Gjør deg klar for beiteslipp

Beiting er den billigste måten å høste gras på. Et tidlig beiteslipp vil gi økt fôropptak, reduserte fôrkostnader og vil med god planlegging også legge grunnlaget for tidenes beitesommer.

Har gjerdene overlevd vinteren?

Se flere produkter

Slik velger du riktig strømgjerde

Vi leder deg gjennom montering, strømaggregat, jording og andre ting du behøver å vite før du setter opp elektrisk gjerde.

Felleskjopet image

Kanskje du trenger tilskuddsfôr?

Les mer om hvordan du kan lykkes med beitesesongen

Stabil mjølkeproduksjon i beitesesongen
Slik lykkes du med tidlig beiteslipp
Husk mineraler til husdyra på beite
Hvorfor er godt stell av beitet så viktig?
Gjør støttefôring på tidlig vårbeite enklere med Formel Grov
Beiting gir økt konkurransekraft
Slik lykkes du med beiting for høytytende melkekyr

Kraftfôr til beitesesongen

Vi har bredt utvalg av beitepussere og kantklippere

Betalingspartnere