Kornmottaket har egen nettside - Namdal kornsilo og Mølle AS

Telefonnummer til anlegget: 74282450
Kontakt utenom åpningstid: Inge Olav 97521183

Frakt av korn med container:

Fra kommune Pris pr tonn
Overhalla 219,-
Grong 246,-
Høylandet 252,-
Namsos 277,-
Snåsa 250,-