1130x400 korn.jpg

Vi har produktene du trenger til kornproduksjon!

I et normalår vil den norske kornavlingen være på om lag 1,2 millioner tonn. Korn er en bærebjelke for at vi skal oppnå en høy norsk selvforsyningsgrad. Vi har de innsatsfaktorene du trenger for å lykkes med din kornproduksjon, les mer om de her.

Såkorn som passer best for din drift

Såkornet legger grunnlaget for en bærekraftig kornproduksjon. Både klima og jordsmonn varierer mye rundt om i landet. Bestiller du tidlig sikrer du deg sorter som passer best på din gård.

Aktuelle artikler såkorn

Kvalitetsbetaling av mathvete – veien videre
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer
Ti år med åkerbønner
Havre - sorter til sesongen 2022
Hvilken vårhvete skal vi velge i 2022?
Bygg - sorter til sesongen 2022

Hvorfor tenke plantevern allerede nå?

Ugrassituasjonen endrer seg lite fra år til år og innsats med vekstregulatorer og soppmidler er oftest nødvendig om en skal ta ut hele potensialet. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde plantene friske slik at en forrenter andre kostnader.

Aktuelle artikler plantevern

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Ugrassprøyting i vårkorn
Spotlight Plus- nytt alternativ til vekstavslutning i potet
Åkerbønne og ugrasbekjempelse

Bladgjødsel gir meravling

Kostnaden knyttet til bruk av bladgjødslingsmidler er lav i forhold til verdien av den meravling man kan få tilbake. Hensikten med bladgjødsling er at bonden skal kunne få tatt ut åkerens potensiale i form av meravling og kvalitet til en lav kostnad. I forsøk utført i Norge i 2020 ga YaraVita Gramitrel 11 % i økt kornavling og YaraVita Solatrel viser god avlingsøkning i potet.

Bruk av bladgjødsel er enkelt, da dette påføres samtidig med plantevernmidlene.

Aktuelle artikler bladgjødsling

Lønnsom bladgjødsling
Bladgjødsling gir meravling

Gjødsel legger grunnlaget for gode avlinger

Med høye gjødselpriser er det risiko for at flere utsetter gjødselkjøpet til det nærmer seg vekstsesong. Vi vil sterkt advare mot mulige konsekvenser av det. Hver sesong utnytter vi kapasitetene etter påske maksimalt. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. 

Aktuelle artikler gjødsel

Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?
Økte gjødselpriser

Unngå kommende termintillegg

Store volumer stiller høye krav til god planlegging av produksjon og logistikk på såkorn og gjødsel. Tidlige bestillinger er viktig for å holde kostnadene nede. Det kommer deg til gode ved at termintilleggene (dvs. prisene) er lavere ved tidlig bestilling.

Betalingspartnere