Telefonnummer til anlegget er: 93 03 15 34/97 12 73 94.

 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Mottak av bygg i høstmottak. Anlegget er stengt etter høstmottak.

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun på vekta for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør blir riktig og går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket.

Priser for henting av korn: 

Henting av korn med sugebil: Stjørdal kommune kr 241,- pr/tonn.
Henting av korn med containerbil: Stjørdal kommune kr 219,- pr/tonn.
Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling container

Ta kontakt på tlf: 92 24 35 55/92 09 10 12.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no