Bestill time på tlf. 94803166.

Mottak av korn for sesongen 2022/2023

Silooperatør John Trondsetås ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Selbu Kornmottak. 

Anlegget tar imot: 
Bygg og havre. 
Anlegget er stengt etter høstmottak.

Husk leveringsseddel for alle leveranser

Priser for henting av korn: 

Henting av korn med sugebil og containerbil: Selbu kommune kr 301,- pr/tonn. 
Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling

Container - Isak Westgaard tlf: 92243555/92091012.

Sugebil: Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.