Kornmottaket har egen nettside - Namdal kornsilo og Mølle AS

Tlf: 742 82 450
Kontakt utenom åpningstid:
Inge Olav ( 975 21 183 )