Telefonnummer til anlegget er: 93031534.

 

Åpningstider

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider. 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket:

Pål Kristiansen ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Hegra. 
Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Mottak av bygg i høstmottak. Anlegget er stengt etter høstmottak.

NB! Ved behov for levering av andre sorter i høstmottaket ta kontakt med Torstein Jensen tlf 97127394 eller Pål Kristiansen tlf: 93031534. 

Priser for henting av korn: 

Henting av korn med sugebil: Stjørdal kommune kr 247,- pr/tonn.
Henting av korn med containerbil: Stjørdal kommune kr 215,- pr/tonn.
(Redusert frakt kontra forrige sesong). 
Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling container:

Isak Westgaard: 92269222. 

Transportbestilling sugebil:

Bestill til Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.