Vi har produktene du trenger til kornproduksjon!

Plantevernmidler - ta ut avlingspotensialet

Midler mot ugras, skadedyr og sopp er oftest nødvendig for at plantene skal holde seg friske og for at du skal kunne ta ut hele avlingspotensialet. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde plantene friske slik at en forrenter andre kostnader.

Aktuelle artikler plantevern

Sikre deg plantevernmidler til sesongen
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Krigen mot ugraset
Åkerbønne og ugrasbekjempelse

Sikre deg såkorn til årets sesong!


Kornåret 2023 ble, som alle bønder vet, et krevende år. Derfor ble det også lite norsk såkorn. Felleskjøpet er fortsatt leveringsdyktige, og vi har sørget for å få tak i gode, nordiske, alternativer til den norske bonden. Ta gjerne kontakt med oss så raskt som mulig slik at du har noe å velge i.

Nyhet - Linnea - fôrvårhvete

  • Fra Finland
  • I finske forsøk har Linnea ligget 9 % høyere enn Betong i avling
  • Én dag senere enn Betong i veksttid
  • Mindre legde, litt kortere strå enn Betong
  • Svak på falltall
  • Ikke prøvebakt i Norge – derfor går denne til fôr

 

Kontakt oss

Trenger du råd, eller ønsker å bestille, kan du kontakte en av våre salgskonsulenter eller fagrådgivere, kundeservice eller ditt samarbeidende lag for å finne hva slags sorter vi har tilgjengelig, og som kan passe jorda di.


Erter, åkerbønner og oljevekster er ettertraktede norske råvarer


Det er økende interesse for proteinvekster i den norske verdikjeden. Samtidig er det et stort potensial for å øke dyrkingen. Ved maksimal utnyttelse av potensialet er det mulig å produsere rundt 20 000 tonn protein årlig fra belgvekster i Norge. Det vil redusere importbehovet. I tillegg til at proteinvekster er etterspurt, er de gjerne en god forgrøde, som i vekstskifte med korn, bidrar til større avlinger og bedre kvalitet på kornet. 

Vi er også leveransedyktige på dette, men det er begrenset tilgang på gode, nordiske, alternativer.

Trenger du råd, eller ønsker å bestille, kan du kontakte en av våre salgskonsulenter eller fagrådgivere, kundeservice eller ditt samarbeidende lag for å finne hva slags sorter vi har tilgjengelig, og som kan passe jorda di.

Salgs- og leveringsbetingelser for vårkorn

Aktuelle artikler såkorn

Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Har du kontroll på kornlageret?
Inngår unikt norsk samarbeid
Kortreist teknologi gir gevinst for bonden

Gjødsel - viktig for kvaliteten og størrelsen på avlingen

Gjødsel tilfører næringsstoffer til plantene. Nitrogen, fosfor og kalium er hovednæringsstoffene. Plantene blir tilført gjødsel i form av mineralgjødsel, organisk gjødsel eller en kombinasjon av disse. Mineralgjødsel er helt eller delvis et industriprodukt mens organisk gjødsel er i all hovedsak husdyrgjødsel, men kan også være planterester eller liknende. Tilførsel av gjødsel til jorda er svært viktig for størrelsen og kvaliteten på avlingene i landbruket.

Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Bestilling utenom sesong gjør at vi får utnyttet denne kapasiteten, vi har nødvendig tid til å få gjødsla fram til gården din, og du unngår kommende termintillegg.

Du finner gjeldende priser på Min Gård, eller ved å ta kontakt med din salgskonsulent, avdeling, samarbeidende lag eller kundeservice.

Effektiv gjødselhåndtering

Presisjonsgjødsling med GPS

Aktuelle artikler gjødsel

Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Omregningstabell gjødsel
Produkt- og spredetabell
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Kalk- riktig pH avgjørende for god vekst

Rett pH i jorda er avgjørende for at alle vekster skal trives og få utnyttet tilført gjødsel. I Norge er det generelt lav pH i jorda, samt at gjødsel bidrar til å senke pH, derfor er det helt avgjørende å kalke for å heve pH til optimalt nivå. Kalkbehovet finner man med jordprøver.

Trenger du kalk, kontakt Felleskjøpet, vi kan sammen med Franzefoss tilby ulike typer kalk i sekk eller bulk ferdig spredd.

Aktuelle artikler om kalk

Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Presisjonskalking er god investering
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Kalk – basis for økologisk planteproduksjon

Fangvekster - tar vare på næringa i jorda

Fordelene med dyrking av fangvekster er mange. De kan binde, frigi og fiksere næringsstoffer, bedre jordstruktur, dekke for ugras, binde karbon og biomasse, hindre erosjon og være føde og leveplass for mikroorganismer, insekter og andre dyr.

Vi har et godt utvalg, sikre deg din blanding nå.
.

Kontakt oss i dag

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice i dag.

Aktuelle artikler om fangvekster

Vårsådde fangvekster
Fangvekstsortiment 2024
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Doblet salget av fangvekster
Dave bruker Rapid til alt, og den sår og sår...

Aktuelle produkter

Se hele utvalget her

Bladgjødsel - gir meravling

Kostnaden knyttet til bruk av bladgjødslingsmidler er lav i forhold til verdien av den meravling man kan få tilbake. Hensikten med bladgjødsling er at bonden skal kunne få tatt ut åkerens potensiale i form av meravling og kvalitet til en lav kostnad.

Bruk av bladgjødsel er enkelt, da dette påføres samtidig med plantevernmidlene.

Aktuelle artikler bladgjødsling

Lønnsom bladgjødsling
Bladgjødsling gir meravling
Unngå å stresse plantene

Dyser

Velg dyser til dine behov. Når en sprøyter med plantevernmidler er alltid det overordnede målet å oppnå tilfredsstillende biologisk virkning av behandlingen. Samtidig må faren for plantevernmidler på avveie, ved avdrift eller avrenning, begrenses mest mulig.

 

Finansieringsløsninger og autogirorabatt

Grasproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til grasproduksjon

Kornproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til kornproduksjon

Potetproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til potetproduksjon

Betalingspartnere