Vi har produktene du trenger til potetproduksjon!

Forbruket av ubearbeidede poteter i Norge er rundt 17 kilo per person per år, ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt. I tillegg spiser nordmenn 5,3 kilo bearbeidede potetprodukter per person på årsbasis. Vi har innsatsfaktorer du trenger for å lykkes med din potetproduksjon.

Aktuelle artikler

Bærekraftig potetproduksjon under midnattssola
– Det blir definitivt et krevende år
Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
-Alt vi bruker til grønnsaksproduksjon er levert av Grønt Maskin
YaraVita bladgjødsling lønner seg over tid
– Tilgjengelighet er det viktigste for produsentene
Grønsaksteknikk 2022

Gjødsel - viktig for kvaliteten og størrelsen på avlingen


Gjødsel tilfører næringsstoffer til plantene. Nitrogen, fosfor og kalium er hovednæringsstoffene. Plantene blir tilført gjødsel i form av mineralgjødsel, organisk gjødsel eller en kombinasjon av disse. Mineralgjødsel er helt eller delvis et industriprodukt mens organisk gjødsel er i all hovedsak husdyrgjødsel, men kan også være planterester eller liknende. Tilførsel av gjødsel til jorda er svært viktig for størrelsen og kvaliteten på avlingene i landbruket.

Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte logistikk-kapasitet best mulig for å holde prisene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen. Bestilling utenom sesong gjør at vi får utnyttet denne kapasiteten, vi har nødvendig tid til å få gjødsla fram til gården din, og du unngår kommende termintillegg.

Du finner gjeldende priser på Min Gård, eller ved å ta kontakt med din salgskonsulent, avdeling, samarbeidende lag eller kundeservice.

 

Aktuelle artikler gjødsel

Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Omregningstabell gjødsel
Produkt- og spredetabell
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Hvorfor tenke plantevern i potet?

Midler mot ugras, skadedyr og sopp er oftest nødvendig om en skal ta ut hele avlingspotensialet. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde plantene friske slik at en forrenter andre kostnader.

Aktuelle artikler

Tørrflekksjuke og tørråte i potet
Slik lykkes du med nedsviing
Gode lysforhold avgjørende for vekstavslutning av potet
Spotlight Plus- nytt alternativ til vekstavslutning i potet

Bladgjødsel - gir meravling

Kostnaden knyttet til bruk av bladgjødslingsmidler er lav i forhold til verdien av den meravling man kan få tilbake. Hensikten med bladgjødsling er at bonden skal kunne få tatt ut åkerens potensiale i form av meravling og kvalitet til en lav kostnad.

Bruk av bladgjødsel er enkelt, da dette påføres samtidig med plantevernmidlene.

Aktuelle artikler

Unngå å stresse plantene
Poteten betaler for bladgjødsel og biostimulanter
Betaler poteten for bladgjødsel og biostimulanter?
Bladgjødsling gir meravling

Dyser - kampanjetilbud på utvalgte dyser 


Kampanjeperiode 23.1.23 til 15.3.23.

Velg dyser til dine behov. Når en sprøyter med plantevernmidler er alltid det overordnede målet å oppnå tilfredsstillende biologisk virkning av behandlingen. Samtidig må faren for plantevernmidler på avveie, ved avdrift eller avrenning, begrenses mest mulig.

 

 

Settepoteter

NORGRO-Payoff-Blå-RGB 600x215.jpg

Norgro har sertifiserte poteter for alle sorter, og gir deg råd om alt fra dyrkingsforhold til innhøsting.

Klikk her for å lese mer


 

1% kontantrabatt ved autogiro (1 % gjelder kun ved autogiro trekk dag 1.)

Å betale med Autogiro betyr at du gir Felleskjøpet Agri SA, fullmakt til å trekke fremtidige fakturabeløp direkte på din bankkonto. Det gir deg én giro mindre å passe på, og du får 1% rabatt på kjøpet. Beløpet trekkes fra konto første dag etter levering. Autogiro er et betalingssystem som forenkler betalingsrutinen for deg, Felleskjøpet og banken din. Kostnaden blir redusert – noe alle tjener på. Les mer om autogiroavtalen her

Unngå kommende termintillegg

Store volumer stiller høye krav til god planlegging av produksjon og logistikk på såkorn og gjødsel. Tidlige bestillinger er viktig for å holde kostnadene nede. Det kommer deg til gode ved at termintilleggene (dvs. prisene) er lavere ved tidlig bestilling.

Tonnvarekreditt gjennom Landkreditt Bank- en fleksibel løsning

Landkreditt Bank tilbyr kreditt for finansiering av gjødsel, såkorn, ensilering og plantevernmidler til Felleskjøpet Agri sine kunder. Vår erfaring er at de kundene som begynner å bruke ordningen fortsetter gjerne med det. Prisstigningen på gjødsel fra høst til vår (i et normalt år er dette vanligvis 15-25%) er høyere enn renten kunden betaler. Les mer her

 

Kornproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til kornproduksjon

Grasproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til grasproduksjon

Potetproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til potetproduksjon

Betalingspartnere