08.11.2022 | Desiree Ytreeide Kråkøy

Leverandørbesøk fra Belgia

Dewulf hadde for anledningen sendt opp to representanter for å bistå med demo og eventuelle spørsmål fra besøkende. Vi møtte Ruben og Nick, etter et par runder med demo i potetåkeren på Grinder Gård.  
-Det er gøy å se maskinen i drift her i Norge. Det er flere produsenter som har maskiner fra oss rundt omkring, men vi har så vidt begynt å posisjonere oss her, så det er ekstra gøy å se at interessen er stor og at spørsmålene er mange. Grinder Gård er et veldig flott sted for et slikt arrangement, og vi er godt fornøyd, sier Ruben Weltens.

720x480 Bilde 2.jpg
Et vakkert syn av en John Deere 6155 R og en Dewulf Torro potethøster i frodig potetåker på Grinder Gård. Foto: Trygve Sørli 

Et godt forarbeid, radrensing og vanning er oppskriften på suksess

Det var ikke bare høstemaskinene som fikk skinne denne dagen på Grinder. Ulike maskiner for jordbearbeiding og vanning var også på programmet, og flere utstillere hadde med seg det man trenger av utstyr for å lykkes med potetproduksjon i Norge. I 2017 investerte Andreas Bakken, gårdeieer på Grinder Gård, i et pivot-anlegg fra Bauer, også kalt vanningsbom. Etter ca fem år i drift, kan Andreas si seg svært godt fornøyd med investeringen og gjorde i 2022 en oppgradering av utstyret, slik at det nå har GPS-styring. Vanningsbommen brukes både til vanning av poteter og korn ved behov.

Pivotanlegget fra Bauer har vært i drift siden 2017, og ble i 2022 oppgradert med GPS-styring. Anlegget brukes på både potet og korn av gårdeier Andreas Bakken. Foto: Trygve Sørli 

Stor interesse for jordbearbeiding

Flere aktører viste frem sitt utstyr for jordbearbeiding. Grønt Maskin hadde med seg en Massano Extreme 165, som er en såkalt steinnedlegger. Denne går motsatt vei av en tradisjonell fres, og får jordmassene oppover og bakover samtidig som den får steinene lenger ned. Dette gir et steinfritt plante/såbed, som passer til alle grønnsaksvarianter.

Fresen fra Massano er en nyere og mer effektiv modell enn det vi har sett tidligere. Den får steinene lenger ned i jorda, slik at dette ikke blir noen ulempe for blant annet rotgrønnsaker, sier Vidar Børsebakke i Grønt Maskin.

imageftd3i.png

Flere demoer på maskiner og utstyr for jordbearbeiding, og en nyere variant av steinnedleggeren fra Massano var det Grønt Maskin hadde med seg denne dagen. Foto: Trygve Sørli 

Gule småpoteter og biostimulanter fra Norgro

Gule småpoteter er fremdeles en het potet i det norske markedet, og hvert år drar en sortsgruppe bestående av representanter fra Gartnerhallen, Bama, Overhalla klonavlssenter, Norgro og Graminor på tur til Nederland for å se på siste skrik av potetsortene. Sortene vi fikk se litt av under Potato Scandinavia var Colomba, Anouk, Celandine og Danique, og alle disse går under kategorien gule småpoteter.

Celandine kjenner vi fra før, men den har fått en ny sjanse nå som småpotet er såpass etterspurt i markedet. Danique har vært gjennom en storskalatest og er en såkalt kombinert-potet som egnes godt for mat og sous vide, sier en tydelig engasjert Alf Einar Bjørnstad, produktsjef settepotet i Norgro. Anouk er i tillegg en spesialsort for småpotetproduksjon, legger han til. 
 
800x480 Norgro.jpg
Blid gjeng fra Norgro på stand under Potato Scandinavia. Fra venstre: 
Alf Einar Bjørnstad - Produktsjef settepotet, Knut Erling Røhnebæk - Produktrådgiver og planlegger settepotet, Henrik Stenberg - Produktrådgiver driftsmidler, Erik Ragnhildrød - produktrådgiver settepotet og grønnsaker. 
 
imagei7qh8.png

Representanten fra Maarud kunne fortelle at de er opptatt av skånsom høsting av potetene som brukes hos de, og hun var imponert  av det hun fikk se av høstingen med Torro’en til Dewulf. Foto: Trygve Sørli 

Samvirke 6 2022