Gjør deg klar for lamminga

Ved å ha gode planer, lage gode rutiner og være best mulig forberedt til lamminga, sikrer man friskere søyer som gir bedre mjølkeproduksjon og robuste lam til beitesesongen. Spør oss om råd!

Har du alt av utstyr klart?

Se alle produkter til lam

Trenger du kraftfôr eller tilskuddsfôr?

Se alle produkter til lam

Les mer om hvordan du lykkes med lamminga

Klar for lammesesongen
Fôring av søya i drektighetsperioden
Tre vellykka adopsjoner på en dag
Utnytt potensialene med tilskuddsfôr
Pluss Lambert gir topp resultat
Allsidige tilskuddsfôr sikrer god helse og trivsel på dyra
Tilskuddsfôr redda dyrehelsa

Betalingspartnere