18.01.2023 | Karstein Brøndbo

Det er ikke Kulturlandskapsprisen familien Jahr venter på, for den fikk de i 2020. 350 dekar eng pluss beiter og korn bidrar til et variert og vakkert landskap i Ytre Rælingen. Ungdyra beiter langt ut i våtmarksområdet i Øyeren, og fra mai til oktober kan du se kyrne fra riksvei 120, dag eller natt, alt etter temperatur og behov for innefôring med kraftfôr. Per og Lars Peder Jahr er også fornøyd med å opprettholde et snitt på rundt 10 000 liter melk med 4,8 prosent fettinnhold, 22-23 prosent kraftfôr og mye beitebruk på 42 årskyr i et «moderne båsfjøs» fra 1998. Lars Peder, som tok over fra nyttår, legger til at det båsfjøset nok skal brukes i mange år før det blir aktuelt med lån til nytt bygg og robot.

Lurt å tenke på neste sesong nå

– Det betyr at dere gjør mye bra, sier Jan Håvard Kingsrød, melkeprodusent i Sarpsborg og produktansvarlig på ensilering og plast i Felleskjøpet. Nå er tiden kommet for å forberede seg til neste sesong, og Jan Håvard, som også er Forretningsområdesjef Norden, har sikret seg et godt lager av alt det grasprodusentene har bruk for. Han har svingt innom i Rælingen for en prat og kaffe i fine krus med ku på, og for å få i gang salget som skal sikre at hver enkelt bonde får akkurat det han eller hun trenger til rett tid.

Fornyer beitene med timotei

Det gjør de, og enga også hvert 3 – 4 år. Den planerte leirjorda i Rælingen, som Norsk Leca popper til byggematerialer nede ved Øyeren, skal helst ikke pløyes av hensyn til erosjon og vannkvalitet. Roundup, harving eller grubbing i kombinasjon med noe direktesåing med SPIRE Surfôr Normal, den sørlige sorten med timotei og kløver, samt minst to pussinger i året er en oppskrift for beitene, som Jan Håvard nikker anerkjennende til. Graset dyrkes i vekstskifte med høstkorn. Vi har ofte gode avlinger med mathvete, som har blitt gjødslet med kumøkk. – Jeg ville valgt SPIRE Surfôr/Beite om beitet skulle ligge i mange år, men ved hyppig omlegging er Spire Surfôr vel så godt egnet, og så hadde jeg bestilt nå når vi har best utvalg av tilpassede blandinger for hele landet, sier Jan Håvard.

– Tre slåtter er vanlig i området vårt. Vi prøvde en gang og fikk bare noen få rundballer ekstra i fjerdeslåtten, sier Lars Peder, som har jobba fullt på garden siden 2013. – Det blir billigere å høste fire ganger, for da får du ikke tid til å dra på ferie, spøker Jan Håvard.

Tar vare på sukker og protein med god pressing og ensileringsmidler

– Junior er opptatt av å finne alternativer til rundballepressa, men jeg har ikke hatt råd til det store svinnet, som jeg hører kan være opptil 20 prosent med snitter og plansilo, sier Per. Familien tar prøver av alle slåtter og blander fôr til de ulike dyregruppene etter behov inkl. halm. Graset slår, sprer, presser og pakker de samme dag, og de har slutta med leiepressing for å kunne ta eget gras når det er mest lagelig. Per får støtte fra Jan Håvard, som mener at det ofte vil være lettere å prioritere rett fôr til rett dyr med rundball, og mindre svinn enn når en har flere plansiloer åpne samtidig. Men Jan Håvard vil også snakke om det usynlige svinnet i både rundballen og plansilo:

– Så fort du kutter gresset, vil fotosyntesen gå baklengs i massen, med CO2, vann og varme som resultat, helt til lufta er oppbrukt, og dessverre en god del sukker og protein også. Sure ensileringsmidler i ENSIL-familien stopper åndinga raskere og sparer næringsstoffer, og vi har spesialmidler tilsatt propionsyre for å hindre mugg i fullfôr, helsæd og godt fortørka grovfôr.

Det er også viktig at du ikke har brukt for lite rundballenett. Kjør 2,3 eller 3,3 runder, evt. 4,3 runder på halm, og juster strammebremsen, for stramme nett hindrer tørt gras å ekspandere så fort ballen er ute av pressa. Det betyr mindre luft i ballene, og nettene koster bare en femdel av det tilsvarende med plast, så her kan du redusere det skjulte tørrstofftapet, sier Jan Håvard Kingsrød. Så forklarer han hvordan Tama rundballenett er designet for å dekke hele ballens bredde, og hvordan det på John Deere-presser til og med går 4-5 cm utenfor kanten og trekker inn kanten med en elastisk yttertråd.

– Jeg har tenkt på at det kan være fordeler med bredplast, at det ikke så raskt blir hull. Og så er den enklere å åpne og resirkulere, sier Lars Peder. Jan Håvard er med på det, og selger TrioBale compressor på 16 og 20 my tykkelse i ruller på 1280 og 1400 mm bredde. – Breiplasten har mer trykk innover enn nettet, men det er vesentlig rimeligere å gå opp på nettmengdene, spesielt på halm, anbefaler Jan Håvard.

Per har en tank med saltbasert Xtrasil stående for å sikre kvaliteten på fôret i førsteslåtten og hvis det blir dårlig fortørking og tørrstoffinnholdet kommer under 35%. Per forteller at han høster noen bratte lier litt seint, og lager rundballer som blir populært hestefôr. Han lurer på om Xtrasil kan være gunstig i disse rundballene også.

– Nitritt og Heksamin i Xtrasil knekker skadelige bakterier og gir en rask pH-senkning med et moderat forbruk av sukker. Nitritt og Heksamin reduserer også faren for sporer og listeriose betydelig. I Xtrasil Ultra finner du stoffer som er i langtidsholdbare brød, og de er også gunstige å ha i hestefôret, siden det ofte tar lang tid å bruke opp en rundball på stallen. Du bør bare passe på at fôret ikke brukes før det har gått 4 uker etter høsting, da innholdet av nitritt er høyt, sier Jan Håvard. – Det viktigste er å ha ensileringsmidlene tilgjengelige på gården når du trenger dem, understreker Jan Håvard.

Vil prøve Triowrap Loop og plastpresse

– Har dere prøvd Triowrap Loop? 10 - 15 000 baller er pakket med den rundballeplasten som inneholder 30 % resirkulerte råvarer her i landet de siste to årene, og brukerne er klokkerent samstemt positive om kvaliteten, og så får vi i tillegg avsetning på innsamlet plast, argumenterer Jan Håvard.

– Vi har hatt god erfaring med å bruke plast fra Trio, og det hadde vært moro å prøve resirkulert plast, sier Per. Brukt plast leverer de i dag med krokløftflak til Gardermoen.

– Vi krever at plasten er kjørt gjennom en komprimator når vi henter plasten gratis, og da holder det at plasten er rista ren. Det må den være når den skal vaskes og brukes på nytt, sier Jan Håvard, som ønsker å motvirke økte krav til miljøvederlag koblet til tidligere problemer med forurensninger i innsamlet rundballeplast.

Felleskjøpet henter komprimert rundballeplast gratis over hele landet i sommerhalvåret. Innsamling av brukte storsekker er foreløpig på pilotstadiet, da de ikke egner seg i de små emballasjepressene.

– Jeg har tenkt å kjøpe meg en plastpresse. Den har ligget stabilt i pris på 37 000 hos Felleskjøpet, den bruker bare en-fas, og den vil gjøre seg godt på fôrsentralen, sier den unge bonden på Jahr.

– Og når tenker dere å kjøpe inn såvarer, ensileringsmidler og plast?

– Det blir som regel når Felleskjøpet kommer med priser og tilbud det, svarer Per.

– Vi starter nå i midten av andre uka i januar, så det lønner seg å bestille nå når vi har tilbud, det bredeste sortimentet og god tid til å sikre at bonden får varene i tide til våronna, sier Jan Håvard.

– Hvor vil du handle da, Lars Peder?

– Jeg er jo samvirkegutt med sans for TINE, Felleskjøpet og Nortura, så jeg håper Felleskjøpet vil fortsette å være konkurransedyktige på pris, ikke minst på transport, så det blir nok enkelt, smiler junior Lars Peder Jahr.

– Jeg ønsker meg flere fagmøter og flere slike gode fagdiskusjoner som vi har hatt i dag, og gjerne direktesåmaskiner fra John Deere, sier senior Per Jahr.

Klikk her for mer informasjon om produkter og priser eller ta kontakt med din lokale salgskonsulent eller Felleskjøpet-butikk.