03.04.2023 | Felleskjøpet

Det har oppstått hendelser hvor periodisk kjøretøykontroll (PKK) ikke har blitt gjennomført på grunn av at dekkene ikke har vært godkjent som vinterdekk. Et spørsmål som blant annet har dukket opp er om dekkene må være merket som vinterdekk med kjennetegnet M+S (gjørme og snø).

– Det er ikke krav om at dekkene må være merket dette på vinterstid. Traktor har fritak, men kjører du dekk uten M+S-merking, må du fortsatt ha tilstrekkelig veggrep på snø- eller isdekke. Dekkene kan også pigges, sier teknisk sjef Helge Malum i Felleskjøpet Agri.

Tilstrekkelig veigrep

På vintertid må kjettingene også være med til PKK selv om de ikke skal kontrolleres.

Felleskjøpet har fått henvendelser om at PKK ikke skal ha blitt gjennomført på grunn av manglende M+S-merking. Malum sier at om dette har blitt brukt som argument for ikke å gjennomføre PKK, må det settes på kontoen for mindre utfordringer som har vært i starten for de ny PKK-reglene.

– Det viktigste er ikke spørsmålet om M+S eller ikke. Det avgjørende er at kjøretøyet må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, sier Malum.

Følger faste prosedyrer

Gjennomføring av en periodisk kjøretøykontroll er underlagt forskrifter og fortolkninger gitt i kontrollinstruksen, samt opplæringen av kontrollør og teknisk ansvarlig. Denne opplæringen kom først i gang høsten 2022. Kontrollinstruksen er endret underveis, og siste gang 10. januar 2023.

– Både kontrollør og teknisk leder må ha personlig godkjenning av Statens vegvesen. De praktiserer det gjeldende lovverket, og står således personlig ansvarlig for sine vurderinger, sier Malum.

En periodisk kjøretøykontroll følger faste prosedyrer, som består av prøvekjøring og en rekke sjekkpunkter i for- og etterkant.

– Det er altså kontrollørens vurdering av tilstrekkelig veigrep som er avgjørende for om PKK kan gjennomføres. Våre sertifiserte kontrollører utfører periodisk kjøretøykontroll etter regelverket, og de følger kontrollinstruksen. Våre kontrollører er opplært av Bilkurs Rogaland, som er den eneste opplæringsinstitusjonen godkjent av Statens vegvesen, sier Helge Malum.