11.11.2021 | Felleskjøpet

Det tradisjonelle båsfjøset er snart historie, men flere tusen bønder har ennå ikke bestemt seg for hvordan den nye løsningen skal bli.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) anslår i en rapport fra mars 2021 et samlet investeringsbehov på 18-23 milliarder kroner frem mot 2034.

Fra 2024 kommer det også krav om kalvingsbinge, samt nye beite- og mosjonskrav for de som fortsatt har båsfjøs.

Modulfjøs - tilpasset små og mellomstore gårder

Nå lanserer Felleskjøpet Agri den nye løsningen Modulfjøs, et konsept som gjør det mulig å starte med en grunnmodell. Med enkle grep kan man seinere utvide denne både i bredde og lengde, samt øke mekaniseringsgraden etter hvert som behovet melder seg eller likviditeten gir rom for videre utbygging.

– Dette er en fleksibel løsning som bør vekke nysgjerrighet og inspirasjon hos mange som nå vurderer hvordan det fremtidige driftsapparatet på gården deres skal se ut, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet Agri.

Leivestad anslår at om lag 1800 gårdsbruk står på terskelen for å bygge, og mener at modulfjøset vil være et svært godt alternativ for mange.

Modulfjøs eksteriør.jpg

EKSTERIØR: Modulfjøset er en perfekt løsning for de små og mellomstore gårdsbruka

Må starte enkelt

Lars Erik Ruud er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet Blæstad, og er prosjektleder for prosjekt Innlandsfjøset, et prosjekt som er kjørt i gang for å finne lønnsomme fjøsløsninger for de som skal bygge mindre løsdriftfjøs enn 30 båsplasser.

– Hovedutfordringen for de små og mellomstore besetningene, er at det rett og slett blir færre båplasser å fordele kostnadene på. For å komme i mål med en lønnsom utbygging må en derfor starte enkelt, og ta tida til hjelp.

Ruud sier det for svært mange kan være en god løsning å benytte eksisterende bygg til for eksempel ungdyr og sinkyr, mens en bygger en ny og effektiv avdeling til melkekua.

– Denne kan enten være frittstående, eller bygges inntil et eksisterende bygg. Både plass og innendørsmekanisering koster penger, og det er derfor nødvendig å være nøktern ut fra start.

– Den store fleksibiliteten i Felleskjøpets løsning vil gjøre dette konseptet interessant for mange melkeprodusenter, sier Lars Erik Ruud.

En perfekt start

– Modulfjøset er en perfekt løsning for de små og mellomstore gårdsbruka.Grunnmodellen har et husdyrrom på 400 m2 som gir plass til 25 liggebåser til mjølkeku, kalvingsbinger og spedkalv. Biromsavdelingen er på 44 m2, og overbygget er satt opp i tradisjonelt bindingsverk med takstoler. Dette gir et husdyrrom uten innvendige bæringer forteller Karl Arne Leivestad i Felleskjøpet.

– Modulfjøset er planlagt slik at det med letthet kan utvides og bygges på etter behov. Dette mener vi er en perfekt start på et fremtidsretta bygg, sier Leivestad.

image3soh8.png

INNSIDEN: – Vi mener dette er en perfekt start på et framtidsretta bygg, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet Agri.

PS! Modulfjøset og byggeløsningene fra Felleskjøpet Agri vil få en egen stand under landbruks- og maskinmessen Agroteknikk på Lillestrøm siste helgen i november. Les mer om Agroteknikk her.