Telefonnummer til anlegget: 99 25 88 49

Mottak av

Fôrkorn:
Bygg og havre. Havre skal leveres med en forhåndsprøve for analyse av mykotoksiner.

Viktig info om timebestilling        

0-8 tonn = 1 tippetime. Mer enn 8 tonn = 2 tippetimer. Mer enn 16 tonn, bestill 3 tippetimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
NB! Max 5 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent over 25%. Ved vannprosent over 30% kan lass bli avvist.