05.10.2021 | Karstein Brøndbo

– Solveig holder ikke det hun lover. Hun skulle egentlig pensjonert seg i juli, sier en av de åtte potetbøndene som har møtt opp på markdag hos Audun Seierstad i Larvik i midten av august. Han sikter til Solveig Haugan Jonsen, potetspesialist hos Findus, som har gravd opp knoller under tre ris fra et ubehandla og et behandla felt. Selv vante potetdyrkere ser ikke noen forskjell på plantene over bakken. Under bakken kan man ane en forskjell. Men fasiten vet vi ikke før alt er høstet, veid og analysert. Derfor kommer Samvirke med en oppdatering til våren.

720x1080 FORSKJELL UNDER BAKKEN.jpg

FORSKJELL UNDER BAKKEN: Solveig Haugan Jonsen fant 28 poteter under tre tilfeldig utvalgte behandlede ris i åkeren til forsøksvert Audun Seierstad i Larvik. Under ubehandlede ris var det 26. Resultater fra forsøket kommer på nyåret.

Forsøk med tangekstrakt og to typer bladgjødsel

Maarud, Findus, Azelis, Norgro og Felleskjøpet samarbeider om en serie forsøk med Acadian tangekstrakt og bladgjødslene Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400 SC. Audun Seierstad er en av fire forsøksverter, og hans mål er å styrke rot og etablering, hindre vekststopp og få flere store knoller. Audun bruker 25-30 kilo nitrogen i år, justerer for utvasking og avling, og håper på fem tonn eller mer per dekar. Findus kjøper avlinga, og Auduns poteter av sorten Innovator kan du få kjøpt nystekte i strimler på McDonalds.

720x480 Poteten FINE INNI.jpg

FINE INNI: Potetene av sorten Innovator har vokst fint, og den gir fine chips.

Sammen med tørråtesprøytinga

I forsøket er potetene satt med Acadian tangekstrakt tilsatt i drillen og tildelt tre ganger i vekstsesongen. Lebosol Potato Care (700 ml/daa) og Lebosol Magnesium 400 SC (300 ml/daa) er gitt fem ganger i vekstsesongen. Tilskuddene er gitt sammen med tørråtesprøytinga, så det er bare midlene som representerer en ekstra kostnad. Totalt er det brukt midler for et par hundre kroner per dekar. Forsøkene skal gi svar på om behandlingen fører til avlingsøkning og bedre lønnsomhet.

Ekstrakt fra grisetang

– Det er forsket på Acadian tangekstrakt i mer enn 30 år, så virkningen er godt dokumentert, sier Eli Ronglan, som er teknisk salgssjef i Azelis.

– Ekstraktet fra grisetang stimulerer rotvekst, øker næringsopptaket og hjelper planten gjennom stress av tørke og høy eller lav temperatur. Det gjør planten sterkere mot skadegjørere, og det øker hormonproduksjonen, som gir økt knolldanning, sier hun.

Forsøk i Finland i 2020 viste fem prosent signifikant økning av tørrstoff i potet med bruk av Acadian og seks prosent avlingsøkning.

– Kystbøndene har lenge brukt tang til jordforbedring. Vi starta med Acadian i beiseveska til setteløk og observerte flere røtter og større rotmasse. Vi bruker det også for å bedre rotutviklinga og øke antall knoller i småpotetproduksjon, sier Ole Morten Nyberg, salgsrådgiver på settepotet og grønnsakfrø i Norgro.

– Vi ser også at poteten blir mindre tørkestressa, og at den kommer lettere i gang etter frostskader når det er brukt Acadian, sier han.

Fosfor må tildeles flere ganger

– Fosfor er essensielt for utvikling av rot, knoller, vekst og for stivelsesinnholdet i poteten. For å få nok effekt av fosfor må du tilføre fosfor flere ganger i vekstsesongen. Det har jeg fra en dansk professor, sier Solveig Haugan Jonsen.

Audun Seierstad gjødsler med 80 kilo Yara Fullgjødsel 12-4-18 mikro ved setting. Han overgjødsler med Yara Nitrabor kalksalpeter og Patentkali ved hypping, og så bruker han bladgjødsling i tillegg.

Lebosol Potato Care er skreddersydd bladgjødsel for potet med nitrogen, fosfor, kalium, ekstra sink, mangan, kobber og molybden. Den er tilsatt Aminosol, en organisk bladgjødsel med stressdempende egenskaper som også fungerer som klebe- og spredemiddel. Lebosol Potato Care er høykonsentrert i en lettløselig gel. Det kan blandes med de fleste tørråtemidler (sjekk blandetabellen), og er det behov for magnesium kan middelet kombineres med Lebosol Magnesium 400 SC ved omrøring i sprøytetanken. Andre magnesiummidler er ikke blandbare med Potato Care. Lebosol Magnesium leveres i egen kanne for at man skal kunne dosere etter bladanalyser, som viser hvilke næringsstoffer plantene mangler.

Ønsker sterkere rotsystem

– Det er interessant å teste bladgjødsling i sorten Innovator, som har litt dårlig rotsystem. Vi prøver å styrke rotsystemet for å gi den bedre vekst, for pommes frites-poteter kan aldri bli for store, og det er også alltid aktuelt å prøve å få flere knoller på hver plante, spesielt her i siltjord hvor det er litt vanskeligere enn i sandjord, sier Eli Ronglan. Hun gleder seg til å presentere resultater fra forsøket på nyåret, og hun er også spent på resultatene fra Norsk Landbruksrådgiving, som i år har testa ulike typer fosforgjødsel til potet.

 

 

 

720x480 INTERESSE FOR FORSØK.jpg
INTERESSE FOR POTETFORSØK: Eli Ronglan i Azelis forteller om forsøkene med bladgjødsling og biostimulanter.

720x480 MIDLENE.jpg

MIDLENE: Acadian tangekstrakt og bladgjødslene Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400 SC kommer i 10-liters kanner.

Samvirke 6 2021