<ul> <li><a href="https://www.felleskjopet.no/korntimer/">Bestill time for levering av korn</a>&nbsp;online.&nbsp;</li> <li>Se&nbsp;<a href="/link/8f6eb8b3cc824beba83325dbfffa873c.aspx">Lokale kornpriser</a>.</li> <li>Last ned&nbsp;<a href="/link/a8f86d81d512419d91bcf5265bbc1a7a.aspx">Leveringsseddel korn (PDF, 23KB)</a></li> <li>Last ned&nbsp;<a href="/link/6c9eaef7e7aa405f95d0fe8e50e25aef.aspx">Kornguiden&nbsp;</a>for all info om kornhandel med Felleskjøpet.</li> <li>Telefonnummer til anlegget er: 99 25 88 49. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h3>Mottak av</h3> <p>Fôrkorn.<br />Bygg og havre. Havre skal leveres med en forhåndsprøve for analyse av mykotoksiner.</p> <h3>Viktig info om timebestilling&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p>0-8 tonn = 1 tippetime. Mer enn 8 tonn = 2 tippetimer. Mer enn 16 tonn, bestill 3 tippetimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.<br />NB! Max 5 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent over 25%. Ved vannprosent over 30% kan lass bli avvist.</p> <p>&nbsp;</p>