09.06.2021 | Kristian Thunes, markedssjef kornhandel

Nyhet: Frist for inngåelse av avtale er utvidet fra 1. juni til 1.september

Det innføres for sesongen 2021/22 et avtaletillegg for åkerbønner og erter.

Det tilbys i noen kraftfôrkonsepter økt innhold av norske proteinråvarer. For å bedre dekke behovet ønsker Felleskjøpet å tilby avtaler mot merbetaling for levering av åkerbønner og erter.

Avtaletillegget er 15 øre pr kg for åkerbønner og 7 øre for erter.

Pristilleggene kommer i tillegg til pris på leveringssted/leveringstidspunkt. Avtalen krever at hele sesongens produksjon av åkerbønner og erter leveres til Felleskjøpet.

Ta kontakt med din lokale fagkonsulent eller send en forespørsel til kornavregning@felleskjopet.no.

Avtaledokumentet finner du her: 

Leveransekontrakt for åkerbønner og erter i ren bestand 2021-22.pdf