Vi har produktene du trenger til grovfôrproduksjon!

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Energirikt grovfôr produsert med et minimum av innsatsfaktorer skaper grunnlaget for en god økonomi i melk- og kjøttproduksjon. For kyr i tørrperioden og for kviger kan grovfôret være eneste fôrslag. Godt beite kan gi opptil 15 – 20 kg melk pr. ku og dag uten kraftfôr. At grovfôr er det eneste som kan dyrkes i store deler av landet, og at drøvtyggere er de som kan utnytte det, understreker hvor viktig grovfôret er for utnytting av norske ressurser og sjølbergingsgraden.

Produktsjef Jan Håvard Kingsrød besøker to generasjoner Jahr i Rælingen og snakker om innsatsmidlene for kommende sesong. Les mer om deres møte her

Strekkfilm, plansiloplast, nett og garn

Vi snakker ofte om å pakke inn gras i plast. I praksis er det noe langt mer. Vi skal lage forutsetninger for en god konserveringsprosess. Felleskjøpet har et bredt utvalg av produkter i god kvalitet og i ulike prisklasser. Vi leverer i god tid før slåtten.

Felleskjøpet tilbyr også Triowrap Loop, som inneholder 30 % resirkulert plast. Triowrap Loop har de samme gode egenskapene som den tradisjonelle TrioWrap.

Og om du får behov for å supplere, enten avlinga har vært større enn forventet eller av andre gode grunner, så har Felleskjøpet suppleringspunkter over hele landet.

Kampanjeperiode og tilhørende betingelser for strekkfilm, plansiloplast, nett og garn

Kampanje
periode
Fordeler ved bestilling Bestillings-
frist
Forfallsdato
faktura
Utlevering
av varer
Bestilles
11.01.23 -
25.01.23
Kvantumsrabatt og priser, ta kontakt med salgskonsulent eller avdeling 25.01.23   Når FKA melder henteklart, og senest 26.05.23 Salgskonsulent eller avdeling

Rundballeplast fra Trioworld

Minske klimaavtrykket fra landbruksplast

Aktuelle artikler

Hva er egentlig strekkfilm? Kun plast på en kjerne?
TrioWrap Loop- nytt bærekraftig alternativ som har overbevist!
Resirkulert plast gjør det bra
Skal minske klimaavtrykket fra landbruksplast med 30 prosent

Ensileringsmidler - tar vare på kvaliteten i graset

Beregninger fra forsøk på Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) viser at man kan få så mye som 60 liter mer melk pr. rundballe ved bruk av effektive ensileringsmidler.

Felleskjøpet har et godt utvalg i syrebaserte-, saltbaserte- og biologiske ensileringsmidler.

6 gode grunner for å bruke ensileringsmidler

 1. Økt melkemengde
  Vi tar bedre vare på proteinet i graset
 2. Økt fettprosent i melka
  Vi tar bedre vare på sukkeret i graset, som danner fett
 3. Ta vare på gårdens egen ressurs!
  Importerte proteinråvarer kan reduseres og melka produseres på en større andel norskprodusert fôr
 4. Mindre bruk av kraftfôr
  Vi tar bedre vare på næringsstoffene i graset
 5. Bedre vommiljø
  Vi har bedre kontroll på prosessen gjennom hele vintersesongen
 6. Kaster mindre fôr
  Mindre mugg og soppsporer

Klikk her for fullstendig oversikt over våre ensileringsmidler

Salgsperiode og tilhørende betingelser for ensileringsmidler

Salgs
periode
Fordeler ved bestilling Bestillings-
frist
Forfallsdato
faktura
Utlevering
av varer
Bestilles
11.01.23 -
24.02.23
Kvantumsrabatt, ta kontakt med salgskonsulent eller avdeling 24.02.23 15.03.23
Ordre registrert i salgsperioden, men som leveres i mars og senere får ordinært forfall, dvs. 14. dg fra leveringsdato.
Senest 20.05.23 Min gård, kundeservice eller salgskonsulent

Aktuelle artikler ensileringsmidler

Ensilering av gras; hva er mest lønnsomt?
Grovfôret er det norske landbrukets viktigste ressurs
Større fôrproduksjon med norske ressurser
Ta vare på rundballepressa
Jakter på «lavthengende protein»

Såfrø- som passer best for din drift

Utvalget av frøblandinger er best tidlig i sesongen. Derfor er det lurt å være tidlig ute for å få tak i blandingen som passer aller best hos deg. Ung eng gir betydelig høyere grovfôravling med god kvalitet.

I år tilbyr vi de tre mest brukte frøblandingene i 200 kg. storsekk (SPIRE Surfôr Pluss 10, SPIRE Surfôr Vinter, SPIRE Surfôr Normal). På tampen av 2021 fikk vi også to nye blandinger; SPIRE Dobbel Kløver som egner seg godt dersom du ønsker høyere andel protein og SPIRE Fiber Surfôr som er en strandsvingelbasert fiberblanding som er tilpasset norske forhold.

Salgsperiode og tilhørende betingelser for såfrø

Salgs
periode
Fordeler ved bestilling Bestillings-
frist
Forfallsdato
faktura
Utlevering
av varer
Bestilles
11.01.23 -
17.02.23

2% på ordre over 10.000,-

4% på ordre over 20.000,-

ekskl.mva

17.02.23 Utsatt forfall til 15.05.23 Senest 31.03.23 Min gård, kundeservice eller salgskonsulent

Aktuelle artikler om såfrø

Ta gjenlegget av enga på alvor
SPIRE Surfôr Fiber - Nyhet!
SPIRE Resåing - ny frøblanding
Få maks ut av enga!
Hvordan sikre høy avkastning av enga?

Gjødsel

Gjødsel tilfører næringsstoffer til plantene. Nitrogen, fosfor og kalium er hovednæringsstoffene. Plantene blir tilført gjødsel i form av mineralgjødsel, organisk gjødsel eller en kombinasjon av disse. Mineralgjødsel er helt eller delvis et industriprodukt mens organisk gjødsel er i all hovedsak husdyrgjødsel, men kan også være planterester eller liknende. Tilførsel av gjødsel til jorda er svært viktig for størrelsen og kvaliteten på avlingene i landbruket.

Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Felleskjøpet har da nødvendig tid til å få gjødsla fram til gards, du unngår termintillegg og det er et bredt varespekter.

Du finner gjeldende priser på Min Gård, eller ved å ta kontakt med din salgskonsulent, avdeling, samarbeidende lag eller kundeservice.

Gjødselhåndtering i Felleskjøpet

Presisjonsgjødsling med GPS

Aktuelle artikler gjødsel

Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Nyhet i gras- og kornproduksjon - NPK 27-2-4 (3S)
Omregningstabell gjødsel
Produkt- og spredetabell
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Kalk- riktig pH avgjørende for god vekst

Rett pH i jorda er avgjørende for at alle vekster skal trives og få utnyttet tilført gjødsel. I Norge er det generelt lav pH i jorda, samt at gjødsel bidrar til å senke pH, derfor er det helt avgjørende å kalke for å heve pH til optimalt nivå. Kalkbehovet finner man med jordprøver. På gras anbefales det å ha Magnesium verdier over 9. Ved kalking på beiter anbefales det å bruke konsekvent Mg-holdig kalk. Har man Mg-verdier over 9 kan benytte grovkalk eller kalksteinsmel. Trenger du kalk, kontakt Felleskjøpet, vi kan sammen med Franzefoss tilby ulike typer kalk i sekk eller bulk ferdig spredd.

Aktuelle artikler om kalk

Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Presisjonskalking er god investering
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Kalk – basis for økologisk planteproduksjon

Plantevern- for optimale vekstvilkår

På våren ser vi ofte at både sådde og ikke sådde frø våkner til liv. Utrolig hvor mye man ikke har sådd som dukker opp. Plantevernmidler er ofte nødvendig dersom du skal ta ut hele potensialet i enga. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde enga fri for ugras.

Aktuelle artikler plantevern

Balaya© – nytt soppmiddel i korn
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Krigen mot ugraset
Bruk av plantevernmidler og avstandskrav til vann
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Spotlight Plus- nytt alternativ til vekstavslutning i potet
Åkerbønne og ugrasbekjempelse

Salgsperioder og tilhørende betingelser for innsatsfaktorer til grasproduksjon

Informasjonen i tabellen nedenfor gjelder for Felleskjøpet Agri. 

Er du medlem i et innkjøpslag kan du også kontakte ditt samarbeidende lag direkte. NB! Samarbeidende lag kan ha andre vilkår.

Gjelder Felleskjøpet Agri Plast*, nett og garn Ensileringsmidler Såfrø Gjødsel Plantevern
Salgsperiode 11.01.23 - 25.01.23 11.01.23 - 24.02.23 11.01.23 - 17.02.23 25.0123-24.02.23 25.01.23-03.03.23
Fordeler ved bestilling Kvantumsrabatt og priser, ta kontakt med salgskonsulent eller avdeling Kvantumsrabatt, ta kontakt med salgskonsulent eller avdeling

2 % på ordre over 10.000,-

4 % på ordre over 20.000,- ekskl. mva

Ordinær kvantumsrabatt

3 % bestillingsrabatt, samt ordinær kvantumsrabatt

Bestillingsfrist 25.01.23* 24.02.23* 17.02.23* 24.02.23 03.03.23
Forfallsdato faktura   15.03.23
Ordre registrert i salgsperioden, men som leveres i mars og senere får ordinært forfall, dvs. 14. dg fra leveringsdato.**
Utsatt forfall til 15.05.23** 15.03.23 Ordre registrert i salgsperioden, men som leveres i mars og senere får ordinært forfall, dvs. 14. dg fra leveringsdato**  
Utlevering varer Når FKA melder henteklart, og senest 26.05.23 Senest 20.05.23 Senest 31.03.23   Når FKA melder henteklart
Bestilles Salgskonsulent eller avdeling Min gård, kundeservice eller salgskonsulent Min gård, kundeservice eller salgskonsulent Min gård, kundeservice eller salgskonsulent Avdeling eller salgskonsulent
*Gjelder både rundballeplast og plansiloplast.
**Kunder som har autogiro 1% kontantrabatt, har forfall ved levering.
 
 

Betalingspartnere