Kornmottaket har egen nettside - Namdal kornsilo og Mølle AS

Telefonnummer til anlegget: 74282450
Kontakt utenom åpningstid: Inge Olav 97521183

Frakt av korn med container:

Fra kommune Pris pr tonn
Overhalla 209,-
Grong 234,-
Høylandet 240,-
Namsos 264,-
Snåsa 238,-