Pluss produkter til svin

Tilskuddsfôr ved bruk av alternative fôrmidler


Svin som får alternative fôrmidler har som hovedregel behov for mineral- og vitamintilskudd. Det kan også være behov for dette ved oppdrett av ungpurker og i besetninger med svært god fôrutnyttelse. 

I smågrisproduksjonen er god helse og mjølkekvalitet hos purka viktig for å få fram mange friske smågris ved avvenning.

Pluss-produktet med Total-stempel dekker dette behovet:

Tilskuddsfôr til spedgris


All spedgris trenger tilførsel av jern. Spedgris har lavt jernlager ved fødsel og trenger ekstra jerntilførsel store deler av spedgrisperioden.


Produkter Informasjon
Pluss Jernstarter Jernpasta som gis spedgris umiddelbart etter fødsel ila. første levedøgn.
Pluss Smågristorv Jerntilskudd som anbefales fra 2. levedøgn for livskraftig smågris.
Pluss Flytende Jerntilskudd Flytende jerntilskudd til smågris.
Pluss Tørt Jerntilskudd Tørt jerntilskudd til smågris.

Brunst/fruktbarhet


E-vitamin og selen kan virke positivt ved brunstutfordringer. Både E-vitamin og selen styrker immunforsvaret og bidrar til god helse.Produkter Informasjon
Pluss E-vitamin med Selen og Biotin Kan brukes som flushing rundt inseminering. Leveres i pulver og pellets.
Succes E-vitamin tilskudd Kan bidra til økt spedgrisoverlevelse og mer robust spedgris. Leveres flytende.
Druesukker Forsøk har vist at tildeling av 150g dextrose per dag fra avvenning til inseminering bidrar til jevnere fødselsvekt og mer ensartet kull.
Dosis: 150 g/dag fra avvennig til inseminering

Urolig gris/ halebiting


Halebiting er et problem som kan oppstå i ulikt omfang fra enkeltutbrudd i en binge eller i «hele» besetningen. Miljøberikelsesprodukter har vist å ha positiv effekt og kan bidra til å forebygge og redusere halebiting.

Produkter Informasjon
Pluss Mineralstein Mineralfôr til svin. Anbefales ved fôr-/ miljøskifter og ved urolig gris.
Pluss Saltstein Naturell Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger.
Format Trivsel Stor pellets (12 mm) som gir metthetsfølelse. Fordeles i strøet for aktivisering.

Produkter ved urolig gris/ halebiting:

Diaré


Fôr- og miljøskifter kan være en belastning for dyra og kan svekke immunforsvaret. Nedsatt immunforsvar kan gi økt risiko for infeksjoner og diaré.

Produkter Informasjon
Pluss Avvenningstorv Syreberiket avvenningtorv uten jern. Reduserer risiko for diare.
Pluss Saltbalanse Svin Stabiliserer elektrolytt- og vannbalansen.

Klauvproblemer


Halthet, økt liggetid og redusert mjølkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljø- og mekaniske forhold er vanlige årsaker til klauvproblem. Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hud- og klauvoppbygging. Selen og E-vitamin styrker immunforsvaret.


Lav mjølkeproduksjon/store kull


Lav mjølkeproduksjon eller store kull hos purka kan føre til at tilveksten på spedgris ikke blir like bra som ønsket. Det kan også gi lavere spedgrisoverlevelse, da smågrisen ikke får i seg tilstrekkelig med næring.


Betalingspartnere