Spekalven

Ved fødsel er kalvens fordøyelsessystem enda ikke ferdig utviklet for en drøvtygger. Den første perioden drikker kalven mest mjølk og får størstedelen av næringsbehovet dekket, enten gjennom mjølk fra mor eller en mjølkeerstatning. Utviklingen av fordøyelsessystemet tar tid og er påvirket av hva kalven eter den første tiden. I tillegg til mjølka skal kalven ha tilgang på rent vann, et godt grovfôr og kalvekraftfôr fra første uke.

Kalven kan få fri tilgang på kalvekraftfôr – men husk at den første tiden eter kalven lite kraftfôr. Gi små posjoner til å begynne med, bytt kraftfôret hver dag og øk på mengden når kalven eter mer.

Formel Kalv Premium eller Formel Mysli Start anbefales fra første dag til 8-10 ukers alder. Formel Kalv Vekst kan benyttes fra første dag til 8 mnd alder til ammekalv og i besetninger der kalvehelsa er god. 

God start med råmjølk

Kalven bør få minst 2-3 liter råmjølk av god kvalitet innen 2 timer etter fødsel og minimum 5-7 liter råmjølk i løpet av første levedøgn. Råmjølk er livsviktig for kalven fordi den inneholder antistoff, hovedsakelig IgG-antistoff. Dette fungerer som et passivt immunforsvar inntil kalvens eget immunforsvar er utviklet. En undersøkelse har vist at mer enn halvparten av mjølkekyr i Norge har for lavt innhold av antistoff i råmjølka. Det anbefales å bruke kolostrometer/refraktometer for å sjekke kvaliteten på råmjølka, som bør inneholde minimum 50 g IgG per liter.

 

Overgangsfôring

Kalv i mjølkeproduksjon

En frisk og rask kalv kan avvennes fra 6-8 ukers alder når den tar opp minimum 1 kg kraftfôr flere dager på rad. Det anbefales en gradvis nedtrapping av mjølka slik at kalven gradvis øke opptak av kraftfôr og tilveksten opprettholdes. For minimalt stress i forbindelse med endringer anbefales ikke mer enn en endring i uka. Kalven skal ha fri tilgang på kraftfôr, grovfôr og friskt vann fra dag 1.

Legg grunnlaget for god kalvehelse fra dag én!

Grunnlaget for god kalvehelse legges gjennom råmjølkstildeling av rett mengde og kvalitet til rett tid for å bygge et godt immunforsvar. Deretter må kalven følges opp med rett fòring og stell for å møte kalvens behov.

Diarè er en av de største utfordringene i kalveoppdrettet. Diarè er ikke en sykdom i seg selv, men et symtom på at noe ikke er som det skal være. Diarè hos kalv skyldes enten infeksiøse (sykdom) eller ernæringsmessige årsaker. Virus (Corona) og bakterier (E.coli) er eksempler på infeksiøse årsaker til diarè. 

Ernærinsmessige årsaker kan være raskt fôrskifte, miljøskifte, klima, vaksinering og avhorning. En kalv med diarè mister mer væske enn normalt gjeom avføringen, som skifter farge og konsistens. Ved middels væsketap mister kalven ca. 8% av kroppsvekta og trenger da å få tilført denne mengden ekstra for å rette opp ubalansen.

Ammekalven

Ammekalven vil i stor grad dekke sitt behov for næring gjennom diing av mor, og de fleste ammekalver avvennes ikke før nærmere 5 måneders alder eller eldre. Et tidlig opptak av kalvekraftfôr som Formel Kalv Premium, Formel Mysli Start og Formel Kalv Vekst vil stimulere til en god utvikling av vomma slik at kalven blir en god drøvtygger. Med tilgang på et egen kalvekraftfôr i kalvegjømmet legger man til rette for tidlig opptak av kraftfôr. Kraftfôret bør tildeles slik at det holder seg ferskt, gjerne i egne beholdere som fylles jevnlig.

Kraftfôr ved avvenning

For å minske risikoen for redusert tilvekst bør kalven ha tilgang til kraftfôr og et godt grovfôr ved avvenning. Formel Kalv Vekst har et høgt innhold av protein og fiber. Tilby kalven fri tilgang i perioden før under og etter avvenning.

Diaré og fordøyelsesproblemer

Diaré er en av de største helseutfordringene i kalveoppdrettet. Diaréproblemer hos kalv skyldes enten infeksiøse eller ernæringsmessige årsaker. Virus (corona) og bakterier (E.coli) er eksempler på infeksiøse årsaker til diaré. Ernæringsmessige årsaker kan være raskt fôrskifte, miljøskifte, klima, vaksinering og avhorning. Tilførsel av elektrolytter (f.eks. salt) og organiske syrer er positivt for fordøyelsen og forebygger diaré.

Produkter Informasjon
Pluss Friskus Inneholder organiske syrer som hemmer vekst av uønskede bakterier i tarmen og fremmer god tarmhelse. Blandes i mjølk/mjølkeerstatning i hele mjølkeperioden. Leveres i pulver.
Pluss Saltbalanse Drøv Stabiliserer elektrolytt- og vannbalanse. Brukes ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvalesens fra diaré. Leveres i pulver.
Pluss Diakur Stabiliserer pH og sikrer kalven nødvendige mineraler. Tiltaksblanding som anbefales utblandet i mjølk/ mjølkeerstatning dersom kalven har fått diaré. Leveres i pulver.

Betalingspartnere