Det legges ut driftsmeldinger på høyre side ved spesielle hendelser på kornmottaket, som ekstra utvidet åpningstid, stans i mottaket etc.

Mottak av

Vi tar i mot bygg og havre i sesong. Mottak av hvete etter avtale.

  • Husk forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.
  • Husk leveringsseddel for alle leveringer av korn.