Bestill time på tlf. 948 03 166.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Mottak av bygg og havre.
Anlegget er stengt etter høstmottak.

Transportbestilling

Container - tlf: 74 82 01 20/920 91 012. 

Sugbil: Børstad Transport, tlf: 480 82 463, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no