og tungras.

Mot vindelslirekne og åkerstemorsblom oppnås best virkning når ugraset har utviklet 1-2 varige blad. Der det er mye klengemaure anbefales blanding med Starane/Flurostar pr. daa. Klebemiddel tilsettes alltid når Express benyttes alene. I gjenlegg med rødkløver til fôr brukes 0,75 g Express + 50 ml MCPA. Klebemiddel skal ikke tilsettes. Unngå bruk av både CCC og Express i frøeng. Forbigående gulning kan forekomme ved gode opptaksforhold. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer.

Off-label: Gjenlegg av rødkløverfrøeng. Sammen med MCPA/Agroxone..

Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer.

Off label: Gjenlegg av rødkløverfrøeng. Sammen med MCPA.

Innhold: 500 g tribenuronmetyl/kg
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje
Behandlingsfrist: Beite: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn: 1,0-1,5 g/daa. Høstkorn: 1,1-1,9 g/daa
Pakningsstørrelse: 100 g
Formulering: Granulat
Farge: Lys brun
Sprøytevæske: Svak hvit
Avgidtsklasse 1

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold:
Temperatur: 2-25°C
Luftfuktighet: 40-95
Jordfuktighet: lav-høy
Timer opphold: 1-4
Husk god rengjøring. Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere