04.05.2022 | Felleskjøpet

Det er et stadig voksende antall kamelider (alpakka og lama) i Norge. Dyra holdes både for sin fine ull- (fiber) men, også flere får opp øynene for kjøttet fra disse dyra. De er også populære innslag på inn på tunet gårder og som kløvdyr.

Alpakka og Lama har mye til felles med våre tradisjonelle drøvtyggere og hesten. De spiser mest grovfôr, men som for alle andre dyr er det viktig å sikre tilstrekkelig tilskudd av vitaminer og mineraler.

Pluss Kamelide er et reint vitamin-og mineraltiskuddsfôr som skal doseres 1 gram pr kg levendevekt pr dag.

Om det er behov for ekstra energi ut over det som dekkes av grovfôret kan det benyttes vanlig kraftfôr som for eksempel Formel Sau i tillegg til Pluss Kamelide.

Alpakka.jpg

Foto: Berit Lund Ahlstrøm