Telefonnummer til anlegget er: 93 03 15 34/97 12 73 94.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Mottak av bygg i høstmottak. Anlegget er stengt etter høstmottak.

Transportbestilling container

Ta kontakt på tlf: 74 82 01 20/92 09 10 12. 

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no