Kornmottaket har egen nettside - Namdal kornsilo og Mølle AS