1130x400-hostkorn.jpg

Vi har produktene du trenger til kornproduksjon!

I et normalår vil den norske kornavlingen være på om lag 1,2 millioner tonn. Korn er en bærebjelke for at vi skal oppnå en høy norsk selvforsyningsgrad. Vi har de innsatsfaktorene du trenger for å lykkes med din kornproduksjon.

Gjødsel

Gjødsel blir brukt for å tilføre næringsstoffer til plantene. Nitrogen, fosfor og kalium er hovednæringsstoffene. Plantene blir tilført gjødsel i form av mineralgjødsel, organisk gjødsel eller en kombinasjon av disse. Mineralgjødsel er helt eller delvis et industriprodukt mens organisk gjødsel er i all hovedsak husdyrgjødsel, men kan også være planterester eller liknende. Tilførsel av gjødsel til jorda er svært viktig for størrelsen og kvaliteten på avlingene i landbruket.

Du finner gjeldende priser på Min Gård, eller ved å ta kontakt med din salgskonsulent, avdeling, samarbeidende lag eller kundeservice.

Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Felleskjøpet har da nødvendig tid til å få gjødsla fram til gards, du unngår termintillegg og det er et bredt varespekter.

 

Effektiv gjødselhåndtering

Aktuelle artikler gjødsel

Nyhet i gras- og kornproduksjon - NPK 27-2-4 (3S)
Omregningstabell gjødsel
Produkt- og spredetabell
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Såkorn

Såkornet legger grunnlaget for en bærekraftig kornproduksjon. Proteinvekster som erter og åkerbønner har fått økt etterspørsel de siste årene, men klima og jordsmonn begrenser hvor dette kan såes. Det er viktig å finne sortene som passer best etter forholdene på din gård, sikre deg derfor sortene du ønsker tidlig. Se vårt sortiment i brosjyren under, og trenger du råd kan du kontakte en av våre salgskonsulenter eller fagrådgivere.

Såkorn som passer best for din drift

Såkornet legger grunnlaget for en bærekraftig kornproduksjon. Både klima og jordsmonn varierer mye rundt om i landet. Bestiller du tidlig sikrer du deg sorter som passer best på din gård.

Aktuelle artikler såkorn

Hvilken vårhvete skal vi velge i 2023?
Havre - sorter til sesongen 2023
Kvalitetsbetaling av mathvete – veien videre
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer
Ti år med åkerbønner
Bygg - sorter til sesongen 2023

Hvorfor tenke plantevern?

Ugrassituasjonen endrer seg lite fra år til år og innsats med vekstregulatorer og soppmidler er oftest nødvendig om en skal ta ut hele potensialet. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde plantene friske slik at en forrenter andre kostnader.

Aktuelle artikler plantevern

Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Ugrassprøyting i vårkorn
Spotlight Plus- nytt alternativ til vekstavslutning i potet
Åkerbønne og ugrasbekjempelse

Bladgjødsel gir meravling

Kostnaden knyttet til bruk av bladgjødslingsmidler er lav i forhold til verdien av den meravling man kan få tilbake. Hensikten med bladgjødsling er at bonden skal kunne få tatt ut åkerens potensiale i form av meravling og kvalitet til en lav kostnad. I forsøk utført i Norge i 2020 ga YaraVita Gramitrel 11 % i økt kornavling og YaraVita Solatrel viser god avlingsøkning i potet.

Bruk av bladgjødsel er enkelt, da dette påføres samtidig med plantevernmidlene.

Aktuelle artikler bladgjødsling

Lønnsom bladgjødsling
Bladgjødsling gir meravling

Unngå kommende termintillegg

Store volumer stiller høye krav til god planlegging av produksjon og logistikk på såkorn og gjødsel. Tidlige bestillinger er viktig for å holde kostnadene nede. Det kommer deg til gode ved at termintilleggene (dvs. prisene) er lavere ved tidlig bestilling.

Betalingspartnere