0

Nå blir det veiing av rundballer

Det er ikke lenger nok å synse. Med robot i fjøset og TINE Mjølkonomi er vi vant til å plukke tallene fra hverandre i mjølkeproduksjonen.

Hans Jørgen Sætren og Tore Nordli har lagt inn skiftene sine på CropPLAN, lasta ned appen og installert veieceller i frontlasterene for å veie rundballer.

- Vi trenger å videreføre den samme tankegangen i grovfôrproduksjonen, og skal vi beregne grovfôrkostnader trenger vi bedre innsikt i avlingsnivået, sier Tore Nordli, bonde på Løten og pilotbruker på CropPLAN.

Med to traktorer av typen John Deere 6155R, fra 2016 og 2018, har han allerede hatt AutoTrac noen år og brukt sporfølginga når han har kjørt med front- og bakmontert slåmaskin og sentrifugalspreder.

– Vi har hatt god nytte av å ha kontroll på hvor vi kjører og hvor vi er. Men nå vil vi utvide horisonten, sier Tore Nordli, som nå har fått montert Q-companion lastervekt på den ene traktoren.

Han får støtte fra nabo Hans Jørgen Sætren, som også er pilotbruker for de nye verktøyene som er under utvikling i Future Farm.

- Bedre estimater av avlingsnivået i gras har stor betydning for å optimalisere gjødslingen. I tillegg er kunnskap om avlingsnivå og grovfôrkvalitet viktig for å kunne planlegge best mulig fôring gjennom inneforingssesongen sier Sætren.

Q-companion gir rasjonell veiing av rundballer

Med hjelp av Q-companion er det mulig å finne riktig vekt på rundballen samt registrere antall veiinger. Systemet veier rundballen på jordet, og du kan velge om du vil lagre vektene manuelt eller la veiing utføres automatisk av systemet. Veieresultater overføres med Bluetooth til en app på telefonen.

-  Så langt er inntrykket vårt at det er relativt liten variasjon mellom rundballer på samme skiftet, men det kan være stor variasjon på gjennomsnittlig rundballevekt mellom skifter, forteller Anders Rognlien, leder for presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri.

-  Dette er i seg selv svært interessante erfaringer. Kanskje har vi stilt oss selv feil spørsmål? Så langt har vi vært opptatt av å finne et system for enkelt å kunne veie et stort antall rundballer på hvert skifte, men kanskje er det mest interessante spørsmålet, hvor få rundballer vi trenger å veie på hvert skifte for å finne en representativ gjennomsnittsvekt? Kanskje er det nok å veie seks rundballer langs en diagonal for å få et tilfredsstillende svar? Da er med ett, jobben langt mer overkommelig, funderer Rognlien.

Q-companion er en lastveiningsfunksjon som veier lasten når du løfter, og et statusdisplay der du har full kontroll over redskapets posisjon og belastning. Det tar ca. 20 sekunder å veie en rundballe på jordet.

 

Q-companion-systemet kan ettermonteres på lastere fra Ålö Quicke fra 2005, og det koster ca. 15 000,-.

 

Kommentarer