Telefonnummer til anlegget er: 94830791

Viktig info om timebestilling

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer.
 • 0-15 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 15 minutter.
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%.
 • Har du vannprosent over 28% vil lasset bli avvist. 
 • Maks vannprosent for levering av rug er 25%.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.  

Mottak

 • Mathvete og matrug.
  Forhåndsprøve for falltall må leveres dagen før. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.
  Vannprosent skal være mellom 14 og 20 prosent, og minst 1 liter - det vil si 2 stk prøvebokser.

 • All rug som skal leveres på kornmottaket vil undergå en ekstra kontroll etter mjøldrøye. For mer info, les Kornguiden.

 • Bygg og havre, hvete og rug leveres med prøveboks og utfylt leveringsseddel for hvert lass.  

Containerbestilling


Kristian Lange tlf: 90637500 (fra Odal, Nes)

Sørum Transport tlf: 95812399/63866110 (fra Ullensaker, Nannestad,
Rælingen, Skedsmo og Sørum)
Frode Fallet tlf: 41579502 (fra Nes)
Leif Kopperud tlf: 90969116 (fra Eidsvoll og Hurdal)
Henning Tangen tlf: 95471010
Bjerkelia Transport tlf: 98251002. 

 

Containerpriser Årnes.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.