29.08.2022 | Felleskjøpet

- Bløme er en organisk jordforbedrer, samtidig som det er en god gjødsel og bakteriene i jorden blir bedre med denne typen gjødsel. Det skal brukes som et langtidsgjødsel hvor det fint kan gjødsles godt i starten av sesongen med mindre påfyll over tid. Det er altså liten fare for «overgjødsling», forteller Jakob Irgens Blakstad, forretningsutvikler i Invertapro, selskapet bak Bløme.

Ved bruk tilføres jorden næring som gir økt vekst og friske planter med grønne blader.

Bløme er organisk


At noe er organisk betyr at det kommer fra levende organismer, som for eksempel avføring, planterester som er knust eller kompost. Bløme er avføring fra insekter, nærmere bestemt fra melorm, i tillegg til skallet som melormen kvitter seg med flere ganger under sin vekst. Skallet inneholder kitin som også kan stimulere plantenes immunforsvar.

- Vi er de første som selger insektgjødsel i Norge, og det er fortsatt ganske eksklusivt. I naturen er det en viktig del av resirkuleringen av næring hvor insekter spiser planter og bæsjer ned i jord som plantene vokser i, forklarer Blakstad.

Den gode kitin-effekten


Det som kanskje er det mest interessante ved Bløme, er innholdet av kitin som kommer fra insektenes skall. Forskning viser at kitin er en biostimulant som kan stimulere planters immunforsvar. Grunnen til dette er at både insekter, sopp og nematoder har bestanddeler av kitin, og dette molekylet kan derfor signalisere for planten at den er under angrep. Bruk av kitin har derfor potensiale som vern mot insektangrep og andre patogener i økologisk dyrkning.

Biostimulant er også et nytt trendord i planteverden som nå etablerer seg. Det holder ikke å gjødsle, men plantene kan også få stimulerende stoffer som fremmer god vekst og helse hos plantene.

- Kitin er et molekyl som både kan stimulere immunresponsen til plantene, samt styrke jordens mikroliv. Dette er ganske nytt og forskning pågår fremdeles, men det vi vet er at kitin har denne effekten, sier Blakstad.

Insektsproduksjon er bærekraftig


Insektproduksjon er fremtidens protein fordi det er bærekraftig produksjon, og krever lite ressurser i forhold til for eksempel annen type kjøtt.

- Insektene spiser organisk restavfall som vi henter fra Bergens-området og tar med oss til produksjonen vår på Voss. Larvene kan spise så å si alt av matavfall og oppsirkulere det til protein, men per i dag er det kun lov med bruk av vegetabilsk matavfall. Vi håper at vi i fremtiden vil kunne ta i bruk alt av matavfall og slik gjøre det mer verdifullt. Bruk av organisk gjødsel som Bløme er bærekraftig, og bidrar til at matjorden bevares for fremtiden. Insekter er vårt hovedprodukt, og bi-produktet er insektsavføring, som er et stadig voksende tilleggsprodukt. Det er mye verdi i gjødsel også, og det selger vi i stadig økende grad til både hobbybruk og til bønder, sier Jakob.

Bløme er 100% norsk og godkjent for økologisk bruk


Et norskprodusert gjødsel fra A til Å betyr at insektene er avlet opp her, fôret er norsk organisk restavfall og det er produsert for salg i Norge. Det er selvforsyning i praksis. Det er ingen bruk av kjemikalier eller tilsetningsstoffer og Bløme er derfor også godkjent for økologisk bruk.

- Krigen i Ukraina har ført til en gjødselkrise i Norge og gjødselprisene har gått kraftig opp. Dette viser hvor viktig det er at vi er selvforsynt med gjødsel. I tillegg har EU som mål at 25 prosent  av alt jordbruk skal være økologisk innen 2030, så det er stort behov for økologisk gjødsel fremover, avslutter Blakstad.

Om Bløme

  • 100% organisk plantegjødsel helt uten tilsetninger eller pesticider
  • Jordforbedrende og biostimulerende effekt
  • Godkjent til økologisk dyrkning
  • Fås kjøpt hos Felleskjøpet i boks a 275 gram, et pulver for innendørs bruk, og 2 kilos sekker pellets for utendørs bruk.

Om produsenten

Invertapro er selskapet bak Bløme og er en gründerbedrift som driver med produksjon av insektet melorm på Voss.
Invertapros konsept er helsirkulært og baserer seg på bruk av matavfall som fôr til larvene, og insektprotein og insektolje som produkt. Dette skal blant annet brukes som et bærekraftig alternativ i laksefôr, og som mat for mennesker. Selskapets eneste biprodukt er larveavføringen (også kjent som frass), som er en super gjødsel – altså Bløme.