Telefonnummer til anlegget er: 99 27 26 93.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

MOTTAK AV:

  • Matkorn: Hvete.
  • Fôrkorn: Fôrhvete, bygg, havre og oljefrø.
    Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Containerpriser til Modum.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.