Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av

Havre og Bygg.

I sesongen er mottaket døgnåpent etter behov.

Transportbestilling

Container - tlf: 74 82 01 20/920 91 012. 
Sugebil - tlf:  971 27 394.