Viktig info om timebestilling

 • 0-15 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 15 minutter.
 • NB!! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent over 25 %.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av    

 • Matkorn:
  Mathvete og Matrug.
  Forhåndsprøve for falltall må leveres dagen før. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.
  Vannprosent skal være mellom 14 og 20 prosent, og minst 1 liter - det vil si 2 stk prøvebokser.

 • Fôrkorn:
  Bygg og Havre leveres med prøveboks og utfylt leveringsseddel.  
     
 • Oljefrø:
  Kun etter avtale.

       Du kan sjekke for eventuelt ledige timer resten av døgnet.
       Kommer det avbestillinger legges disse automatisk tilgjengelig igjen.
       I høstsesongen er det timebestilling fra 1. august.

   
    Containerbestilling: 
       
Kristian Lange: Tlf 906 37 500