Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Kornmottaket tar i mot Bygg.

Transportbestilling container

Ta kontakt på tlf: 74 82 01 20/920 91 012. 

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 480 82 463, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no