En liten hund på fire-fem kilo kan fort utgjøre en masse på flere hundre kilo ved en krasj. Du har faktisk plikt til å sikre hunden din skikkelig i bilen: Statens vegvesen sier tydelig at hund ikke skal være løs.

Fire tonn med Schäfer

Svært mange undervurderer kraften til det som er i bilen i en kollisjon. I Sverige har forsikringsselskapet If laget en tabell over hvor høy vekt hunder i forskjellige størrelser vil utgjøre ved en bråbrems eller en krasj i forskjellige hastigheter. Det blir fort mye vekt du kan få slengende rundt i bilen dersom hunden ikke er godt nok sikret.

Mens en liten usikret Chiuahua på to kilo utgjør en vekt på et kvart tonn ved en bråbrems i 90 km/t, vil en 30 kilo tung usikret Schäfer få en kroppsmasse tilsvarende nesten fire tonn i den samme situasjonen.

Brudd på trafikkreglene

I Sverige finnes en egen regel som sier at hunden må sitte sikkert i et bur, bak en gittervegg eller fastspent i en sele. I Norge er det ingen spesifikk lov som gjelder for dyr, men et generelt krav til sikring av all last - inklusive dyr.

Dersom dårlig sikring av dyret er årsak til uhellet eller skadefølgen vil det kunne hefte et straffeansvar for fører av bilen. Hvilken straff som blir følgen, vil avhenge av graden av uaktsomhet og de skadefølger som forårsakes.

En løs hund i bilen kan forstyrre sjåføren. Om du blir forstyrret slik at det skaper trafikkfarlige situasjoner kan du få bøter fordi du har forsømt aktsomhetsplikten. Straffereaksjonene blir større om et løst dyr er årsaken til en kollisjon eller påkjørsel av mennesker.

Veitrafikklovens § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. (Kilde: naf.no)

Paragrafen gir rom for stort skjønn, og trafikkmyndighetene kan vurdere om helheten av trafikkatferden er lovstridig.

Hvordan sikrer du hunden din i bilen?

Det finnes i dag primært to måter å sikre hunder og katter i bil. Det ene er bur, det andre er bilsele. Det beste stedet å sikre hunden eller andre dyr er aller helst i bur i bagasjerommet. Om du ikke har plass til bur, bør du sikre hunden med sele som festes til bilbeltet i baksetet – ikke i forsetet. Som siste utvei skal løse dyr plasseres på benplassen til passasjeren foran.

Sikkerhetsseler som er spesiallaget for hunder er omdiskutert, fordi det viser seg at slike seler ikke alltid er egnet til dette bruket. Mange av selene på markedet er underdimensjonerte eller er for slakke. En god sele skal være kraftig og justerbar, og den skal ha metallspenner av riktig kvalitet.

Velg riktig bur

Du må passe på at buret er av solid kvalitet, slik at det ikke plutselig kan klappe sammen under kjøreturen. Du bør derfor unngå sammenleggbare bur. I bilen lønner det seg å ha et solid og tungt bur, for da flytter det ikke på seg i svinger og ved nedbremsing. Noen vil mene at transportbur er trange. Dette er for at hunden ikke skal skades ved bevegelse, men heller støttes av buret. Samtidig skal ikke buret være verken for stort eller lite i forhold til hundens størrelse. Legg helst inn et sklisikkert underlag i buret, som gir hunden en bedre følelse av kontroll. I tillegg bør du feste buret godt, slik at det ikke beveger seg i det hele tatt. Buret bør plasseres i bagasjen, frem mot ryggstøtten.

Ecoline og 4Pets hundebur er et godt valg for transport i bil. Burene er meget robuste og sikre med aluminiumsramme, tettsittende ledd i hardplast og dørlås. Ecoline og 4Pets bur er stille under kjøring, som også bidrar til at hunden blir roligere under kjøreturen.

Plassering av buret i bilen

Buret bør stå på tvers av kjøreretningen og så tett inntil bakseteryggen som mulig. Et lite bur som er beregnet for små hunderaser eller katter, bør plasseres på gulvet foran baksetet. Der vil det stå trygt ved nedbremsing og i svinger, og ved en bråstopp. Et vanlig sikkerhetsbelte er ikke egnet til å feste et lite bur godt nok.


 

Råd for biltur med hund:

1. Tenk sikkerhet først

  • Når mulig skal dyr være plassert sikkert i et bur
  • Når bur ikke er mulig, finnes det sikkerhetsseler for hund som kan kombineres med bilens sikkerhetssele.
  • Om verken bur eller sele er mulig, er det eneste riktige å plassere løse dyr på benplassen til passasjeren foran. Passasjeren får heller sitte bak.

2. Gode reiseforhold

  • Venn hunden gradvis til å være med på kjøretur. Start med korte turer mens den er valp.
  • Med dyr i bilen trenger man mer frisk luft. Bruk viften mer enn vanlig, og sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft.
  • Vær obs på at for mye luft kan gi hunden tørre øyne

3. Unngå stress og bilsyke

  • Det finnes beroligende midler til dyr
  • Ha alltid reisesyketabletter spesielt for dyr tilgjengelig
  • La om mulig hunden være plassert høyt, slik at den kan følge med på veien
  • Ta pauser hvor hunden får strekke på beina og drikke vann

 

Kilder: Forsikringsselskapet If Sverige, Statens vegvesen, NAF, Mattilsynet