20.09.2016 | Felleskjøpet

En liten hund på fire-fem kilo kan fort utgjøre en masse på flere hundre kilo ved en krasj. Du har faktisk plikt til å sikre hunden din skikkelig i bilen: Statens vegvesen sier tydelig at hund ikke skal være løs.

Fire tonn med Schäfer

Svært mange undervurderer kraften til det som er i bilen i en kollisjon. I Sverige har forsikringsselskapet If laget en tabell over hvor høy vekt hunder i forskjellige størrelser vil utgjøre ved en bråbrems eller en krasj i forskjellige hastigheter. Det blir fort mye vekt du kan få slengende rundt i bilen dersom hunden ikke er godt nok sikret.

Mens en liten usikret Chiuahua på to kilo utgjør en vekt på et kvart tonn ved en bråbrems i 90 km/t, vil en 30 kilo tung usikret Schäfer få en kroppsmasse tilsvarende nesten fire tonn i den samme situasjonen.

Brudd på trafikkreglene kan gi straffeansvar

I Sverige finnes en egen regel som sier at hunden må sitte sikkert i et bur, bak en gittervegg eller fastspent i en sele. I Norge er det ingen spesifikk lov som gjelder for dyr, men et generelt krav gjelder for sikring av all last - også dyr. Dersom du har sikret dyret dårlig og dette skaper uhell eller skade vil du kunne bli straffeansvarlig.

Kan skape trafikkfarlige situasjoner

En løs hund i bilen kan forstyrre sjåføren. Om du blir forstyrret slik at det skaper trafikkfarlige situasjoner kan du få bøter fordi du har forsømt aktsomhetsplikten. Straffereaksjonene blir større om et løst dyr er årsaken til en kollisjon eller påkjørsel av mennesker.

Veitrafikklovens § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. (Kilde: naf.no)

Paragrafen gir rom for stort skjønn, og trafikkmyndighetene kan vurdere om helheten av trafikkatferden er lovstridig.

Hvordan sikrer du hunden din i bilen?

Det finnes i dag primært to måter å sikre hunder og katter i bil:
Det ene er bur, det andre er bilsele. Det beste stedet å sikre hunden eller andre dyr er aller helst i bur i bagasjerommet. Om du ikke har plass til bur, kan du sikre hunden med sele som festes til bilbeltet i baksetet – ikke i forsetet. Som siste utvei skal løse dyr plasseres på benplassen til passasjeren foran.

Sikkerhetsseler som er spesiallaget for hunder er omdiskutert, fordi det viser seg at slike seler ikke alltid er egnet til dette bruket. Mange av selene på markedet er underdimensjonerte eller er for slakke. En god sele skal være kraftig og justerbar, og den skal ha metallspenner av riktig kvalitet.

7 tips for å velge riktig bur til bilen

 1. Pass på at buret er av solid kvalitet, slik at det ikke plutselig kan klappe sammen under kjøreturen. Du bør derfor unngå sammenleggbare bur.
 2. I bilen lønner det seg å ha et tungt bur, for da flytter det ikke på seg i svinger og ved nedbremsing.
 3. Transportbur er gjerne litt trange. Dette er for at hunden ikke skal skades ved bevegelse, men heller støttes av buret.
 4. Buret skal ikke være verken for stort eller for lite i forhold til hundens størrelse
 5. Legg helst inn et sklisikkert underlag i buret, som gir hunden en bedre følelse av kontroll.
 6. Feste buret godt, slik at det ikke beveger seg i det hele tatt.
 7. Plasser buret i bagasjerommet og så tett inntil bakseteryggen som mulig. Buret bør stå på tvers av kjøreretningen.Et lite bur beregnet for små hunderaser eller katter, bør plasseres på gulvet foran baksetet. Der vil det stå trygt ved nedbremsing og i svinger, og ved en bråstopp. Et vanlig sikkerhetsbelte er ikke egnet til å feste et lite bur godt nok.

Ecoline og 4Pets hundebur er et godt valg for transport i bil. Burene er meget robuste og sikre med aluminiumsramme, tettsittende ledd i hardplast og dørlås. Ecoline og 4Pets bur er stille under kjøring, som også bidrar til at hunden blir roligere under kjøreturen.Her får du hjelp til hvilket bur du skal velge.

Råd for biltur med hund:

1. Tenk sikkerhet først

2. Gode reiseforhold

 • Venn hunden gradvis til å være med på kjøretur. Start med korte turer mens den er valp.
 • Med dyr i bilen trenger man mer frisk luft. Bruk viften mer enn vanlig, og sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Det finnes også burvifter. 
 • Vær obs på at for mye luft kan gi hunden tørre øyne

3. Unngå stress og bilsyke

 • Det finnes beroligende midler til dyr
 • La om mulig hunden være plassert høyt, slik at den kan følge med på veien
 • Ta pauser hvor hunden får strekke på beina og drikke vann
 • Bli hunden din veldig bilsyk, snakk med din veterinær om reisesyketabletter

Kilder: Forsikringsselskapet If Sverige, Statens vegvesen, NAF, Mattilsynet