14.09.2022 | Håvard Simonsen

Også grovfôret er blitt mye dyrere. Under en intern samling for fagfolk fra maskin, plantekultur og kraftfôr i Felleskjøpet på forsommeren, ble det lagt fram nye tall som viser at kostnadene ved å produsere grovfôr er økt med opptil 50 prosent de siste fire åra.

I prosjektet Grovfôr 2020 kartla man grovfôrkostnadene hos rundt 200 bønder. Dette viste at grovfôret i 2018 i gjennomsnitt kostet 2,80 kroner pr. fôrenhet (FEm) levert ved fjøsdøra. Prisen omfattet dyrking, høsting og transport. Nye beregninger gjort av Tine i fjor høst og vår, viser at prisen nå ligger på 3,80-4,20 kr/FEm. Prisen avhenger av når mineralgjødsla ble kjøpt inn før denne sesongen En gjennomsnittlig rundball som inneholder vel 200 fôrenheter, kan dermed koste godt over 800 kroner.

– Vi vet at det er store forskjeller i grovfôrkostnader fra bruk til bruk. Mange har mye å hente, og alle har noe å hente, i sin produksjon, sier Lostuen.

I tillegg til tidlig slått, er tørrstoffinnholdet i graset en nøkkelfaktor. Høyt tørrstoffinnhold øker sukkerinnholdet og gir rom for flere fôrenheter pr. rundball. Fôropptaket er høyest når tørrstoffinnholdet i surfôret er på 35-40 prosent. Høyt proteinnivå oppnås ved tidlig slått og sterk gjødsling.

– Får en kyrne til å ete mye og godt grovfôr, får en betalt i form av mindre og billigere kraftfôr. Det interessante er at jo bedre grovfôrkvaliteten er, jo mer kan en bruke kraftfôr med stor andel norske råvarer. I dagens situasjon med høye kornpriser på verdensmarkedet, kommer dette kraftfôret klart rimeligere ut, understreker Lostuen.

Samvirke 5 2022