Vi har produktene du trenger til grovfôrproduksjon!

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Energirikt grovfôr produsert med et minimum av innsatsfaktorer skaper grunnlaget for en god økonomi i melk- og kjøttproduksjon. For kyr i tørrperioden og for kviger kan grovfôret være eneste fôrslag. Godt beite kan gi opptil 15 – 20 kg melk pr. ku og dag uten kraftfôr. At grovfôr er det eneste som kan dyrkes i store deler av landet, og at drøvtyggere er de som kan utnytte det, understreker hvor viktig grovfôret er for utnytting av norske ressurser og sjølbergingsgraden.

Strekkfilm, plansiloplast, nett og garn

Vi har et bredt utvalg rundballe- og plansiloplast i god kvalitet og i ulike prisklasser. Sikre deg produktene du ønsker i god tid før 1. slåtten. Prisen har generelt gått noe ned i forhold til tilsvarende periode i fjor. Kontakt din lokale avdeling i dag, eller ta kontakt med en av våre salgs- og fagrådgivere.

Vi snakker ofte om å pakke inn gras i plast. I praksis er det noe langt mer. Vi skal lage forutsetninger for en god konserveringsprosess. Kun hos Felleskjøpet får du produktene fra Triowrap og Sigma. Disse representerer god kvalitet, er innovative og besitter lang bransjeerfaring.

Nyheter

 • Nå finnes Triowrap Loop, som inneholder 30 % resirkulert plast, å få kjøpt i all Triowrap 25 µ og i 21 µ x 750 x 1900 m. Triowrap Loop har de samme gode egenskapene som den tradisjonelle Triowrap, og har til nå blitt brukt på flere enn fem millioner rundballer.

 • Som første leverandør i verden lanserer Felleskjøpet Tama EZ Web, som er verdens første fullt resirkulerbare nett. Det kan kastes sammen med rundballeplasten og fryser ikke fast i ballen ved kuldegrader. Vi har fått inn et begrenset opplag.
 

Aktuelle produkter

Se flere produkter

Triowrap, Triowrap plus, TrioBaleCompressor

Første PCR baserte ensileringsstrekkfilm

Bærekraftig løsning for rundballer

Rundballeplast fra Trioworld

Minske klimaavtrykket fra landbruksplast

Aktuelle artikler

Hva er egentlig strekkfilm? Kun plast på en kjerne?
Resirkulert plast gjør det bra
Skal minske klimaavtrykket fra landbruksplast med 30 prosent
Landbruksplasten skal samles inn som før

Ensileringsmidler - tar vare på kvaliteten i graset

Beregninger fra forsøk på Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) viser at man kan få så mye som 60 liter mer melk pr. rundballe ved bruk av effektive ensileringsmidler.

Felleskjøpet har et godt utvalg i syrebaserte-, saltbaserte- og biologiske ensileringsmidler.

Felleskjøpet har i 2023 inngått avtale med Lallemand som er en av markedets største produsenter av biologiske ensileringsmidler. Det betyr at vi nå selger SILL-ALL 4x4+ som siden 2005 har vært brukt i Norge. I tillegg vil vi tilby et helt nytt biologisk ensileringsmiddel «Magniva Platinum 3HC», som er tilpasset gress med et enda høyere tørrstoffinnhold enn det som har vært vanlig for biologiske midler.

6 gode grunner for å bruke ensileringsmidler

 1. Økt melkemengde
  Vi tar bedre vare på proteinet i graset
 2. Økt fettprosent i melka
  Vi tar bedre vare på sukkeret i graset, som danner fett
 3. Ta vare på gårdens egen ressurs!
  Importerte proteinråvarer kan reduseres og melka produseres på en større andel norskprodusert fôr
 4. Mindre bruk av kraftfôr
  Vi tar bedre vare på næringsstoffene i graset
 5. Bedre vommiljø
  Vi har bedre kontroll på prosessen gjennom hele vintersesongen
 6. Kaster mindre fôr
  Mindre mugg og soppsporer

Aktuelle artikler ensileringsmidler

Styrker posisjonen innenfor biologiske ensileringsmidler
Ensilering av gras; hva er mest lønnsomt?
Grovfôret er det norske landbrukets viktigste ressurs
Ta vare på rundballepressa
Jakter på «lavthengende protein»

Såfrø- dyrk kugras ikke ugras, forny enga!

Utvalget av frøblandinger er best tidlig i sesongen. Derfor er det lurt å være tidlig ute for å få tak i blandingen som passer aller best hos deg. Vårt såfrø er tilpasset norske forhold. Mye og godt grovfôr får vi ved å ha kortvarige, gode enger.

Hvilket såfrø skal du velge?


Navnene på frøblandingene våre er beskrivende:

 • Spire Surfôr til rundballer, plansilo og ensilasje
 • Spire Surfôr/beite hvis det også er en del beite på arealet
 • Spire Beite til innmarksbeite der det ikke er planer om slått
 • Spire Resåing er et godt valg til fornying av eng

Se vår Grovfôrvelger eller spør oss om råd!

Kontakt oss i dag

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice i dag.

Aktuelle artikler om såfrø

Et godt gjenlegg  – grunnlaget for gode grovfôravlinger
SPIRE Surfôr Fiber
SPIRE Resåing - ny frøblanding
Få maks ut av enga!
Hvordan sikre høy avkastning av enga?

Gjødsel

Gjødsel tilfører næringsstoffer til plantene. Nitrogen, fosfor og kalium er hovednæringsstoffene. Plantene blir tilført gjødsel i form av mineralgjødsel, organisk gjødsel eller en kombinasjon av disse. Mineralgjødsel er helt eller delvis et industriprodukt mens organisk gjødsel er i all hovedsak husdyrgjødsel, men kan også være planterester eller liknende. Tilførsel av gjødsel til jorda er svært viktig for størrelsen og kvaliteten på avlingene i landbruket.

Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Bestilling utenom sesong gjør at vi får utnyttet denne kapasiteten, vi har nødvendig tid til å få gjødsla fram til gården din, og du unngår kommende termintillegg.

Du finner gjeldende priser på Min Gård, eller ved å ta kontakt med din salgskonsulent, avdeling, samarbeidende lag eller kundeservice.

Gjødselhåndtering i Felleskjøpet

Presisjonsgjødsling med GPS

Aktuelle artikler gjødsel

Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Omregningstabell gjødsel
Produkt- og spredetabell
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Kalk- riktig pH avgjørende for god vekst

Rett pH i jorda er avgjørende for at alle vekster skal trives og få utnyttet tilført gjødsel. I Norge er det generelt lav pH i jorda, samt at gjødsel bidrar til å senke pH, derfor er det helt avgjørende å kalke for å heve pH til optimalt nivå. Kalkbehovet finner man med jordprøver. På gras anbefales det å ha Magnesium verdier over 9. Ved kalking på beiter anbefales det å bruke konsekvent Mg-holdig kalk. Har man Mg-verdier over 9 kan benytte grovkalk eller kalksteinsmel. Trenger du kalk, kontakt Felleskjøpet, vi kan sammen med Franzefoss tilby ulike typer kalk i sekk eller bulk ferdig spredd.

Aktuelle artikler om kalk

Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Presisjonskalking er god investering
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Kalk – basis for økologisk planteproduksjon

Plantevern- for optimale vekstvilkår

På våren ser vi ofte at både sådde og ikke sådde frø våkner til liv. Utrolig hvor mye man ikke har sådd som dukker opp. Plantevernmidler er ofte nødvendig dersom du skal ta ut hele potensialet i enga. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde enga fri for ugras.

Aktuelle artikler plantevern

Sikre deg plantevernmidler til sesongen
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Plantevern i grovfôrdyrkinga - et livslangt prosjekt!
Ugraskampen i eng

Finansieringsløsninger og autogirorabatt

Grasproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til grasproduksjon

Kornproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til kornproduksjon

Potetproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til potetproduksjon

Betalingspartnere