1130x400 - rundball-vinter.jpg

Vi har produktene du trenger til grovfôrproduksjon!

En bærebjelke for høy norsk selvforsyningsgrad er god drift av eng og beite. Det legger grunnlaget for at storparten av fôrrasjonen til drøvtyggere baseres på energi og protein høstet nær fjøset. Men det forutsetter både høy energikonsentrasjon, tilstrekkelig råprotein, god fordøyelighet og god smakelighet. Vi har produktene du trenger for en vellykket grasproduksjon

Såfrø som passer best for din drift

Planlegg fornying av enga i god tid. Utvalget av frøblandinger er best tidlig i sesongen. Derfor er det lurt å være tidlig ute for å få tak i blandingen som passer aller best. Ung eng gir betydelig høyere grovfôravling med god kvalitet. I år tilbyr vi de tre mest brukte frøblandingene i 200 kg. storsekk. Vi har også et par nye blandinger; SPIRE Dobbel Kløver egner seg godt dersom du ønsker høyere andel protein. SPIRE Fiber Surfôr er en strandsvingelbasert fiberblanding som er tilpasset norske forhold.

Aktuelle artikler om såfrø

SPIRE Surfôr Fiber - Nyhet!
SPIRE Resåing - ny frøblanding
Hvordan sikre høy avkastning av enga?
Få maks ut av enga!

Ensileringsmidler tar vare på grovfôrkvaliteten og norskandelen i fôrrasjonen

Ensileringsmidler gjør at mindre energi og protein går tapt før fôret er lagerstabilt, noe som bidrar til økt lønnsomhet. Med ensileringsmidler sikrer man i større grad verdien fra graset helt frem til fôrbrettet, og kan øke andelen norskprodusert fôr i fôrrasjonen. Beregninger fra forsøk på Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) viser at man kan få så mye som 60 liter mer melk pr. rundballe ved bruk av effektive ensileringsmidler.

Felleskjøpet har et godt utvalg i syrebaserte-, saltbaserte- og biologiske ensileringsmidler.

Klikk her for fullstendig oversikt over våre ensileringsmidler

Aktuelle artikler ensileringsmidler

Større fôrproduksjon med norske ressurser
Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler
Jakter på «lavthengende protein»

Rundballeplast fra Trioplast

Plast, nett og garn

Disse produktene er kritisk viktige for å berge fôr til innefôringssesongen. 

Og om du får behov for å supplere, enten avlinga har vært større enn forventet eller av andre gode grunner, så har Felleskjøpet suppleringspunkter over hele landet.

Felleskjøpet tilbyr også Triowrap Loop, som inneholder 30 % resirkulert plast, som har vært brukt på 10.000 rundballer i Norge i 2021. Triowrap Loop har de samme gode egenskapene som den tradisjonelle TrioWrap.

Gjødsel legger grunnlaget for gode avlinger

Vi er opptatt av å alltid utnytte vår logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Det er ofte lurt å bestille gjødsla tidlig, så du unngår termintillegg. Da er også varespekteret bredest og vi har nødvendig tid til å få gjødsla fram til gards i tide.

Unngå kommende termintillegg

Store volumer stiller høye krav til god planlegging av produksjon og logistikk på gjødsel. Tidlige bestillinger er viktig for å holde kostnadene nede. Det kommer deg til gode ved at termintilleggene (dvs. prisene) er lavere ved tidlig bestilling

Aktuelle artikler gjødsel

Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?
Økte gjødselpriser

Betalingspartnere