Vi har produktene du trenger til kornproduksjon!

Alt kornet for sesongen 2022 er enda ikke levert. Prognosen for kornavlinga ser likevel ut til å bli 20 % over gjennomsnittet for de siste fem åra. Som landets største kornkjøper sender vi en stor takk til alle landets bønder, og denne gangen spesielt til kornbonden. Du har du vært med på å skape en historisk høy andel norsk korn – både til mennesker og husdyr.

Nå skal det om et par måneder såes igjen og Felleskjøpet har de innsatsmidlene du trenger for å lykkes med din kornproduksjon.

Plantevernmidler - ta ut avlingspotensialet

Midler mot ugras, skadedyr og sopp er oftest nødvendig for at plantene skal holde seg friske og for at du skal kunne ta ut hele avlingspotensialet. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde plantene friske slik at en forrenter andre kostnader.

Aktuelle artikler plantevern

CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Krigen mot ugraset
Åkerbønne og ugrasbekjempelse

Såkorn - som passer best for din drift

Såkornet legger grunnlaget for en god kornproduksjon. Det er viktig å finne sortene som passer best etter forholdene på din gård, og et riktig vekstskifte er også viktig for å få utnyttet jorda. 

Proteinvekster som erter og åkerbønner har fått økt etterspørsel de siste årene, men klima og jordsmonn begrenser hvor dette kan såes.

Se vårt sortiment for både såkorn, oljevekster og proteinvekster i brosjyren under. Trenger du råd kan du kontakte en av våre salgskonsulenter eller fagrådgivere.

Aktuelle artikler såkorn

Caress – vårhvete for norske brød
Vårkornsorter for de neste årene
Hvilken vårhvete skal vi velge i 2023?
Havre - sorter til sesongen 2023
Bygg - sorter til sesongen 2023
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer
Ti år med åkerbønner

Gjødsel - viktig for kvaliteten og størrelsen på avlingen

Gjødsel tilfører næringsstoffer til plantene. Nitrogen, fosfor og kalium er hovednæringsstoffene. Plantene blir tilført gjødsel i form av mineralgjødsel, organisk gjødsel eller en kombinasjon av disse. Mineralgjødsel er helt eller delvis et industriprodukt mens organisk gjødsel er i all hovedsak husdyrgjødsel, men kan også være planterester eller liknende. Tilførsel av gjødsel til jorda er svært viktig for størrelsen og kvaliteten på avlingene i landbruket.

Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Bestilling utenom sesong gjør at vi får utnyttet denne kapasiteten, vi har nødvendig tid til å få gjødsla fram til gården din, og du unngår kommende termintillegg.

Du finner gjeldende priser på Min Gård, eller ved å ta kontakt med din salgskonsulent, avdeling, samarbeidende lag eller kundeservice.

Effektiv gjødselhåndtering

Presisjonsgjødsling med GPS

Aktuelle artikler gjødsel

Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Omregningstabell gjødsel
Produkt- og spredetabell
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Kalk- riktig pH avgjørende for god vekst

Rett pH i jorda er avgjørende for at alle vekster skal trives og få utnyttet tilført gjødsel. I Norge er det generelt lav pH i jorda, samt at gjødsel bidrar til å senke pH, derfor er det helt avgjørende å kalke for å heve pH til optimalt nivå. Kalkbehovet finner man med jordprøver.

Trenger du kalk, kontakt Felleskjøpet, vi kan sammen med Franzefoss tilby ulike typer kalk i sekk eller bulk ferdig spredd.

Aktuelle artikler om kalk

Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Presisjonskalking er god investering
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Kalk – basis for økologisk planteproduksjon

Fangvekster - tar vare på næringa i jorda

Fordelene med fangvekster er mange. At de tar vare på næringa i jorda, hindrer erosjon og fanger karbon er noen av dem. Visste du at du kan så fangvekster samtidig med såkornet ditt nå på våren? Vi har et godt utvalg nå, så pass på at du sikrer deg din blanding.

I kampanjeperioden tilbyr vi fangvekster i storsekk på 250 kg! Blandingene egner seg til såing i stående åker eller i stubb og vil være tilgjengelig for å hentes på din avdeling før 15. juni. Disse blandingene er tilgjengelig i den størrelsen: SPIRE FV Ettårig, SPIRE FV Høst, SPIRE FV Vekstskift, SPIRE FV Vintergrønn, SPIRE FV Høstsol og SPIRE FV Fredrik.

Aktuelle artikler om fangvekster

Fangvekstsortiment 2023
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Dave bruker Rapid til alt, og den sår og sår...

Bladgjødsel - gir meravling

Kostnaden knyttet til bruk av bladgjødslingsmidler er lav i forhold til verdien av den meravling man kan få tilbake. Hensikten med bladgjødsling er at bonden skal kunne få tatt ut åkerens potensiale i form av meravling og kvalitet til en lav kostnad.

Bruk av bladgjødsel er enkelt, da dette påføres samtidig med plantevernmidlene.

Aktuelle artikler bladgjødsling

Lønnsom bladgjødsling
Bladgjødsling gir meravling
Unngå å stresse plantene

Dyser - kampanjetilbud på utvalgte dyser 


Kampanjeperiode 23.1.23 til 15.3.23.

Velg dyser til dine behov. Når en sprøyter med plantevernmidler er alltid det overordnede målet å oppnå tilfredsstillende biologisk virkning av behandlingen. Samtidig må faren for plantevernmidler på avveie, ved avdrift eller avrenning, begrenses mest mulig.

 

1% kontantrabatt ved autogiro (1 % gjelder kun ved autogiro trekk dag 1.)

Å betale med Autogiro betyr at du gir Felleskjøpet Agri SA, fullmakt til å trekke fremtidige fakturabeløp direkte på din bankkonto. Det gir deg én giro mindre å passe på, og du får 1% rabatt på kjøpet. Beløpet trekkes fra konto første dag etter levering. Autogiro er et betalingssystem som forenkler betalingsrutinen for deg, Felleskjøpet og banken din. Kostnaden blir redusert – noe alle tjener på. Les mer om autogiroavtalen her

Unngå kommende termintillegg

Store volumer stiller høye krav til god planlegging av produksjon og logistikk på såkorn og gjødsel. Tidlige bestillinger er viktig for å holde kostnadene nede. Det kommer deg til gode ved at termintilleggene (dvs. prisene) er lavere ved tidlig bestilling.

Tonnvarekreditt gjennom Landkreditt Bank- en fleksibel løsning

Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såkorn, ensilering og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. Vår erfaring er at de kundene som begynner å bruke ordningen fortsetter gjerne med det. Prisstigningen på gjødsel fra høst til vår (i et normalt år er dette vanligvis 15-25%) er høyere enn renten kunden betaler. Les mer her

 

Grasproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til grasproduksjon

Kornproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til kornproduksjon

Potetproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til potetproduksjon

Betalingspartnere