Bestill time på tlf. 948 03 166.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Mottak av bygg og havre.
Anlegget er stengt etter høstmottak.

Koronatiltak på kornmottaket

På grunn av koronasituasjonen, så ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte, både for våre ansatte og for dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun på vekta for tipping av korn. Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre måter enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. Mere info om koronatiltak vil bli informert om på anlegget når vi starter høstmottaket.

 

Priser for henting av korn: 

Henting av korn med sugebil: Selbu kommune kr 299,- pr/tonn. 
Henting av korn med containerbil: Selbu kommune kr 272,- pr/tonn. 
Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling

Container - tlf: 92 24 35 55/92 09 10 12, Isak Westgaard

Sugbil: Trondheim Kornsilo tlf: 97 12 73 94.