29.04.2022 | Amund Dønnum

Merbetaling og effektiv varestrøm

Felleskjøpet ønsker å bidra til økt produksjon av norsk protein. Økt produksjon av norsk protein er viktig i arbeidet med å nå målet om økt norskandel i fôret. Produksjonen av norske åkerbønner og erter er økende, men er fortsatt en varestrøm av begrenset omfang. For Felleskjøpet er det derfor viktig å stimulere til økt produksjon gjennom merbetaling og samtidig jobbe for en effektiv varestrøm.

For sesongen 2022/2023 tilbyr derfor Felleskjøpet leveransekontrakt med kontraktstillegg knyttet til leveranseperiode. Ved leveranse i ønsket leveranseperiode tilbyr Felleskjøpet 16 øre/kg for åkerbønner og 8 øre/kg for erter med mål om å bidra til et mer samlet og effektivt mottak. Ved leveranser før ønsket leveranseperiode reduseres kontraktstillegget og ved leveranser etter ønsket leveranseperiode opphører kontraktstillegget.

Frist for kontrakttegning er 1. september 2022.

Pristilleggene kommer i tillegg til pris på leveringssted/leveringstidspunkt. Avtalen krever at hele sesongens produksjon av åkerbønner og erter leveres til Felleskjøpet.

Ta kontakt med din lokale fagkonsulent eller send en forespørsel til kornavregning@felleskjopet.no.

Avtaledokumentet finner du her:
Leveransekontrakt for konvensjonelle åkerbønner og erter 2022-23.pdf

Leveransekontrakt for økologiske åkerbønner og erter blir tilgjengelig så snart denne er klar.